Prsníky a vaječníky – starajme sa o ne

Karcinóm prsníka je najčastejšie sa vyskytujúce onkologické ochorenie u žien. Jeho výskyt je vysoký, vyšší výskyt je na západnej pologuli ako na východnej, na severnej zasa vyšší ako na južnej. V USA a v iných vyspelých štátoch Európy sa vyskytuje u každej ôsmej až jedenástej ženy, ktorá sa dožije 85 rokov. Na Slovensku sa karcinóm prsníka vyskytuje približne u každej dvadsiatej ženy, každoročne sa na Slovensku diagnostikuje okolo 2200 nových prípadov. Rakovina prsníka sa môže vyskytovať aj u mužov. Priemerný ročný výskyt rakoviny prsníka v mužskej populácii je okolo 20 prípadov.

Karcinómy prsníkov

Dnes stále nepoznáme jednoznačnú príčinu vzniku karcinómu prsníka, a preto stále nevieme zabrániť jeho vzniku. V súčasnosti však vieme zistiť zhubný nádor vo včasnom štádiu ochorenia. Samozrejme, platí pravidlo, že čím včasnejší záchyt, tým je lepšia prognóza vyliečenia tohto ochorenia. V posledných rokoch sa relatívny počet pokročilých karcinómov prsníka vyskytuje v menšom počte v porovnaní so včasnými štádiami ochorenia. Je to dôsledok vyššej zdravotnej uvedomelosti žien na Slovensku. Mnoho žien pozná rizikové príznaky karcinómu prsníka: novoobjavená hrčka prsníka, hrčka v podpazuší alebo v nadkľúčnej oblasti, výtok z prsníka, začervenanie kože prsníka, nehojaci sa zápal alebo ekzém kože prsníka, vtiahnutie kože alebo bradavky prsníka. Aj napriek tomu, že to nie sú jednoznačné príznaky rakoviny prsníka, je v takýchto prípadoch nevyhnutné ísť na vyšetrenie. Treba si uvedomiť, že tieto prípadné príznaky sa môžu vyskytovať aj pri hormonálnych zmenách prsníkov, ako aj pri nezhubných nádoroch prsníka. Okrem toho ženy aj bez týchto príznakov ochorenia majú mať pravidelné preventívne vyšetrenie prsníkov u lekára. Vykonáva sa od 18. roku ich života. Frekvencia výskytu vyšetrení závisí od rizikových faktorov vzniku rakoviny prsníka, hlavne od výskytu tejto rakoviny v rodine, ako i od výsledku vyšetrenia lekárom. Od veku 35 rokov je vyšetrenie prsníkov každoročné. Vykonáva sa u zdravých žien, u ktorých sa môže zistiť zhubný alebo nezhubný nádor. Po vyšetrení lekárom pri preventívnom vyšetrení alebo u ženy s rizikovými príznakmi sa využívajú zobrazovacie diagnostické metódy. U mladých žien sa využíva ako prvá diagnostická metóda ultrazvukové vyšetrenie a u žien nad 40 rokov vyšetrenie natívnou mamografiou. V prípade podozrenia na zhubný nádor prsníka sa vykonáva aj u mladých žien vyšetrenie natívnou mamografiou a naopak, na doriešenie nejasných výsledkov pri natívnej mamografii u starších žien sa využíva ultrasonografické vyšetrenie. Treba si uvedomiť, že pravidelné kontroly nezabránia vzniku karcinómu prsníka, ale sú schopné zistiť tento nádor vo včasnom štádiu ochorenia. Pri novoobjavených nádoroch v prsníku sa využíva biopsia. Biopsia je odobratie tkaniva z nádoru prsníka na histologické, eventuálne cytologické vyšetrenie. Podľa výsledku biopsie sú nevyhnutné opakované kontroly alebo liečba. V niektorých prípadoch je nevyhnutné využiť vyšetrenie magnetickou rezonanciou, computerovým tomografom či pozitrónovou tomografiou. Pri zhubnom nádore prsníka sa musí predoperačne zistiť alebo vylúčiť metastáza v iných orgánoch tela človeka. V prípade nezhubných nádorov sa využíva chirurgická liečba alebo sa nádory v prsníku kontrolujú. V prípade zhubných nádorov sa využíva, podľa stavu ochorenia a stavu pacientky, chirurgická liečba, rádioterapia, chemoterapia, hormonálna liečba a v niektorých prípadoch rakoviny prsníka aj biologická liečba.

 

Alternatívna liečba sa ako základná liečba zásadne nevyužíva pri zhubnom ochorení prsníka!!!

Je mnoho prípadov rakoviny prsníka u žien užívajúcich len alternatívnu medicínu, ktoré sa z včasného štádia dostali do veľmi pokročilého štádia ochorenia. V posledných rokoch sa okrem veľkých zmien v oblasti chemoterapie, hormonálnej a biologickej liečby a rádioterapie uskutočnil výrazný pokrok aj v chirurgickej liečbe. Značný prínos pre pacientky, hlavne psychologický, je v tom, že sa uskutočňuje menej tzv. radikálnych operácií, kde sa odstraňuje celý prsník. V ostatnom období sa vykonávajú operácie, ktoré pozostávajú len z odstránenia časti prsníka. Pri zhubnom nádore prsníka sa operuje aj pazucha. Pri tomto postupe sa zisťuje počet postihnutých lymfatických uzlín zhubným nádorom prsníka. V posledných desiatich rokoch sa v prípade viacnásobného výskytu rakoviny prsníka alebo vaječníka v najbližšej rodine vyšetruje člen rodiny aj geneticky. Asi 5 – 10 % z celkového počtu žien s rakovinou prsníka je genetického pôvodu. Pri potvrdení možného genetického výskytu je riziko vzniku rakoviny prsníka až v 80 %. Ženy bez výskytu genetického potvrdenia, ale s výskytom rakoviny prsníka v rodine, sa kontrolujú častejšie v porovnaní so ženami bez výskytu rakoviny prsníka v rodine.

 

Karcinóm ovárií – rakovina vaječníkov

Vaječníky sú súčasťou reprodukčných orgánov ženy. Sú voľne uložené v podbrušku. Funkcia vaječníkov je v produkcii hormónov, ktoré regulujú menštruačný cyklus a komplexne pôsobia na organizmus ženy. Slúžia ako „úložný priestor“ na vajíčka. Rakovina vaječníkov je druh malígneho bujnenia, ktoré postihuje bunky vaječníkov. Bunky mení vo svoj prospech a tie sa začnú nekontrolovateľne deliť. Pôvod karcinómu vaječníkov doteraz nie je presne známy. V malej časti populácie sa predpokladá genetický faktor ochorenia. Rizikové faktory sú rodinná alebo osobná anamnéza. V osobnej anamnéze je rizikovým faktorom napríklad prekonaná rakovina prsníka. Jedným z faktorov je vek, najmä obdobie po menopauze. Vekové rozpätie v tomto prípade nie je úzko špecifikované len na túto skupinu pacientok. V tomto ochorení hrajú svoju úlohu aj lieky na neplodnosť. Riziko stúpa v prípade, že žene sa aj napriek týmto medikamentom nepodarilo otehotnieť. V neposlednom rade sú rizikovými faktormi fajčenie a nadmerná konzumácia alkoholu. Rakovina vaječníkov je ochorenie, ktoré nemá výrazne klinické prejavy. Žena nepociťuje žiadne príznaky, ako je bolesť alebo nepohodlie, najmä v prvých štádiách ochorenia. Ochorenie je v 7 – 75 % diagnostikované až v čase, keď je karcinóm rozšírený mimo malej panvy. Vo vyše polovice prípadov je diagnóza stanovená až v III. štádiu ochorenia. Prvé príznaky sa môžu podobať ochoreniam tráviaceho traktu. Môžu sa objaviť príznaky, ako je nadúvanie, znížená chuť do jedla, bolesť brucha, časté močenie. Ďalšie príznaky sú pocit nepohodlia v oblasti brucha alebo chudnutie. V ojedinelých prípadoch sú nádory objavené náhodne, napríklad pri operáciách brušnej dutiny z iných príčin. V prípade karcinómu vaječníkov neexistuje použiteľná skríningová metóda na včasné diagnostikovanie. V prípade nevysvetliteľných bolestí brucha a v oblasti malej panvy je vhodné vyhľadať lekársku pomoc. Nasledujú vyšetrenia na odhalenie karcinómu ovárií. Medzi prvé vyšetrenie patrí ultrasonografické vyšetrenie brucha a transvaginálne ultrasonografické vyšetrenie. Ultrasonografické vyšetrenia nedokážu však odlíšiť benígny nádor od malígneho. Ďalšie zobrazovacie metódy odhalia viac o nádore, jeho malignite, rozsahu a vzťahu k okolitým orgánom. Môžu sa vyšetrovať tzv. onkomarkery. Onkomarkery sú ukazovatele predpokladaného nádorového procesu v organizme. Nie sú v každom prípade smerodajné, môžu však lekárovi pomôcť v určovaní diagnózy. Ak tieto metódy nie sú postačujúce, môže ošetrujúci lekár navrhnúť laparoskopiu. Po zistení potrebných parametrov sa pristupuje k operačnému zákroku. Cieľom operácie je odstrániť čo najväčšie množstvo postihnutých buniek. Karcinóm môže napádať aj okolité orgány. Po operácii je tkanivo podrobené histopatologickému vyšetreniu. Až histologické vyšetrenie dokáže určiť presný typ nádoru a koordináciu ďalšej liečby. O výsledku histologického vyšetrenia informuje pacienta jeho ošetrujúci lekár. Vysvetlí pacientke podrobný postup liečby. Podľa typu nádoru sa podáva chemoterapia. Cieľom chemoterapie pomocou cytostatík je zastaviť rýchly rast a množenie rakovinových buniek. Karcinóm ovárií je vo väčšine prípadov dobre reagujúci na liečbu cytostatikami.

 

Prevencia je základ

Netreba čakať na príznaky ochorenia prsníkov či vaječníkov, ale treba chodiť pravidelne na preventívne vyšetrenia. Na druhej strane medzi pravidelnými prehliadkami je nevyhnutné si všímať rizikové príznaky ochorenia prsníka, pretože existujú aj rýchlo rastúce nádory. Tieto nádory sa môžu vyskytnúť aj v období medzi pravidelnými preventívnymi prehliadkami. Zhubný nádor prsníka sám od seba nikdy nezanikne, je nevyhnutné ho liečiť. Čím skôr, tým je lepšia prognóza. Ako prevencia pri rakovine vaječníkov okrem pravidelných preventívnych prehliadok môže byť užívanie hormonálnej antikoncepcie. Protektívne pôsobí tehotenstvo a následné dojčenie. Najlepšia prevencia akéhokoľvek, či už onkologického, alebo neonkologického ochorenia je poznanie samého seba. Netreba podceňovať akúkoľvek zmenu zdravotného stavu. Absencia aktívneho pohlavného života, dlhý čas od pôrodu či vyšší vek nie sú dôvodom zanedbávania prehliadok u gynekológa. Predídete mnohým nepríjemným skúsenostiam.

 

Informácie a rady získate aj prostredníctvom Linky pomoci Ligy proti rakovine, v pracovných dňoch na t. č. 02/52 96 51 48, osobne v Centre pomoci Ligy proti rakovine na Brestovej 6 v Bratislave-Ružinove, telefonicky na t. č. 043/324 05 06, osobne v priestoroch Centra pomoci Ligy proti rakovine na Kukučínovej ul. 2 v Martine alebo prostredníctvom online poradne na www.lpr.sk

 

Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD.

Mgr. Dana Brotanová

Liga proti rakovine SR

 

Autor: 
Doc. MUDr. Vladimír Bella, PhD. Mgr. Dana Brotanová, Liga proti rakovine SR
Patrí do vydania: 
Apríl - 2011