Avemar - Účinná pomoc pri liečbe rakoviny

Rakovina je nádorové ochorenie, ktoré je spôsobené nekontrolovaným rastom nádorových buniek. Ak sa v našom tele naruší proces rozmnožovania alebo delenia buniek, bunky bujnejú náhodne a poškodzujú zdravé tkanivo. Za normálnych okolností tieto zmeny zistí imunitný systém, ktorý rastúce bunky zničí, ale z nekontrolovane sa deliacej bunky, ktorá tomuto dohľadu unikla, vzniká nádor. Nádorové bunky potom môžu preniknúť do nášho obehu a lymfou alebo krvou sa rozšíria do ďalších častí tela a vytvárajú metastázy.

Rakovina patrí medzi najrozšírenejší typ ochorenia a jej výskyt v posledných rokoch enormne narastá. Hoci lekárska veda napreduje, možnosti liečby rakoviny sú stále obmedzené. Lekárska veda v súčasnosti využíva na odstránenie rakovinových buniek chirurgické zákroky, chemoterapiu alebo liečbu ožarovaním. Každá z týchto metód má však jednak nežiaduce vedľajšie účinky a zároveň neselektívne ničí aj niektoré zdravé bunky.

Čo môžeme pre ochranu zdravých buniek urobiť?

Z medicínskeho hľadiska sa odporúča doplnenie stravy pacientov s rakovinou, ktorí podstupujú klasickú liečbu, dietetickou potravinou Avemar. Takisto v prípade rizikových faktorov výskytu rakoviny sa odporúča užívanie Avemaru ako prevencia. Avemar je úplne prírodná, klinicky schválená, dietetická potravina na špeciálne medicínske účely pre pacientov s rakovinou. Lekárski experti uznávajú Avemar ako účinnú podpornú liečbu rakoviny, a preto odporúčajú doplnenie stravy pacientov touto dietetickou potravinou. Produkt Avemar je výťažok z pšeničných klíčkov špeciálnej odrody pšenice najvyššej kvality, vyrobený použitím patentovaných biochemických procesov. Vyznačuje sa vysokou schopnosťou účinne pomáhať pri liečbe a prevencii nádorových ochorení. Vedecké výskumy, ale aj medicínska prax ukázali, že Avemar zvyšuje účinnosť onkologickej klasickej liečby, ako je chirurgia, rádio-, chemo- a imunoterapia, a zároveň znižuje vedľajšie účinky klasickej liečby rakoviny. Zo špecifického pôsobenia Avemaru na látkovú výmenu vyplýva, že sa úbytok telesnej váhy chorého zastaví, dokonca aj vývoj metastáz sa výrazne môže spomaliť alebo úplne zastaviť, kondícia chorého a fungovanie imunitného systému sa zlepšuje, pričom škodlivé účinky iných protinádorových klasických liečebných postupov sú organizmom chorého lepšie eliminované. Užívanie Avemaru sa odporúča pred onkologickou liečbou, počas nej a aj po jej ukončení, a to nepretržite bez prerušenia. Avemar možno užívať v ktoromkoľvek štádiu nádorových ochorení, vždy po konzultácii s lekárom. Užívanie produktu Avemar nenahrádza klasickú liečbu rakoviny, ale slúži na jej doplnenie. Pravidelným užívaním Avemaru si môžu onkologickí pacienti zlepšiť kvalitu života a pozitívne ovplyvniť psychickú a fyzickú kondíciu.

www.avemar.sk             www.avemar.com

 

Patrí do vydania: 
Október - 2012