Z obsahu

Luteín – dvojitá ochrana očí

Zrak je nesporne najvzácnejším spomedzi našich piatich zmyslov. No plne si to uvedomíme, až keď oň prichádzame. Preto je preventívna ochrana očí veľmi dôležitá. Veď prostredníctvom zraku prijímame až 90 percent všetkých informácií!

Naše oči každý deň podávajú maximálny výkon, ich zložitá štruktúra a citlivosť nám umožňujú dokonalé videnie. No približne od štyridsiatehopiateho roku života začína u väčšiny z nás schopnosť perfektného videnia pomaly klesať.

 

MUDr. Alexander Schill Prežite snehobiele sviatky v pohode a v zdraví

Pán primár, keď sa ohliadneš za rokom 2020 aký tento rok bol pre všetky tvoje špičkové kliniky v Bratislave, Žiline, Košiciach či Prahe?

Mimoriadne náročný, samozrejme predovšetkým pre našich zamestnancov. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým naším lekárom, zdravotným sestrám i recepčným zato že v maximálnej možnej miere dbali a stále dbajú o bezpečnosť a zároveň komfort našich klientov.

 

Avon otvorene vyzýva k prelomeniu mlčania o násilí páchanom na ženách

Bezpečie žien, ochrana ich zdravia a života je jedným zo základných poslaní Avonu. Dlhodobo sa celosvetovo angažuje v boji proti násiliu páchanému na ženách prostredníctvom projektu Avon proti domácemu násiliu. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť kvalitné a bezpečné podmienky pre ženy, aby mohli viesť život aký si zaslúžia. Aj tento rok sa Avon v rámci iniciatívy opätovne zapojil do 16 dní aktivizmu, ktoré vždy začínajú 25. novembrom – Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Navyše aktuálne vystupuje proti rodovo podmienenému násiliu a zavádza nový protokol rodového násilia.

Chronická obštrukčná choroba pľúc Vráť mestu kyslík

Ako vzbudiť a podporiť záujem ľudí a nabádať ich, aby šetrili prírodu a svoje zdravie? Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť a Boehringer Ingelheim vytvorili koncept prednášok a komunikačných posolstiev s následnou aktivitou pre žiakov na slovenských stredných školách. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť informácie, vyzvať mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem a povedomie o chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), ktorá je štvrtou najčastejšou príčinou smrti a každoročne jej podľahne viac ľudí ako rakovine pľúc a prsníka dohromady.

LYZOZÝM

Najjednoduchší prírodný patent na ochranu voči patogénnym agresorom zvonka. Vo forme jedinečného prípravku LYZOZYM Imuno CD chráni organizmus pri pobyte na rizikových miestach s vyššou koncentráciou ľudí a pomáha pri začínajúcej bolesti hrdla.

Povedzme NIE RAKOVINE pankreasu a neuro-endokrinných tumorov

Je na čase, aby ste lepšie spoznali svoj pankreas. Pre seba. Pre svojich blízkych. Je načase, aby ste sa naučili jeho príznaky aj možnosti prežívania aj s ďalším neuroendokrinným tumorom (NET). Je čas na celkom novú podporu pacientom s NET, a na viac poznatkov o rakovine, životospráve a výžive... Na Svetový deň boja s rakovinou pankreasu a NET 2020 si nájdite čas – urobiť zmenu.

Pomoc domácich onkoasistentov

Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene

Málokto si uvedomuje, že k najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. Tri štvrtiny metastáz do kostí vychádzajú z nádorov prsníka, prostaty, pľúc a obličiek. Kostné metastázy sa vyskytujú takmer u 80 % ľudí s diagnostikovanou rakovinou prsníka, prostaty, či pľúc, teda u pacientov s často sa vyskytujúcimi nádormi. Kosti sú pri týchto ochoreniach často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou liečby.

Piliere zdravia z prírodnej lekárne

Výťažky rastlín v „zelených” výživových doplnkoch kanadského výrobcu prírodných vitamínov Jamieson prinášajú ľudskému organizmu pohonné látky potrebné pre plnohodnotný život už takmer sto rokov. Rovnako dôležitá je ich úloha terapeutická i preventívna. Dokážu priaznivo ovplyvniť obranyschopnosť nášho organizmu, ako aj našu fyzickú i psychickú kondíciu a spolu so slnečným vitamínom D3 sú elixírom zdravia dostupným pre každého z nás.

Úspech vlastného výskumu a vývoja

Bioterapiou proti rakovine

Starostlivo vypracovaný liečebný CoD protokol (špeciálna zmes liečivých bylín CoD, kapsuly CoD & Cielený Výživový Systém) významne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu, ba aj k vyliečeniu pacientov s nádorovým ochorením. V nadväznosti na to bolo založené Informačné centrum pre rakovinu, ktoré má za úlohu poskytnúť relevantné informácie o vedecky dôkladne podložených možnostiach biologickej holistickej liečby rakoviny.

 

Proti psoriáze so slnečným vitamínom D3

Odstrániť príčinu psoriázy dnešná medicína ešte nedokáže, ale správnou liečbou s podporou slnečného vitamínu D3 možno docieliť až 92 % úspešnosť, predovšetkým v udržiavaní ochorenia v znesiteľnom stave.

Syndikovať obsah