Zmeňme spolu piatok trinásteho na lepší deň

Piatok trinásteho je u nás známy ako nešťastný deň opradený množstvom povier. Tento rok pripadol na piatok trinásteho aj 22. ročník zbierky Deň narcisov. Využime preto tento magický deň na to, aby sme piatok trinásteho spoločne zmenili na lepší deň – na deň spolupatričnosti s ľuďmi bojujúcimi s rakovinou a ich podpory.

Stačí, ak si pripnete na svoj odev kvietok narcisu a podporíte zbierku dobrovoľným finančným príspevkom, ktorý vhodíte v piatok trinásteho do pokladničiek dobrovoľníkov v uliciach. Práve vďaka vašim príspevkom zo Dňa narcisov môže Liga proti rakovine každý rok realizovať užitočné psycho-sociálne aktivity a projekty, slúžiace na priamu pomoc onkologickým pacientom a ich rodinám.

 

Medzi ne patria služby odborníkov prostredníctvom bezplatnej telefonickej a mailovej Onkoporadne. Onkologickí pacienti a ich blízki sa môžu so svojimi problémami a otázkami obrátiť na odborníkov z rôznych oblastí, ktorí im ochotne poradia a pomôžu.

 

Ak pacienti alebo ich blízki potrebujú radu psychológa, môžu sa obrátiť práve na tých, ktorí sú zapojení do projektu Sieť psychológov, ktorá funguje v rámci regiónov na Slovensku. Vďaka podpore verejnosti tiež dokážeme pomôcť pacientom a ich rodinám aj z finančnej stránky, a to poskytnutím finančných príspevkov v hmotnej núdzi.

 

Vďaka výnosu zo Dňa narcisov a 2 % môžeme celoročne poskytovať denné služby pacientom v troch Centrách pomoci, ktoré sídlia v Bratislave, Martine a Košiciach. Pacienti môžu navštevovať pohybové, kreatívne a jazykové kurzy, kultúrne podujatia či besedy s odborníkmi z rôznych oblastí. K dispozícii sú pre nich aj rehabilitácie za asistencie diplomovaných fyzioterapeutov. Stretávanie sa v Centrách pomoci im pomáha udržiavať sociálny kontakt s ľuďmi, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Podpora od ľudí, ktorí vám rozumejú, je totiž nielen v čase liečby, ale aj po nej nesmierne dôležitá.

 

Jedným z našich dlhoročných projektov je aj Náhradný domov. Rodičia detí z celého Slovenska, ktoré sú hospitalizované v Bratislave alebo v Košiciach a podstupujú liečbu, môžu využívať naše ubytovacie zariadenia v blízkosti nemocníc. Pre dieťa je veľmi dôležité, aby bol rodič v čase liečby v jeho blízkosti, čo mu pomáha lepšie zvládať celú situáciu.

 

Pre pacientov tiež každoročne organizujeme relaxačné pobyty, kde si po náročnej liečbe môžu fyzicky a psychicky oddýchnuť, načerpať nové sily a zoznámiť sa s ľuďmi, ktorí sa ocitli v podobnej situácii. Každý rok takto môžeme pomôcť približne 400 pacientom.

 

Medzi naše najnovšie projekty patrí Rodinná týždňovka, ktorá je určená rodinám, kde jeden z rodičov je onkologický pacient. Cieľom pobytu je nasmerovať rodiny, ako môžu spoločne prekonávať ťažké obdobie v živote. Rodičia si môžu vymeniť svoje skúsenosti, rady, majú priestor navzájom sa podporiť a podeliť sa o svoje príbehy.

 

Viac informácií o tom, ako využívame financie zo Dňa narcisov, a ďalšie možnosti podpory nájdete na stránke www.dennarcisov.sk.

Patrí do vydania: 
Apríl 2018