Apríl - 2011

Na Slovensku, podobne ako vo väčšine vyspelých krajín sveta, dochádza v dlhodobom kontexte k postupnému nárastu počtu úmrtí na zhubné nádory. Ako vyplýva z údajov Štatistického úradu SR, najčastejšie zabíjala rakovina pľúc a priedušiek, pričom viac ako dve tretiny boli postihnutí muži.

Spoločnosť Walmark prichádza s revolučným prípravkom Urinal Akut® FORTE, ktorý obsahuje najväčšiu koncentráciu značkového extraktu CystiCran® z brusníc veľkoplodých, ktoré majú priaznivý vplyv na močový systém zvyčajne už počas prvého dňa užívania. Je pomocou pri náhlych a silných ťažkostiach s močovými cestami, ktoré vyžadujú rýchlu a účinnú starostlivosť.

Niektorí muži by možno v spravodlivom rozhorčení trochu zlomyseľne poznamenali, že prostata je ženského rodu, preto im vie tak strpčiť život. Do istého veku ani nevedia, že ju majú, príde však obdobie, keď sa táto predstojná žľaza uložená tesne pod močovým mechúrom začne hlásiť čoraz naliehavejšie. Páni, ak chcete svoju prostatu „umlčať“, treba sa o ňu postarať včas!

Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce onkologické ochorenie u žien. Jeho výskyt je vysoký, vyšší výskyt je na západnej pologuli ako na východnej, na severnej zasa vyšší ako na južnej. V USA a v iných vyspelých štátoch Európy sa vyskytuje u každej ôsmej až jedenástej ženy, ktorá sa dožije 85 rokov. Na Slovensku sa karcinóm prsníka vyskytuje približne u každej dvadsiatej ženy, každoročne sa na Slovensku diagnostikuje okolo 2200 nových prípadov. Rakovina prsníka sa môže vyskytovať aj u mužov. Priemerný ročný výskyt rakoviny prsníka v mužskej populácii je okolo 20 prípadov.

Rakovina krčka maternice je tzv. preventabilné ochorenie, teda ochorenie, ktorému je možné predchádzať. Prevencia spočíva v tom, že rakovina krčka maternice sa vyvíja cez predrakovinové stavy. Dokážeme ich diagnostikovať a liečiť, čím zabránime vzniku rakoviny krčka maternice.

Diagnostika vážneho ochorenia, najmä onkologického, mení pohľad na život i seba samého. Vplyvom choroby a v dôsledku jej sociálneho významu pacient prehodnocuje svoj doterajší život, snaží sa nájsť odpovede, ktoré niekedy neprichádzajú. Zhoršuje sa sebahodnotenie, znižuje sebaúcta. Človek vie, že sa menia jeho kompetencie a pod vplyvom záťaže sa môžu meniť aj osobnostné vlastnosti, prípadne sa niektoré negatívne vlastnosti môžu zvýrazniť. Napríklad pacient po zistení ochorenia a uvedomenia si dôsledkov môže na okolie reagovať impulzívnejšie ako pred ochorením. Takéto reakcie fungujú v závislosti od telesného stavu, ale je možné ich ovplyvňovať.

V súčasnosti sú pre naše deti k dispozícii bezpečné kombinované očkovacie látky, ktoré sa vyrábajú modernou technológiou na základe nových poznatkov z mikrobiológie a imunológie. Žiaľ, napriek snahe o zabezpečenie kvalitnej lekárskej starostlivosti pribúdajú deti, ktoré sú ohrozené. Najmä vo veľkých mestách významne stúpa znečistené ovzdušie splodinami z automobilov a veľkými prachovými časticami, ktoré obsahujú ťažké kovy, aromatické uhľovodíky a iné toxické látky. Preto sa aj chorobnosť posúva do nižších vekových skupín.

V rámci populácie sa v základných a materských školách vyskytujú deti s určitými osobitosťami v správaní a v učení sa, ktoré sa nedajú vysvetliť iba neadekvátnou výchovou a interpersonálnymi či deprivačnými syndrómami, ale o ktorých možno predpokladať, že vyplývajú predovšetkým z drobného poškodenia CNS, ktoré vzniklo pred pôrodom, počas pôrodu alebo nejakým ochorením po pôrode. Etiologickými činiteľmi môžu byť dedičné vplyvy, ďalej metabolické poruchy, rtg. ožiarenie, jedy, nedostatok jódu, infekčné choroby matky, diabetes, krvácanie, anémia, TBC, rubeola a podobne.

Deti trpia epilepsiou 4-krát častejšie ako dospelí. Asi pri 60 % detských pacientov však epilepsia počas dospievania spontánne vymizne a môžeme ich považovať za vyliečených.

Vraví sa, že akné patrí k puberte, keď sa na prahu dospelosti hormóny mnohých dievčat a chlapcov rozhodnú zviditeľniť v podobe vyrážok. Patrí to k mladosti tak, ako prvé rande či prvý bozk. Acne vulgaris patrí medzi najčastejšie kožné ochorenia. Postihuje až 80 percent mladých ľudí, chlapcov i dievčat. Iba zanedbateľné percento nemá žiadnu formu akné. Ľahká forma postihuje 20 percent mladých, zvyšok zápasí s rozvinutejšou formou akné. Akné sa začína u dievčat už okolo 10. roku, u chlapcov okolo 12. – 13. roku a trvá do 20. – 30. roku života.Vraví sa, že akné patrí k puberte, keď sa na prahu dospelosti hormóny mnohých dievčat a chlapcov rozhodnú zviditeľniť v podobe vyrážok. Patrí to k mladosti tak, ako prvé rande či prvý bozk.

Slováci objavili výhody zimnej dovolenky v susedom Rakúsku už dávno. Niektorí si natoľko obľúbili Korutánsko, že za lyžovačkou cestujú teraz už len po diaľnici z Bratislavy až do lyžiarskeho strediska Nassfeld (www.nassfeld.at) za menej ako päť hodín. Je najväčším v Korutánsku a dlhodobo boduje aj v zozname najlepších rakúskych lyžiarskych stredísk v prvej desiatke. Nassfeld je veľmi obľúbený pre dostatok snehu, výborne upravené trate, ako aj pre vysokú pravdepodobnosť krásneho slnečného počasia.

Predstavte si vaňu plnú vody, v ktorej pláva niekoľko stoviek malých rybičiek. Celkom milá predstava, že? Teraz si však predstavte, že sa k nim máte pridať. Trochu „crazy“? Možno to znie šialene, ale títo malí „doktori“, ako sa tiež prezývajú, dokážu s vašou pokožkou robiť zázraky. Liečia, vyhladzujú, masírujú. Pre ľudí s kožnými ochoreniami sú nádejou na zlepšenie príznakov ich ochorenia a pre tých ostatných zasa prostriedkom pri starostlivosti o pokožku a zároveň aj skvelým wellness kúpeľom. Reč je o ichtyoterapii a rybičkách Garra rufa, ktoré to majú všetko na svedomí.

Za posledné roky – účinnou prevenciou proti infekčným a parazitárnym chorobám, kvalitnou výživou, včasnou diagnostikou a novými liečebnými postupmi výrazne stúpol vek dožívania sa psov a mačiek. Dá sa to považovať za veľký úspech veterinárnej medicíny na Slovensku. Rozhovor s MVDr. Milananom Švihranom.

Liek radí.