December 2023

Správna životospráva, pohyb i včasné podávanie prírodných látok – vitamínov, minerálov a špeciálnych rastlinných výťažkov dáva každému mužovi šancu ovplyvniť svoje zdravie tak preventívne, ako aj pri objavení sa prvých príznakov ochorení.

Všeobecní lekári združení v Spoločnosti všeobecných lekárov Slovenska a pneumológovia sa spájajú v unikátnej iniciatíve v boji proti rakovine pľúc. Začínajú intenzívne spolupracovať a pripravovať nové štandardy v záujme zadefinovania cesty pacienta od všeobecného lekára k pneumológovi. Nechcú čakať na spustenie skríningového programu a iniciatívu berú do vlastných rúk. V záujme všetkých pacientov, ktorých je potrebné čím skôr diagnostikovať a liečiť.

Napriek pokroku v medicíne 21. storočia predstavujú infekcie v nemocničnom prostredí stále závažný problém a značnú záťaž pre zdravotnícke systémy. Len v európskych krajinách ochorie na infekciu získanú v nemocnici alebo v opatrovateľskom zariadení ročne takmer 3,5 milióna ľudí, podľa WHO v priemere jeden z desiatich pacientov na takúto infekciu zomiera. Nozokomiálnym nákazám však vieme predchádzať nielen vhodnými opatreniami, ale aj modernými a efektívnymi digitálnymi riešeniami.

Svetový deň vegánstva, ktorý sme si pripomenuli začiatkom novembra poukazuje na rastúci trend vegánskej stravy. Odhaduje sa, že v súčasnej dobe sa celosvetovo až 88 miliónov ľudí stravuje výhradne vegánsky a hodnota trhu s rastlinnými bielkovinami by mala do roku 2027 dosiahnuť hodnotu 23,4 miliardy dolárov. Štúdia tvrdí, že rastlinná strava môže znížiť riziko ischemickej choroby srdca až o 40 %. Odborníci zdôrazňujú, že na zabezpečenie plnohodnotnej výživy je potrebné dodržiavať niekoľko kľúčových pravidiel.

Rodáčka zo Senice nad Myjavou žijúca v Čechách na Vysočine si tento kraj zamilovala na prvý pohľad. Predstavila nám jedinečné miesta, zákutia a pamiatky, ktoré tu treba vidieť. Hovorí o nich so zanietením a my veríme, že je to miesto neskonalých možností. Oľga Königová je riaditeľkou Vysočina Tourism a v nasledujúcich riadkoch vás vtiahne do svojho života na Vysočine.