Malíček pre rodičov s prázdnou náručou

Predčasný pôrod je rizikom pre ženu i dieťa. Predčasne narodené bábätká prichádzajú na tento svet nezrelé a ich nezrelosť prináša rôzne následky do ich budúcnosti. Krehkosť života vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. OZ malíček je tu aj pre nich a okrem podpory, ktorú týmto rodičom združenie smeruje počas roka, venuje v týchto dňoch do perinatologických centier na Slovensku tzv. spomienkové „anjelníčky“. Ide o formu spomienkového obrazorámu, ktorý môže pomôcť rodičom počas procesu smútenia a na ceste ich života po strate. Projekt nadväzuje na aktivity združenia, ktoré pre týchto rodičov malíček realizuje od roku 2019 a ktorý vlani jednohlasne odobrili aj všetky slovenské perinatologické centrá.

Krehkosť života

Na Slovensku sa každoročne narodí približne 4 500 detí predčasne. Tieto deti sa celosvetovo označujú bojovníkmi. Ich prognózy do budúcna sú neisté, od prvého momentu musia zvládať svoj boj o život a zdravie. Napriek tomu sú mnohé z nich, doslova zázrakmi, ktoré po istom čase všetko „dobehnú“ a vedú plnohodnotný život ako ich donosení rovesníci. Avšak krehkosť života v prípade predčasniatok vidíme najmä u tých, ktorých rodičia z nemocníc odchádzajú s prázdnou náručou. „Predčasný pôrod je vážny problém, ktorý prináša do rodín mnoho neistoty a strachu. Radosť z narodenia bábätka sa razom zmení na boj o jeho život, ktorý nemusí vždy skončiť úspešne. Predčasne narodené deti mnohokrát vážia menej ako kilogram a mnohé sa nachádzajú v ohrození života,“ povedala Ľubica Kaiserová, predsedníčka OZ malíček, ktoré je tu aj pre rodičov po predčasnom pôrode v náročných chvíľach straty ich dieťaťa. Celosvetovo sa predčasne narodí 15 miliónov detí, čo je približne 11 %. V dôsledku predčasného pôrodu 1 milión detí zomiera pred dosiahnutím veku 5 rokov. Existujú však výrazné rozdiely medzi jednotlivými štátmi v miere predčasných pôrodov, ako i úmrtnosti. V našich podmienkach sa úmrtnosť predčasne narodených detí pohybuje na úrovni 2 %.

 

Anjelníček

Medzi rodičmi predčasne narodených detí sú aj takí, ktorí svoje milované deti nevidia vyrastať a OZ malíček vyvíja aktivity aj pre nich. Jednou je práve spomienkový obrazorám, ktorý by mal rodičom po istom čase priniesť spomienku na ich bábätko a zároveň slúži aj na vyjadrenie úcty k ich pamiatke. Malíček ich v týchto dňoch distribuuje do všetkých perinatologických centier na Slovensku. Je to zároveň výsledok vlaňajšieho stretnutia Odbornej rady, kde sa tento malíčkovský projekt združením prezentoval a jednohlasne zo strany odborníkov z nemocníc odsúhlasil.

 

„Rodič, ktorý odchádza po predčasnom pôrode z nemocnice s prázdnou náručou, si prechádza neľahkou cestou smútenia. Pocit prázdna, beznádeje a skľučujúcej bolesti je mimoriadne silný, po istom čase však v tomto procese smútenia zohrávajú dôležitú úlohu aj spomienkové predmety. Chobotnička z inkubátora, fotka bábätka či odtlačok rúčky či nožičky v tejto podobe anjelníčka je následne to, k čomu sa rodič na poličke, v tichu, pri sviečke môže vrátiť, zotrvať pri svojich spomienkach a poslať napr. božtek svojmu anjeličkovi do nebíčka,“ vysvetľuje autorka projektu Veronika Kmetóny Gazdová z OZ malíček. „Našim cieľom je stáť pri rodičoch po predčasnom pôrode aj v tej najťažšej chvíli a zároveň uľahčiť oddeleniam materiálne otázky, ktoré nastávajú vo chvíľach, kedy dieťatko neopustí brány nemocnice,“ uviedla Ľ. Kaiserová, ktorá dodala, že každé oddelenie má aktuálne vlastné spôsoby, ako rodičov v takýchto situáciách sprevádza, cieľom združenia bolo k tomu prispieť a naplniť tak jeden zo záverov vlaňajšieho rokovania Odbornej rady.

 

Dotyk neba

Anjelníček má podobu obrazu a rámu zároveň, do ktorého si môže rodič uložiť osobné veci dieťatka, ktoré boli súčasťou jeho krehkého života v inkubátore po predčasnom pôrode. Súčasťou je tiež maľba, autorkou ktorej je umelkyňa, výtvarníčka Monika Vasiľová: „Ilustrácia je symbolom akejsi 'rozlúčky' s milovaným dieťatkom, no zároveň prísľubom, že na neho rodičia nezabudnú, že bolo a je súčasťou ich života a navždy bude hlboko v ich srdciach. Pozdravom do neba tiež obraz naznačuje vieru a nádej, že raz sa 'tam hore' stretnú.“ Maľbu dotvárajú aj „malíčkovské“ verše adresované rodičom po strate, ktoré slovom umocňujú obrazový odkaz. Anjelníček je previazaný bielou stuhou symbolizujúcu puto, obsahuje aj bieleho handmade anjelička a kartičku na odtlačok rúčky či nožičky bábätka, ktorá je pre rodiča silným spomienkovým aspektom. Súčasťou spomienkového balíčka sú aj základné informácie združenia a tzv. kalendár malíčkovských spomienkových dní. Tie venuje malíček rodičom po predčasnom pôrode, ktorí si svoje dieťatko nosia namiesto náruče už navždy vo svojom srdci a pamiatke na ich bojovníkov, ktorí odišli skôr, ako svoje krídla života stihli rozprestrieť.

 

OZ malíček aj pre rodičov s prázdnou náručou

OZ malíček pomáha rodičom po strate bábätka po predčasnom pôrode už niekoľko rokov. A to poradenstvom – laickým, prostredníctvom certifikovaných rodičov s osobnou skúsenosťou či odborne, prostredníctvom psychologičiek. Na webovej stránke tiež nájdu títo rodičia v príručke Pomoc pre rodičov jednu kapitolu v podobe listu s názvom „Prázdna náruč“. Počas roka združenie venuje konkrétne dni rodičom po strate, kedy vzdávame česť všetkým predčasne narodeným a rizikovým deťom, ktoré svoj statočný boj prehrali, česť všetkým mamám a otcom, ktorí z nemocníc odchádzali s prázdnou náručou.

 

Mgr. Ľubica Kaiserová

Patrí do vydania: 
Júl - August 2023