Projekt Od srdca k srdcu

Lekárnici zachraňujú životy

Cievna mozgová príhoda (mozgová porážka) patrí medzi najčastejšie srdcovo-cievne príhody a medzi najčastejšie príčiny úmrtia a invalidizácie.

 

Približne tretina mozgových porážok končí úmrtím. Druhá tretina mozgových príhod končí trvalou invalidizáciou. Zostávajúca tretina vedie k nutnosti doživotnej liekovej liečby (dostupné na http://www.mozgovaprihoda.sk/content/fakty.php).

 

Najväčšími preventabilnými a merateľnými rizikovými faktormi mozgových príhod sú vysoký krvný tlak a prítomnosť atriálnej (predsieňovej) fibrilácie.

 

Atriálna fibrilácia postihuje ľudí každého veku, najviac však osoby staršie ako 55 rokov. Ľudia s atriálnou fibriláciou majú 5 násobne vyššie riziko mozgovej porážky. V prípade zvýšeného alebo vysokého tlaku je riziko ešte vyššie.

 

Pred 10 rokmi tvorili viac ako 0,5 % celkového rozpočtu SR na zdravotníctvo náklady spojené s atriálnou fibriláciou (Bielik J.et al:Costs of atrial fibrilation in Slovakia from apayer perspective, Value in Health, (12(7), 2009, 322-323).

 

Spolu s narastajúcim priemerným vekom populácie stúpa aj počet osôb s rizikom atriálnej fibrilácie a mozgovej porážky, čo bude viesť k výraznému nárastu nákladov na zdravotnú starostlivosť.

 

Jedinou prevenciu je pravidelná detekcia atriálnej fibrilácie v domácom prostredí alebo vo verejnej lekárni.

 

Verejná lekáreň je najdostupnejšie zdravotnícke zariadenia, ktoré má ideálne podmienky pre realizáciu plošného skríningu a prevencie srdcovo-cievnych ochorení

(Kamenský G.et al: Národný program prevencie ochorení srdca a ciev 2011, Slovenská nadácia srdca, AEPress,2011).

 

Projekt Od srdca ksrdcu je prvým a jediným celoročným projektom prevencie ochorení srdca a ciev na Slovensku.

Za ostatný rok bolo v slovenských lekárňach zachytených minimálne 87 osôb s vyšším rizikom cievnej mozgovej príhody (tzv. mozgovej porážky alebo mŕtvice). To všetko vďaka špeciálnemu meraniu (Afib), ktoré dokáže monitorovať dva rizikové faktory mozgovej mŕtvice: vysoký tlak a atriálnu fibriláciu.

 

Atriálna (predsieňová) fibrilácia je tichým zabijakom. Ide o najrozšírenejší typ srdcovej arytmie, pri ktorej sa v srdcovej predsieni tvoria krvné zrazeniny. Tie potom putujú krvným obehom do mozgu, kde upchajú niektorú dôležitú cievu, čo vedie k mozgovej porážke. Jedinou obranou sú pravidelné preventívne merania.

 

Keďže fibrilácia predsiení sa v počiatočných fázach objavuje vždy iba na krátky čas, jedinou účinnou prevenciou je pravidelná detekcia. Tú mohol donedávna realizovať iba lekár pomocou EKG.

 

Od roku 2017 je možné zistiť prítomnosť predsieňovej fibrilácie aj v niektorej z 208 slovenských lekární. Meranie prebieha súbežne s meraním krvného tlaku, trvá asi 5 minút a je bezbolestné.

 

V rámci projektu Od srdca k srdcu sú uvedené merania dostupné všetkým návštevníkom lekární. Do dnešného dňa využilo možnosť detekcie rizika predsieňovej fibrilácie viac ako 3000 ľudí. Podľa doterajších sa odhaduje, že s atriálnou fibriláciu sa stretne až 3,8 % ľudí na Slovensku.

 

Cieľom projektu a jednotlivých meraní nie je stanoviť diagnózu, ale včas zachytiť pacienta so zvýšeným rizikom a odoslať ho na konzultáciu k lekárovi a tiež odporučiť domáce meranie tlaku a atriálnej fibrilácie.

 

Projekt Od srdca k srdcu pokračuje aj v roku 2018. Vybrané lekárne dokážu súbežne zmerať hladinu cholesterolu v krvi a vypočítať, aké je riziko srdcovo cievnej príhody danej osoby v najbližšom čase.

 

Od srdca ksrdcu:Štúdia FIBRILE

Vďaka zapojeným lekárňam bolo možné realizovať pilotnú štúdiu z názvom FIBRILE. Cieľom štúdie je:

• metodická príprava lekárnikov na realizáciu plošných skríningových meraní

• zmapovanie možnosti realizácie primárneho skríningu KVS ochorení vo verejných lekárňach

• kvantifikácia miery primárneho záchytu ľudí s nediagnostikovanou hypertenziou

• kvantifikácia miery primárneho záchytu ľudí s nediagnostikovanou atriálnou fibriláciou

 

PharmDr. Peter Stanko, koordinátor projektu Od srdca k srdcu

 

Patrí do vydania: 
Máj 2018