Október - 2012

Slovenská liga Srdce srdcu ako partner Svetovej federácie srdca vyzýva všetky rodiny, aby sa pri príležitosti tohtoročného Svetového dňa srdca zapojili do boja proti kardiovaskulárnym ochoreniam (KVO). Cieľom tohtoročnej edukačnej kampane, ako pokračovanie témy roku 2011 pod názvom „Jeden svet, jeden domov, jedno srdce“, je podporiť jednotlivcov, aby prevzali kontrolu nad zdravím srdca svojej rodiny a podnikli tak kroky na prevenciu KVO vrátane srdcových chorôb a cievnej mozgovej príhody, a sústreďuje sa najmä na prevenciu KVO u žien a detí.

Kardiovaskulárne choroby patria na Slovensku k najčastejším príčinám úmrtia a choré srdce môže byť dokonca aj príčinou mozgovej porážky! Na tento dôležitý fakt upozornila edukačná kampaň pod názvom Aj srdce môže spôsobiť porážku!, ktorá odštartovala 12. septembra v Bratislave, pokračovala v Banskej Bystrici, Nitre, Žiline a skončila sa 3. októbra v Košiciach.

Rakovina je nádorové ochorenie, ktoré je spôsobené nekontrolovaným rastom nádorových buniek. Ak sa v našom tele naruší proces rozmnožovania alebo delenia buniek, bunky bujnejú náhodne a poškodzujú zdravé tkanivo. Za normálnych okolností tieto zmeny zistí imunitný systém, ktorý rastúce bunky zničí, ale z nekontrolovane sa deliacej bunky, ktorá tomuto dohľadu unikla, vzniká nádor. Nádorové bunky potom môžu preniknúť do nášho obehu a lymfou alebo krvou sa rozšíria do ďalších častí tela a vytvárajú metastázy.

Už po ôsmy krát sa budú tento rok 11. novembra slávnostne otvárať prvé fľaše Svätomartinských vín. Ich obľuba z roka na rok stúpa a spolu s ňou sa zvyšuje aj počet vinárov, ktorí majú záujem vyrábať a predávať vína s logom Svätomartinské.

Jód je jedným z najdôležitejších, ak nie základným stopovým prv - kom, od ktorého závisí celkový zdravotný stav človeka, jeho vývin, rast, jeho vitalita a dožitý vysoký vek v dobrej kondícii a zdraví.

Každý pohyb, od mimovoľného žmurknutia až po uvedomelú činnosť, ako je napríklad riadenie auta, všetky vnemy, dokonca aj sny – riadi nervová sústava. Neustále, v každom momente nášho bytia prenášajú nervy stovky impulzov, niektoré z nich smerujú do mozgu, iné z neho vychádzajú. Hlavné časti tohto životne dôležitého systému sú mozog – najúžasnejšie a najzložitejšie dielo matky prírody, sídlo rozumu a zmyslového vnímania, miecha – hlavná trasa komunikačnej siete a napokon samotné nervy – rozvetvená sieť, ktorej korene sú zakotvené v mieche či priamo v mozgu. Táto sieť nazývaná periférna nervová sústava je natoľko prepletená a zložitá, že presnú funkciu každého jej prvku dokonca ani dnes ešte nepoznáme.

Jeden z najdôležitejších orgánov celého organizmu. Je akýmsi centrálnym počítačom, kontroluje a riadi každú našu myšlienku, pohyb, ale aj procesy, ktoré prebiehajú automaticky, ktoré nie sú ovládateľné vôľou (dýchanie, trávenie, srdcový rytmus atď.).

Sklerózou multiplex, nazývanou tiež roztrúsená skleróza, trpí na Slovensku približne 6000 ľudí. Mnohí ľudia však dlho netušia, že majú túto chorobu. Online dotazníkový prieskum zastrešený Slovenským zväzom sclerosis multiplex zmapoval znalosti Slovákov o tomto ochorení a jeho príznakoch.

Azda niet v našich zemepisných šírkach človeka, ktorý by sa aspoň raz na vlastnej koži nestretol s bolesťami hlavy. Hoci len ako so sprievodným prejavom ochorenia na chrípku. No bolesti hlavy môžu mať rozličnú frekvenciu aj rozdielnu intenzitu. Dôležité je vedieť, čo bolesť spôsobilo, a účinne proti nej zasiahnuť. Práve to však býva najčastejšie problém.

Sprievodným javom zvyšovania priemerného veku mužov aj žien je nárast ľudí, ktorí sú pre rozličné ochorenia charakteristické najmä pre vyšší dôchodkový vek odkázaní na pomoc a opateru v sociálnych zariadeniach. Medzi takéto choroby patrí demencia. Jej nárast nie je iba dôsledkom staroby, ale patrí aj k civilizačným chorobám spôsobeným zvyšujúcim sa stresom, nedostatkom pohybu, nevhodnou stravou – teda zlým spôsobom života. Aj preto sa demencia začína považovať za novodobú metlu ľudstva, na ktorú spoločnosť nie je vôbec pripravená. Svedčí o tom chronický nedostatok zdravotných a sociálnych zariadení zameraných na starších pacientov postihnutých touto pliagou.

Parkinsonova choroba je chronické, pomaly sa rozvíjajúce ochorenie nervového systému. Po prvý raz ju podobne opísal v roku 1817 londýnsky praktický lekár James Parkinson vo svojej knihe An essay on the Shaking Palsy. Ochorenie potom dostalo pomenovanie po svojom objaviteľovi. Základným podkladom na vznik Parkinsonovej choroby je nedostatok nervového prenášača dopamínu, ktorý je najvýraznejší najmä v bazálnych gangliách – hlboko uložených štruktúrach sivej hmoty mozgu.

Sedíte dlhé hodiny za počítačom s rukou prilepenou na myši alebo niekoľko hodín denne hráte na klavíri, alebo sa dlhé hodiny bicyklujete? Dávajte si pozor! Tisíce drobných, neustále sa opakujúcich pohybov zaťažuje nervy na rukách a nohách, podobne ako aj ťažká práca. Po istom čase, po niekoľkých mesiacoch či rokoch, sa môžu napr. robotníci pracujúci so zbíjačkou, hudobníci, IT pracovníci aj cyklisti stretnúť v jednej ambulancii u neurológa s podobným problémom, s príznakmi úžinového syndrómu. A čo to vlastne je?

Pohodu a zdravie človeka výrazne ovplyvňuje okolie (najmä vzduch, voda) a spôsob života. Svetlo a vzduch, jedlo a pitie, prácu a odpočinok, spánok a bdenie, činnosť mysle treba dávkovať tak, aby v ľudskom tele bola harmónia. Táto myšlienka bola nielen súčasťou životných pravidiel antických Grékov, ale jestvuje v pravidlách osobnej hygieny a životosprávy dodnes.

Alkohol je legálna potravinárska komodita. Mierna konzumácia spôsobuje uvoľnenie a vyvoláva eufóriu. Pitie alkoholu má na Slovensku, rovnako aj v celej Európe, stáročnú tradíciu a je spoločensky tolerované. „Nadmerné užívanie alkoholu má však veľa škodlivých následkov. Nielenže sa podieľa na viac ako 60 chorobách a poškodeniach zdravia, nezanedbateľné sú tiež sociálne poškodenia – disharmonické rodiny, znížený výkon, strata práce, spoločenské konflikty, priestupky. Alkoholom sa potenciuje významnou mierou i násilná trestná činnosť.“ hovorí MUDr. Ľubomír Okruhlica, hlavný odborník Ministerstva zdravotníctva SR pre liečbu drogových závislostí.

Poznáte to, zrazu si neviete spomenúť na meno známeho herca či spolužiaka so strednej školy, inokedy stŕpnete od strachu, či ste pri odchode z domu vypli plyn a zhasli svetlo, alebo kde ste odložili kľúče od auta, prípadne, na ktorom mieste ste zaparkovali auto... Prečo zabúdame mená, dôležité termíny, bankový kód, prečo nás pamäť zvyčajne zradí v najnevhodnejšej chvíli a netýka sa to iba ľudí skôr narodených, ale aj mladších špičkových pracovníkov? Zábudlivosť mnohí vnímajú ako zlyhanie, no odborníci oponujú. Tvrdia, že zabúdanie je nevyhnutnou súčasťou obranného systému človeka. Ako to vlastne funguje?

Každý človek občas prežíva obdobie, keď je smutný, apatický a o nič nemá záujem, dokonca ani o svoje koníčky či príjemné zážitky. Krátkodobá depresívna nálada je úplne normálna reakcia na stresové životné situácie, ako je strata milovaného človeka, zlyhanie v práci či škole, vážna choroba, staroba, osamelosť a podobne. Za chorobnú (klinickú) považujeme depresiu vtedy, keď sú jej príznaky natoľko vážne, že človeku narúšajú každodenný život a pretrvávajú niekoľko týždňov.

Mýty a fakty o depresii.

Aj ty veríš mýtom a nepravdám? Si voči ľuďom s duševnou poruchou podozrievavý a vnímaš ich s dešpektom? Bojíš sa alebo sa hanbíš vyhľadať pomoc psychológa alebo psychiatra? Vykroč z hmly mýtov a predsudkov!

Zvýšený krvný tlak u starších ľudí nie je zdravý, to je známe tvrdenie. Výskumy pacientov starších ako 80 rokov dokázali, že aj mierne zníženie vysokého tlaku prináša pokles úmrtnosti na srdcový infarkt alebo cievnu mozgovú príhodu. Lekári pre starších ľudí odporúčajú rovnakú hranicu „zdravého“ krvného tlaku ako pre mladších. Krvný tlak 140:90 mm Hg (ortuťového stĺpca) už treba považovať za hraničný. To znamená, že vyššie hodnoty znamenajú zvýšený krvný tlak a zvýšené riziko jeho nežiaducich následkov.

Liek radí.