Z obsahu

Zastavte šírenie vírusov vo vašej domácnosti

Vplyvom posledných mesiacov, ktoré sa niesli v snahe zamedziť šíreniu koronavírusu, sme sa naučili dbať viac na hygienu a dezinfekciu. Podľa štúdie agentúry Nielsen zameranej na tému COVID 19, až 81 % z nás si teraz častejšie umýva ruky. Zároveň 40 % z nás častejšie dezinfikuje a čistí svoju domácnosť. Spoločnosť Henkel aktívne reaguje na potreby spotrebiteľov a uvádza na trh novú značku Lysoform. Jej široké portfólio produktov je zamerané práve na zabezpečenie čistejšej domácnosti bez vírusov a baktérií.

V tejto dobe, kedy na nás môžu skočiť vírusy z každej strany, je ťažšie zabezpečiť zdravie celej rodiny. A nech robíte čokoľvek, tak každý člen domácnosti môže priniesť neželaných návštevníkov v podobe vírusov. Je jedno, či ich prinesie dieťa zo škôlky, partner z práce alebo z verejnej dopravy. Stať sa to môže.

 

V tomto boji vám pomôže dezinfekcia

Sila vitamínu D odhalená

Prestížny časopis dTest podrobil testu kvality doplnky výživy s vitamínom D. Medzi najlepšími sa umiestnili Jamieson Vitamíny D3 pre dospelých i pre deti.

Slnko a vitamín D3 sú dôležitou súčasťou nášho vývoja, pretože náš život bol vždy spätý s prírodou. Výskum tohto super vitamínu, ktorý je pomocou ultrafialového žiarenia syntetizovaný v pokožke, neprestajne prináša nové poznatky. Početné štúdie dokazujú, že vitamín D3 môže pomôcť významne znížiť riziko bežných, ako aj chronických ochorení! Je dôležitý pri udržiavaní i v prevencii nášho zdravia.

 

Kostné metastázy - liečba oddiaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie

Málokto si uvedomuje, že k najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. Tri štvrtiny metastáz do kostí vychádzajú z nádorov prsníka, prostaty, pľúc a obličiek. Kostné metastázy sa vyskytujú takmer u 80 % ľudí s diagnostikovanou rakovinou prsníka, prostaty, či pľúc, teda u pacientov s často sa vyskytujúcimi nádormi. Kosti sú pri týchto ochoreniach často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou liečby.

Kostné metastázy

Luteín – dvojitá ochrana očí

Zrak je nesporne najvzácnejším spomedzi našich piatich zmyslov. No plne si to uvedomíme, až keď oň prichádzame. Preto je preventívna ochrana očí veľmi dôležitá. Veď prostredníctvom zraku prijímame až 90 percent všetkých informácií!

Naše oči každý deň podávajú maximálny výkon, ich zložitá štruktúra a citlivosť nám umožňujú dokonalé videnie. No približne od štyridsiatehopiateho roku života začína u väčšiny z nás schopnosť perfektného videnia pomaly klesať.

 

MUDr. Alexander Schill Prežite snehobiele sviatky v pohode a v zdraví

Pán primár, keď sa ohliadneš za rokom 2020 aký tento rok bol pre všetky tvoje špičkové kliniky v Bratislave, Žiline, Košiciach či Prahe?

Mimoriadne náročný, samozrejme predovšetkým pre našich zamestnancov. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým naším lekárom, zdravotným sestrám i recepčným zato že v maximálnej možnej miere dbali a stále dbajú o bezpečnosť a zároveň komfort našich klientov.

 

Avon otvorene vyzýva k prelomeniu mlčania o násilí páchanom na ženách

Bezpečie žien, ochrana ich zdravia a života je jedným zo základných poslaní Avonu. Dlhodobo sa celosvetovo angažuje v boji proti násiliu páchanému na ženách prostredníctvom projektu Avon proti domácemu násiliu. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť kvalitné a bezpečné podmienky pre ženy, aby mohli viesť život aký si zaslúžia. Aj tento rok sa Avon v rámci iniciatívy opätovne zapojil do 16 dní aktivizmu, ktoré vždy začínajú 25. novembrom – Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Navyše aktuálne vystupuje proti rodovo podmienenému násiliu a zavádza nový protokol rodového násilia.

Chronická obštrukčná choroba pľúc Vráť mestu kyslík

Ako vzbudiť a podporiť záujem ľudí a nabádať ich, aby šetrili prírodu a svoje zdravie? Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť a Boehringer Ingelheim vytvorili koncept prednášok a komunikačných posolstiev s následnou aktivitou pre žiakov na slovenských stredných školách. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť informácie, vyzvať mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem a povedomie o chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), ktorá je štvrtou najčastejšou príčinou smrti a každoročne jej podľahne viac ľudí ako rakovine pľúc a prsníka dohromady.

LYZOZÝM

Najjednoduchší prírodný patent na ochranu voči patogénnym agresorom zvonka. Vo forme jedinečného prípravku LYZOZYM Imuno CD chráni organizmus pri pobyte na rizikových miestach s vyššou koncentráciou ľudí a pomáha pri začínajúcej bolesti hrdla.

Povedzme NIE RAKOVINE pankreasu a neuro-endokrinných tumorov

Je na čase, aby ste lepšie spoznali svoj pankreas. Pre seba. Pre svojich blízkych. Je načase, aby ste sa naučili jeho príznaky aj možnosti prežívania aj s ďalším neuroendokrinným tumorom (NET). Je čas na celkom novú podporu pacientom s NET, a na viac poznatkov o rakovine, životospráve a výžive... Na Svetový deň boja s rakovinou pankreasu a NET 2020 si nájdite čas – urobiť zmenu.

Pomoc domácich onkoasistentov

Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene

Málokto si uvedomuje, že k najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. Tri štvrtiny metastáz do kostí vychádzajú z nádorov prsníka, prostaty, pľúc a obličiek. Kostné metastázy sa vyskytujú takmer u 80 % ľudí s diagnostikovanou rakovinou prsníka, prostaty, či pľúc, teda u pacientov s často sa vyskytujúcimi nádormi. Kosti sú pri týchto ochoreniach často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou liečby.

Syndikovať obsah