Z obsahu

MUDr. Alexander Schill Prežite snehobiele sviatky v pohode a v zdraví

Pán primár, keď sa ohliadneš za rokom 2020 aký tento rok bol pre všetky tvoje špičkové kliniky v Bratislave, Žiline, Košiciach či Prahe?

Mimoriadne náročný, samozrejme predovšetkým pre našich zamestnancov. Chcel by som sa veľmi pekne poďakovať všetkým naším lekárom, zdravotným sestrám i recepčným zato že v maximálnej možnej miere dbali a stále dbajú o bezpečnosť a zároveň komfort našich klientov.

 

Avon otvorene vyzýva k prelomeniu mlčania o násilí páchanom na ženách

Bezpečie žien, ochrana ich zdravia a života je jedným zo základných poslaní Avonu. Dlhodobo sa celosvetovo angažuje v boji proti násiliu páchanému na ženách prostredníctvom projektu Avon proti domácemu násiliu. Jedným z hlavných cieľov je vytvoriť kvalitné a bezpečné podmienky pre ženy, aby mohli viesť život aký si zaslúžia. Aj tento rok sa Avon v rámci iniciatívy opätovne zapojil do 16 dní aktivizmu, ktoré vždy začínajú 25. novembrom – Medzinárodným dňom pre odstránenie násilia páchaného na ženách. Navyše aktuálne vystupuje proti rodovo podmienenému násiliu a zavádza nový protokol rodového násilia.

Chronická obštrukčná choroba pľúc Vráť mestu kyslík

Ako vzbudiť a podporiť záujem ľudí a nabádať ich, aby šetrili prírodu a svoje zdravie? Slovenská pneumologická a ftizeologická spoločnosť a Boehringer Ingelheim vytvorili koncept prednášok a komunikačných posolstiev s následnou aktivitou pre žiakov na slovenských stredných školách. Jeho hlavným cieľom bolo poskytnúť informácie, vyzvať mladých ľudí a vzbudiť v nich záujem a povedomie o chronickej obštrukčnej choroby pľúc (CHOCHP), ktorá je štvrtou najčastejšou príčinou smrti a každoročne jej podľahne viac ľudí ako rakovine pľúc a prsníka dohromady.

LYZOZÝM

Najjednoduchší prírodný patent na ochranu voči patogénnym agresorom zvonka. Vo forme jedinečného prípravku LYZOZYM Imuno CD chráni organizmus pri pobyte na rizikových miestach s vyššou koncentráciou ľudí a pomáha pri začínajúcej bolesti hrdla.

Povedzme NIE RAKOVINE pankreasu a neuro-endokrinných tumorov

Je na čase, aby ste lepšie spoznali svoj pankreas. Pre seba. Pre svojich blízkych. Je načase, aby ste sa naučili jeho príznaky aj možnosti prežívania aj s ďalším neuroendokrinným tumorom (NET). Je čas na celkom novú podporu pacientom s NET, a na viac poznatkov o rakovine, životospráve a výžive... Na Svetový deň boja s rakovinou pankreasu a NET 2020 si nájdite čas – urobiť zmenu.

Pomoc domácich onkoasistentov

Pacienti s kostnými metastázami sa môžu liečiť cielene

Málokto si uvedomuje, že k najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. Tri štvrtiny metastáz do kostí vychádzajú z nádorov prsníka, prostaty, pľúc a obličiek. Kostné metastázy sa vyskytujú takmer u 80 % ľudí s diagnostikovanou rakovinou prsníka, prostaty, či pľúc, teda u pacientov s často sa vyskytujúcimi nádormi. Kosti sú pri týchto ochoreniach často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou liečby.

Piliere zdravia z prírodnej lekárne

Výťažky rastlín v „zelených” výživových doplnkoch kanadského výrobcu prírodných vitamínov Jamieson prinášajú ľudskému organizmu pohonné látky potrebné pre plnohodnotný život už takmer sto rokov. Rovnako dôležitá je ich úloha terapeutická i preventívna. Dokážu priaznivo ovplyvniť obranyschopnosť nášho organizmu, ako aj našu fyzickú i psychickú kondíciu a spolu so slnečným vitamínom D3 sú elixírom zdravia dostupným pre každého z nás.

Úspech vlastného výskumu a vývoja

Bioterapiou proti rakovine

Starostlivo vypracovaný liečebný CoD protokol (špeciálna zmes liečivých bylín CoD, kapsuly CoD & Cielený Výživový Systém) významne prispieva k zlepšeniu zdravotného stavu, ba aj k vyliečeniu pacientov s nádorovým ochorením. V nadväznosti na to bolo založené Informačné centrum pre rakovinu, ktoré má za úlohu poskytnúť relevantné informácie o vedecky dôkladne podložených možnostiach biologickej holistickej liečby rakoviny.

 

Proti psoriáze so slnečným vitamínom D3

Odstrániť príčinu psoriázy dnešná medicína ešte nedokáže, ale správnou liečbou s podporou slnečného vitamínu D3 možno docieliť až 92 % úspešnosť, predovšetkým v udržiavaní ochorenia v znesiteľnom stave.

Povedzte aj vy NIE RAKOVINE prsníka a zachráňte svoje prsia!

Aliancia NIE RAKOVINE upozorňuje: Pacientok s rakovinou prsníka je na Slovensku viac ako 30 000 a odhaduje sa, že ročne zomrie okolo 900 z nich. Potrebujú viac kvalitnej diagnostiky − mamografov, viac mamologických centier, viac odborníkov, viac dostupnej liečby a moderných onkologických liekov, viac osvety, edukácie a sociálnej pomoci ale aj dostatok informácií o liečbe, ktorú podstupujú a možnosť vybrať si.

Syndikovať obsah