Najlepšia ochrana s NANO (respirátorom)

Najúčinnejšou ochranou pred vírusom COVID 19 je samoizolácia. To však pre mnohých ľudí nie je možné a aj tí, ktorí pracujú na home office, musia ísť niekedy aspoň na nákup. Odporúčania sú pritom jasné vo všetkých prípadoch – ROR – čiže rúško, odstup, ruky (dezinfekcia). Dnes už rúško neplatí, podľa nariadenia ÚVZ, musíme mať prekryté ústa a nos respirátorom typu FFP2 (bez výdychového ventilu, aby sme prípadné ochorenie nevydychovali smerom von).

Poznáte rozdiel medzi bežným a nanovláknovým respirátorom? Základný rozdiel je v princípe zachytávania častíc. Bežné respirátory fungujú na elektrostatickom záchyte a to je ich zásadná nevýhoda, zatiaľ čo nanovláknová membrána v respirátoroch RESPILON funguje na mechanickom záchyte. Elektrostatický náboj sa vybije vlhkosťou. Preto aj samotným používaním prestáva klasický respirátor fungovať už po 30 minútach. Jeho filtračná účinnosť klesne na 40 – 60 %, preto je nutné aby ste po tomto časovom intervale respirátor zosadili a nechali ho preschnúť. Po preschnutí sa elektrostatický náboj vráti, ale filtračná účinnosť sa už nikdy nevráti na pôvodnú hodnotu. Nanovláknová membrána funguje na mechanickom záchyte vírusov, alergénov a iných pevných častíc, pričom filtračná účinnosť je nemenná bez ohľadu na vzdušnú vlhkosť (teda aj ľudský dych) na rozdiel od bežných respirátorov.

 

Nanovláknový FFP2 respirátor VK RespiRaptor od spoločnosti RESPILON dokáže vďaka samosterilizačnej funkcii zachytiť až 99,9 % vírusov a baktérií a následne ich deaktivovať. Funguje na princípe dvojitej ochrany, kedy nanovláknová vrstva vírusy zachytí a druhá vrstva, obohatená o akcelerovanú meď, vírusy zneškodní. Vďaka tejto technológii ho môžete používať opakovane po dobu až 1 týždňa. Jeho univerzálny tvar „fish-type“ sadne na akýkoľvek typ tváre a je dostupný aj v detskej verzii. Pri váhe len 4,4 g je navyše vysoko priedušný a je ideálny do vášho bežného dňa. www.respilon.sk

Patrí do vydania: 
December 2021