Môžu probiotiká pomôcť v prípadoch respiračných infekcií?

Na Slovensku prebehol výskum, ktorý našiel recept na zlepšenie zdravia detí predškolského veku, a teda aj ich škôlkarskej dochádzky o 30 %. O štúdiu Lekárskej fakulty UK v Bratislave a Pediatrického centra JuvenaliaA s. r. o. z Dunajskej Stredy sa dnes zaujíma celý svet. Dokazuje ako sa dá detskému pacientovu pomôcť v prípadoch respiračných infekcií.

Probiotiká ako sme ich poznali doposiaľ

Ak si ochorenie vyžaduje liečbu antibiotikami, automaticky sa pacientovi odporúča aj užívanie probiotík. Tak sme sa to naučili, pretože vedľajším a nežiadúcim účinkom antibiotík je, že okrem tých zlých baktérií nám v tele zabíjajú aj tie dobré – probiotické. Ide o živé mikroorganizmy prirodzene sa vyskytujúce v našej črevnej mikroflóre. Vďakabohu, dokážeme si ich súbežne s liečbou dopĺňať jednak zo stravy, ale aj vďaka výživovým doplnkom v prípadoch, kedy je nutné ich dopraviť do tela v miliardových počtoch.

 

Spolupráca slovenských vedcov s Britániou

Veda však pokračuje v bádaní ďalej, v rukách má ďalší dôležitý objav. „Dr. Nigel Plummer, ktorý pracuje v oblasti mikrobiológie a probiotík už viac ako 30 rokov, v spolupráci vedeckým tímom Cultech s. r. o. vyvinul probiotické konzorcium Lab4, ktoré bolo prvýkrát použité v klinickej štúdii o výskyte hnačky Clostridium difficile v spolupráci s fakultnou nemocnicou v Cambridge v roku 1999/2000. Výsledky tejto štúdie boli uverejnené v renomovanom recenzovanom časopise v roku 2004. Kým sa však konzorcium Lab4 dostalo na trh a mohlo začať pomáhať ľuďom, písal sa rok 2012. V tom čase dôkazy naznačovali, že suplementácia probiotikami môže zabrániť infekciám horných dýchacích ciest,“ začína rozprávať MUDr. Zuzana Nagyová., jedna z deviatich vedcov, ktorí sa spolupodieľali aj na štúdií dunajskostredských detí.

 

Z týchto vedeckých poznatkov prirodzene vyplynul záujem študovať účinok probiotík Lab4 ďalej, a to konkrétne na prechladnutie a kašeľ u predškolákov. Dr. Iveta Garaiova, bývalá kolegyňa kolektívu Ústavu lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie LF UK v Bratislave, ktorá žije viac ako 20 rokov vo Veľkej Británii a ktorá je dlhodobo súčasťou britského vedeckého tímu, prišla s nápadom urobiť tento výskum na Slovensku.

 

„Práve Dr. Garaiova oslovila bývalých kolegov na spoluprácu pri realizácii tohto projektu,“ prezradila MUDr. Nagyová. „No a odvtedy Ústav lekárskej chémie, biochémie a klinickej biochémie, pod vedením mňa a neskôr doc. Jany Muchovej, spolupracuje s Dr. Garaiovou a jej kolegami na viacerých vedeckých projektoch,“ pripája sa do rozhovoru prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD., ďalšia spolupracovníčka na dunajskostredskom výskume.

 

Pozoruhodná štúdia tak nakoniec prebehla na Slovensku a k Lekárskej fakulte UK v Bratislave sa pridalo Pediatrické centrum JuvenaliaA s. r. o. v Dunajskej Strede. Pôvodne mali v pláne zapojiť do výskumu aj škôlky, no tie spoluprácu odmietli.

 

„Nájsť deti zapojiteľné do štúdie je vždy veľmi náročné. Nakoniec sa nám podarilo osloviť rodičov všetkých detí, ktoré prišli do ambulancie Pediatrického centra JuvenaliaA s. r. o. v Dunajskej Strede a vyhovovali zadaným kritériám,“ pokračuje prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD..

 

V Dunajskej Strede otestovali na vzorke 57 detí, vo veku 3 až 6 rokov, vplyv dlhodobého podávania probiotík s vitamínom C na prevenciu respiračných infekcií. Jednoducho povedané, vedci skúmali čo sa bude diať, ak budú deti predškolského veku užívať probiotiká ako bežný doplnok stravy, ako prevenciu pred ochorením a nie až vtedy, keď ochorenie prebehne a liečba už bude stanovená. Výsledky predbehli prvotné hypotézy a očakávania.

 

Zdravie chorľavých škôlkarov polepšili o 30 %

Vzorku detí rozdelili do dvoch skupín. Prvá skupina užívala denne jednu dávku obsahujúcu až 12,5 miliárd Lab4 životaschopných buniek + 50 mg vitamínu C. Aby bola pre deti zaujímavá a spolupracovali, ponúkli im ju v podobe žuvacej tablety, ktorá vzhľadom a chuťou pripomína skôr glukózový cukrík, než niekoľkomiliardovú dávku probiotických kultúr. Druhá skupina užívala denne takú istú jednu žuvaciu tabletu, avšak obsahovala len placebo. Celé pozorovanie trvalo pol roka.

 

1. Štatistické vyhodnotenie ukázalo, že v prvej skupine detí, teda u tých, ktoré pravidelne pojedali dávku probiotík s vitamínom C, sa znížil výskyt symptómov infekcií horných dýchacích ciest až o celých 33 %.

 

2. Ak sa aj u niektorých detí objavili, mali omnoho kratšiu dĺžku trvania, než u detí v skupine číslo dva, teda u detí, ktoré užívali len placebo.

 

3. Predškolská dochádzka detí v prvej skupine sa zlepšila až o 30 % a bolo zaznamenané taktiež významné zníženie liekov proti kašľu, ako aj znížená spotreba užívania perorálnych antibiotík. Kým u detí v druhej skupine (s placebom) bolo zaznamenané užívanie antibiotík u 21,4 % detí, v prvej skupine (s pravidelnou probiotickou dávkou doplnenou o vitamín C) sa to podarilo zraziť na 14,3 % prípadov, kedy bolo nutné stanoviť aj antibiotickú liečbu.

 

4. Vďaka užívaniu preventívnej dávky probiotických kultúr s vitamínom C počas 6 mes. klesol počet návštev detí u detského lekára až o neuveriteľných 43 %.

 

Podobné prieskumy vykonal aj tím špecialistov a vedcov v Anglicku. Dnes je úplne jasné, že užívanie skupiny probiotík Lab4 s vitamínom C je účinné nielen ako podpora imunity po liečbe antibiotikami, ale aj ako prevencia pred ochorením samotným.

 

Zavedenie do praxe

Naučiť spoločnosť prevencii a rozpoznávať tie najživotaschopnejšie a najúčinnejšie probiotické kultúry však nebude jednoduché. Prípravkov s probiotikami je na trhu veľa a kto sa nevyzná, môže odísť z lekárne so slabým kalibrom.

 

Niektorí výrobcovia a lekárnici zastávajú názor, že treba sledovať uvedené množstvo baktérií v prípravku a dobré sú tie, ktoré obsahujú aspoň miliardu baktérií v jednej kapsule. Iní sa zase prikláňajú k názoru, že najkvalitnejšie sú také, ktoré obsahujú aspoň spomínanú miliardu živých baktérií v jednej kapsule a aspoň 3 – 4 probiotické kmene. A že veľakrát je práve ten počet rôznych kmeňov baktérií v produkte dôležitejší, než celkový počet baktérií, ktoré tableta obsahuje. Štúdia ProChild však chorľavosť predškolákov dokázala poraziť s dennou dávkou až s 12 a pól miliardami malých živých bojovníkov skupiny Lab4, ku ktorej bolo pridaných ešte aj 50 miligramov vitamínu C.

 

Čo je to skupina Lab4 a odkiaľ pochádza

Biele plášte a múdre hlavy im hovoria úctyhodne – konzorciá priateľských baktérií Lab4 a Lab4b. Ide o mikroorganizmy, ktoré patria medzi baktérie mliečneho kvasenia a rod Bififobacterium, a boli izolované z črevnej mikroflóry zdravých ľudí. Ich vlastnosti boli testované od rezistencie na žalúdočné a žlčové kyseliny až po ich masívnu schopnosť kultivácie in vitro a komercializáciu.

 

Lab4 v sebe zahŕňa:

• dva kmene lactobacillus acidophilus – CUL60 a CUL21

• kmeň Bifidobacterium bifidum – CUL20

• a kmeň Bifidobacterium animalis subsp. lactis – CUL34

 

Životaschopnosť, ktorú vykazuje toto probiotiké spoločenstvo podávané cez tablety, je výnimočná – niekoľko ich živých tiel možno nájsť po užití ešte aj v stolici, čo je dôkazom toho, že prežívajú spracovanie do tablety, následnú konzumáciu i svoju prácu v ľudskom tele.

 

Ich výskumom sa veda zaoberá od roku 1999. Štúdia bola zahájená v Spojenom kráľovstve a od roku 2005 sa do cambridge-ského tímu zaradila aj Slovenka Dr. Iveta Garaiová. V roku 2015 preniesla časť výskumu na Slovensko. Vďaka tímu: Dr. Iveta Garaiová, doc. RNDr. Jana Muchová, PhD., MUDr. Zuzana Nagyová, Professor Duolao Wang, JV Li, doc. RNDr. Zlatica Országhová CSc., DR. Daryn Michael, Dr. Sue Plummer a prof. Ing. Zdenka Ďuračková, PhD., je dnes skupina 12 a pól miliardy probiotík Lab4 s prídavkom stanoveného množstva vitamínu C, pod názvom Fit for School, zaradená do voľne dostupnej ponuky lekární po celom svete. Svojim výskumom významne prispeli k poznaniu probiotických kultúr a ich účinku na zdravie mladého organizmu.

Patrí do vydania: 
Apríl 2020