Vorkoholizmus je choroba súčasnosti

Staré dobré príslovie hovorí, že práca šľachtí človeka. To však neznamená, že práca má byť pre nás všetkým, na čom v živote záleží.Iné múdre príslovie zasa hovorí, že všetkého veľa škodí. Treba si nájsť „zlatú strednú cestu“. Na jednej strane je takýto vorkoholik pre firmu veľmi prospešný, na druhej strane je to práve rodina, ktorá najviac trpí. Stáva sa, že by sme chceli niečo robiť 25 hodín denne bez toho, aby sme sa potrebovali zastaviť alebo myslieť na niečo iné. Je to však vplyv súčasnej pracovnej morálky, obavy o miesto či rivalita medzi kolegami. Treba uznať, že kto nie je pre firmu „dostatočne výkonný“, nemôže rátať s povýšením, prémiami ani s obyčajnou pochvalou.

Vorkoholizmus je choroba súčasnosti, rovnako ako fajčenie, alkoholizmus a drogová závislosť. Keď nepracujete, ste nervózni. Na dovolenku idete iba preto, že to robíte kvôli rodine, ale aj tam tajne zapínate notebook. Závislý od práce môže byť ktokoľvek – manažér, lekár, účtovník, ale aj žena v domácnosti. Ich návyky však nemusia byť rovnaké. Niektorí vorkoholici pracujú vždy a za každých okolností, aj keď to nie je potrebné. Iní sú zasa prehnane starostliví, potrebujú mať všetko dokonalé do najmenších detailov. Prehnaná obetavosť sa často vyskytuje u lekárov a sociálnych pracovníkov. Ich pracovnou náplňou je pomáhať iným, a pritom veľmi často zabúdajú na vlastné potreby, želania a zdravie. Nemožno však všetkých hádzať do jedného vreca. Ak momentálne pracujete dlho do noci, zanedbávate svoju rodinu, nemusí to hneď znamenať, že ste vorkoholik. Veľa úspešných podnikateľov, ktorí „rozbiehali“ svoju firmu, trávilo v zamestnaní možno aj dvadsať hodín denne. Človek, ktorý začína nejaké podnikanie, sa od vorkoholika líši tým, že pracovné nasadenie je účelové a časovo obmedzené. Celkom inú kategóriu tvoria ľudia, ktorým ich práca prináša predovšetkým radosť a potešenie. Sú optimisticky naladení a napriek tomu, že stále niečo robia, dokážu v pravý čas povedať „bolo toho dosť“. Iste je rozdiel medzi alkoholikom a človekom, ktorý má rád značkové víno alebo koňak.

Ako sa brániť?

Problémom je, že čoraz viac ľudí si svoju prácu nosí aj domov, keďže počítač sa stáva súčasťou našich domácností. Vtedy je pre mnohých z nás zložité ostať bez toho, aby sme neposlali nejaký ten „mejlík“ alebo na chvíľu „nešmejdili“ po internete. Preto by sme sa mali držať pravidla, že dospelý človek by z času, keď nespí, mal polovicu času venovať práci, štvrtinu rodine a ďalšiu štvrtinu záľubám, priateľom a známym. Dôležité je, aby si človek vedel počas dňa aj odpočinúť. Treba si uvedomiť, že nikto dlhodobo nedokáže pracovať sedem dní v týždni. Výkonnosť primerane klesá a práce ide pomalšie. Dovolenka by mala byť povinnou súčasťou každého leta a zimy. Vôbec nie je dôležité, kde to bude, hlavné je, aby sme si oddýchli.

Cesta k vorkoholizmu a zdravotné dôsledky

Takmer stále pracuje aj doma. Pracuje aj počas víkendov, sviatkov a voľných pracovných dní. Pracuje pred odchodom do práce alebo po príchode domov. Má nevybratú dovolenku ešte z minulého roka.

1. štádium – nespokojnosť, nervozita, vnútorné napätie, nespavosť,

2. štádium – úzkosť, depresie, závislosť od alkoholu či drog, sexuálne zlyhanie,

3. štádium – zvýšený krvný tlak, žalúdočné vredy, zlyhanie srdca.

Časté bolesti hlavy, poruchy spánku, vysoký krvný tlak, poruchy sústredenia, neschopnosť uvoľniť sa a depresie, to sú varovné signály závislosti od práce, ktoré môžu viesť až k infarktom či mozgovej príhode. Riziko vorkoholizmu nastáva vždy, keď si človek začne viac vážiť pracovné úspechy ako sám seba a svoje zdravie. Žiaľ, v mnohých prípadoch jedinou cestou k pochopeniu problému je až ťažko poškodené zdravie. Každý z nás by mal poznať hranice svojich síl a prehodnotiť svoje životné priority. Uvedomte si výhody a nevýhody svojej prepracovanosti a pokúste sa zhodnotiť, ktoré z nich sú pre vás naozaj dôležité a či neexistujú aj také, ktoré sa nejakým spôsobom vylučujú. Zamyslite sa nad tým, čo je pre vás naozaj vhodné a čo robíte správne. Urobte si vo svojom živote poriadok. Ujasnite si priority, naučte sa plánovať a rozlišovať medzi tým, čo je dôležité, a tým čo ešte nejaký čas počká.

Čísla varujú

24 % ľudí si svoju prácu nosí domov a pracuje aj počas víkendov,

32 % ľudí počas pracovného týždňa pracuje aj doma, nielen počas pracovného času,

30 % pracovníkov si predlžuje svoj pracovný čas.

Z toho vyplýva, že každý tretí človek má sklony k vorkoholizmu.

 

Autor: 
(ym)
Patrí do vydania: 
Apríl - 2012