November - 2010

Podľa údajov svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) dnes trpí 15 – 30 % populácie civilizačnými chorobami. Hlavne v najvyspelejších krajinách je tento problém najvypuklejší a výskyt civilizačných chorôb je ešte vyšší – 30 – 40 %. Straty spôsobené v dôsledku civilizačných chorôb sa rátajú na miliardy. Medzi civilizačné choroby patria hlavne:

V spojitosti s cukrovkou sa často hovorí o jej príznakoch. Sú nimi najmä časté močenie, smäd, únava, spavosť, predovšetkým po jedle. Ale tieto isté príznaky súvisia s mnohými inými oveľa banálnejšími ochoreniami, ako je napríklad prechladnutie močového mechúra v dôsledku podcenenia počasia alebo precenenia vlastnej odolnosti. Únava dnes u zamestnaných ľudí nie je ničím zriedkavým, veď kto má zamestnanie, robí všetko pre to, aby si ho udržal, napredoval v ňom a aby jeho nadriadení boli s ním čo najspokojnejší. A tak pre mnohých je pracovný čas pojmom, ktorý sa najčastejšie spája so slovíčkom „neznámy“ alebo aj spojením „od vidím do nevidím“.

Pri cukrovke každého typu je dôležitá pravidelná kontrola u lekára diabetológa. Navyše pacienti musia mať dostatok pohybu, najlepšie sú dlhé prechádzky, plávanie, bicyklovanie a dodržiavanie stravovacích návykov, ktoré si však väčšina chorých musí od základov osvojiť. Len málokto totiž má vypestovaný správny stravovací režim. Jeho súčasťou je okrem pravidelnosti aj príjem potrebného množstva vitamínov a stopových prvkov.

Tak ako o cukrovke platí, že sa na ňu príde vo väčšine prípadov náhodou, podobne sa zisťujú aj iné metabolické ochorenia. No toho, čo majú spoločné, je viac. Pri chorobách srdca a ciev, pri hroziacom infarkte myokardu, ale takisto pri mozgovej príhode jednou z hlavných príčin býva porucha metabolizmu tukov v organizme alebo, ako sa laicky hovorieva, narušené hospodárstvo s tukmi. Pozrime sa naň trošku bližšie.

Dlhodobo vás niečo trápi? Máte pocit, že toho máte doma aj v zamestnaní vyše hlavy? Bývate často nespokojní? Všetky tieto okolnosti sú pôvodcami chronického stresu a s tým súvisia aj iné ochorenia.

Hoci dospelý človek potrebuje denne prijať 2 – 4 g soli v závislosti od stupňa fyzickej aktivity počas dňa, v súčasnosti prijíma 10 – 15 g soli denne. Pritom vzťah medzi príjmom sodíka a výškou krvného tlaku je priamy a progresívny.

Niektoré srdcové príhody vznikajú veľmi dramaticky – sú náhle a prudké, človek pri nich lapá po dychu, s rukou pritisnutou na srdce padá na zem, keď nik nepochybuje o tom, čo sa mu stalo. Oveľa častejšie sa však infarkt začína pomaly, nevýraznou bolesťou či nevoľnosťou. Ľudia si často nie sú istí, čo s nimi je (kde sa stala chyba), a príliš dlho čakajú, kým požiadajú o pomoc.

Staroveký čínsky prístup k poznaniu sveta sa neopieral o analytické skúmanie jednotlivých dejov, ale vo všetkom videl jin-jangové premeny a variácie základnej substancie qi (energie). Napriek tomu toto odlišné ponímanie umožnilo určiť podstatu dejov a charakter správania aj tých najzložitejších vecí. Na opis veľkej rôznorodosti sveta a prejavov qi stanovili ďalšie základné entity, a to päť prvkov, ako vonkajší prejav jin-jangových pomerov qi. Túto diferenciáciu qi (energie) opísali v učení o piatich prvkoch Wu-sing O srdci trochu inak.

Jeseň a začiatok školského roka je najrizikovejším obdobím pre zhoršenie astmy u detí, rodičia by preto mali zbystriť pozornosť a nepodceňovať už prvé príznaky tohto ochorenia. Nachladnutia a vírusové ochorenia sú najčastejším (až v 80 %) spúšťačom astmy.

Predpokladá sa, že momentálne je vo svete infikovaných 50 miliónov ľudí. Tuberkulóza je ochorenie známe od praveku a od tých čias sa datuje aj boj človeka proti tuberkulóze. Tento boj podľa vývoja vedomostí mal svoje osobitné formy a výsledky. Dá sa povedať, že liečba tuberkulózy mala určité historické fázy náhľadov na etiológiu, patologicko-anatomické zmeny a na spôsob liečby. Potom, ako v roku 1882 Róbert Koch objavil etiopatologického činiteľa, začala sa nová éra boja proti tuberkulóze, ktorá bola v tom čase rozšírená po celom svete, už ako proti infekčnej chorobe.

Podľa štatistík zažije každý dospelý dva- až trikrát ročne akútnu infekciu dýchacích ciest. U detí je to ešte častejšie, postihne ich to šesť- až desaťkrát za rok. Ďalšie štatistiky hovoria, že ochorenia dýchacích ciest sú počtom približne 30 % najčastejšou príčinou práceneschopnosti či vynechávania v škole.

Na chronickú obštrukčnú chorobu pľúc (CHOCHP) – poškodenie priedušiek a pľúc dlhodobou inhaláciou škodlivín, predovšetkým cigaretového dymu, zomierajú ročne na svete asi 3 milióny ľudí.V celosvetovom meradle je tak CHOCHP spomedzi všetkých chorôb štvrtou najčastejšou príčinou smrti. Keďže fajčiarov pribúda, Svetová zdravotnícka organizácia predpokladá, že do roku 2020 sa táto choroba v uvedenom rebríčku dostane na tretie miesto. K tomu treba pripočítať milióny predčasne invalidných pacientov, neschopných aktívne, produktívne a plnohodnotne žiť.

Rok 2010 vyhlásilo Fórum medzinárodných respiračných spoločností za SVETOVÝ ROK PĽÚC s cieľom upozorniť na zvyšujúci sa počet ochorení a úmrtí na pľúcne choroby, ako aj na potrebu ich prevencie. Jednou z aktivít celosvetovej kampane je aj SVETOVÝ DEŇ SPIROMETRIE. Vyšetrenie spirometrom je dôležité pri odhaľovaní viacerých závažných ochorení, medzi inými aj chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP) alebo astmy. Slovensko sa k tejto aktivite pripojilo dňom otvorených dverí v 140 pneumologických ambulanciách po celom Slovensku, kde si mohli všetci záujemcovia bezplatne vyskúšať spirometrické vyšetrenie pľúcnych funkcií.

O liečivých účinkoch masáží vedeli už starovekí Egypťania, Číňania a Rimania. Názov slova masáž je odvodený slova massein – hnetenie. Ich cieľom je priaznivo ovplyvniť ťažkosti a zmeny vyvolané ochorením, operáciou alebo námahou. Sú vynikajúce tiež ako prevencia a poskytujú dokonalý telesný a duševný oddych. Viac o tejto dôležitej a potrebnej súčasti života nám porozprával MUDr. Marián Markech, MPH, vedúci lekár Slovenských liečebných kúpeľov Piešťany.

Strácate prehľad medzi toľkými druhmi bylinkových a ovocných čajov? Pomôžeme vám vybrať si medzi nimi tie pravé. Základ bylinkových čajov tvorí jeden druh rastliny (napríklad mäta pieporná alebo harmanček), ktorá sa na zvýraznenie chuti kombinuje s ďalšími prísadami, ako je sladké drievko.

Poznáme to všetci, keď po dobre vykonanej fyzickej práci, športovom výkone, domácich či pracovných povinnostiach pocítime únavu, je to prirodzená reakcia organizmu. Takáto „zdravá“ únava by nás nemala znepokojovať, pretože môže byť aj príjemná, ba až slastná, lebo po krátkom odpočinku či zmene činnosti sa jednoducho vytratí.

Liek radí.