Rakovina hrubého čreva a konečníka

Liečba rakoviny hrubého čreva a konečníka je často spoločným úsilím lekára, pacienta a jeho rodiny o záchranu života. Je to súboj, v ktorom spolu víťazia alebo spolu prehrávajú. Za túžbou vyhrať je túžba žiť a víťaziť nad ochorením – pre chvíle, na ktorých záleží...

Slovensko stále nemá národný skríningový program

Slovensko patrí medzi krajiny s najvyšším výskytom rakoviny hrubého čreva a konečníka vo svete! Na Slovensku je zhubný nádor kolorekta druhým najčastejším zhubným nádorom – vo výskyte aj v počte úmrtí na toto ochorenie. Počet novozistených prípadov (incidencia) stále stúpa a odhad na rok 2018 je 5004 nových prípadov. Tento počet sa stále zvyšuje napriek tomu, že rakovine hrubého čreva sa dá predísť prevenciou, a ak sa zistí včas, je dobre liečiteľná. Podľa pacientskej európskej organizácie Europacolon je zarážajúce, že napriek tomuto alarmujúcemu stavu Slovensko stále nemá národný skríningový program. Žiaľ, až 25 % pacientov s kolorektálnym karcinómom je diagnostikovaných v štádiu metastatického ochorenia (mKRK) s päťročným prežívaním predstavujúcim 10 percent. Úmrtnosť pacientov s KRK v posledných 15 rokoch vďaka pokrokom v diagnostike a liečbe poklesla, napriek tomu je alarmujúca. Prežívanie pacientov s metastatickým karcinómom kolorekta liečených v prvej línii sa predĺžilo v posledných rokoch zo šiestich mesiacov až na dva roky, na rozdiel od prežívania pacientov s metastatickým karcinómom hrubého čreva liečených v tretej a vyššej línii, kde je prežívanie kratšie ako rok, ale pacienti sú v dobrom výkonnostnom stave a dostupnosť liečby môže predĺžiť celkové prežívanie a zachovať kvalitu života. A tak vzniká nenaplnená medicínska potreba po dostupnej liečbe.

 

Liečba kolorektálneho karcinómu

Liečba kolorektálneho karcinómu závisí od umiestnenia nádoru, jeho veľkosti, prítomnosti metastáz, celkového stavu pacienta, veku a ďalších faktorov. KRK je v súčasnosti najlepšie liečiteľným typom rakoviny tráviaceho systému. Vo všeobecnosti sa používa chirurgická liečba, rádioterapia, konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Liečba sa v súlade odbornými európskymi odporúčaniami ESMO delí na viacero línií liečby, ktoré však nekopírujú štádiá ochorenia. Liečba v každej línii má potlačiť ochorenie a zabrániť jeho rozvoju. V prvej a druhej línii liečby je k dispozícii množstvo liečebných chemoterapeutických režimov a niekoľko druhov cielenej terapie. Za hlavné príčiny poklesu úmrtnosti pacientov liečených v 1. a 2. línii v posledných pätnásť rokoch sa považuje zavedenie nových chemoterapeutík, biologickej terapie, personalizovaný prístup pri výbere jednotlivých liečebných možností a takisto zavedenie multidisciplinárneho prístupu k liečbe.

 

Vo všeobecnosti sa u novodiagnostikovaných, predtým neliečených pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom používa konvenčná chemoterapia a cielená terapia. Kým prvá a druhá línia liečby sú pomerne jasne definované, nasledujúce línie liečby sú už menej jasné. V súčasnosti sú u pacientov v tretej a ďalšej línii možnosti liečby výrazne limitované. Nové liečivá v ďalších líniách nie sú dostupné, a preto títo pacienti dostávajú opakovanú terapiu liečivami z prechádzajúcich línií alebo podpornú liečbu. Do tretej línie liečby sa pritom dostane až 30 % pacientov! Dopyt po nových liečebných postupoch však zostáva neuspokojený a prognóza týchto pacientov s metastatickým kolorektálnym karcinómom je nepriaznivá. V súčasnosti ich prežívanie dosahuje priemerne jeden rok. Je tu nenaplnená medicínska potreba – potrebné sú teda nové terapeutické možnosti. V roku 2016 bola v EÚ zaregistrovaná nová chemoterapeutická liečba s inovatívnym mechanizmom účinku a dokázanou účinnosťou so zlepšením celkového prežívania a oddialením progresie ochorenia u pacientov v pokročilých (tretia, štvrtá) líniách metastatického kolorektálneho karcinómu, ktorí sú už často rezistentní na predchádzajúcu chemoterapiu. Táto liečba bude v r. 2018 podliehať prehodnocovaniu žiadosti o úhradu z verejného zdravotného poistenia.

 

Nová liečba

Nová liečba môže pacientom v 3. a 4. línii priniesť zníženie rizika úmrtia o 32 % a zníženie rizika progresie ochorenia o 52 %. Ide o perorálnu chemoterapiu s inovatívnym duálnym mechanizmom účinkom, ktorá zastaví ďalšie delenie rakovinovej bunky. Rozdiel v mechanizme účinku prináša nové možnosti v liečbe. Účinkuje aj u pacientov, ktorí už sú odolní voči predchádzajúcej chemoterapii. Nová liečba teda signifikantne predlžuje celkové prežívanie pacientov v 3. a 4. línii liečby a signifikantne predlžuje prežívanie bez rozvoja ochorenia. Vďaka perorálnemu podávaniu pacienti môžu užívať liečbu v pohodlí domova. Má bežné nežiaduce účinky pozorované pri chemoterapii, ktoré sú ľahko zvládnuteľné. Vďaka zlepšeniu prežívania a zachovaniu výkonnostného stavu liečba umožní pacientom prežiť viac chvíľ, na ktorých záleží.

 

Hra o život

Liečba karcinómu hrubého čreva, najmä v pokročilých štádiách, je často hrou o život. Pacienti však v nej nie sú osamotení, ich spoluhráčmi sú lekári a rodina. Iba spoločne môžu dosiahnuť úspech a mať nádej na ďalšie dobré dni, keď pacienti môžu byť so svojou rodinou. Hoci pacienti s metastatickým karcinómom majú chronické ochorenie a liečbu už potrebujú počas celého života, vďaka nej môžu žiť kvalitnejšie, bez vážnych zdravotných obmedzení či bolestí.

 

Ľudovít (43) sa lieči na metastatický karcinóm hrubého čreva päť rokov. Ochorenie mu zistili v čase, keď už metastázovalo do pečene. Tri roky dochádzal každý týždeň na biologickú liečbu, onedlho ho čaká už tretia operácia metastáz v pečeni počas celého obdobia liečby. Ľudovít má tú najsilnejšiu motiváciu, aby žil ďalej.

 

„Mám ešte malé deti, dcéra má 15 a syn 10 rokov. Vychovám ich sám, ich mama tragicky zahynula pri dopravnej nehode. Nemienim sa vzdať. Chcem to zvládať, kvôli deťom musím. Chodíme sa spolu lyžovať, robíme spolu úlohy, varím im večeru. Najviac sa teším z takýchto chvíľ. Cítim sa dobre, neschudol som a nie som zoslabnutý. Ideme ďalej, kým to len bude možné. Záleží mi na každom okamihu.“

 

Ľudovítovou oporou je jeho krstná mama Mária, sestra jeho mamy. Ľudovítovi rodičia obidvaja zomreli na onkologické ochorenie, Mária tiež bola pred 25 rokmi onkologickou pacientkou. Je presvedčená, že rozhodujúca pri liečbe je psychika a podpora najbližších. „Ľudka obdivujem, pretože sa po smrti manželky naučil všetky domáce práce a vzorne sa stará o deti. Pomáham mu aj v domácnosti, ale najmä sa snažím dodávať mu energiu a silu v dňoch, keď sa necíti dobre. Vždy sa snaží čo najskôr pozbierať a postaviť sa opäť na nohy. Práve vtedy potrebuje odo mňa počuť, že po ťažkých chvíľach bude opäť lepšie.“

 

Ľudovítov onkológ MUDr. Juraj Detvay z FN Nitra zdôrazňuje, že vo vzťahu medzi lekárom a pacientom pri liečbe je najdôležitejšia dôvera.

 

„Pán Ľudovít patrí medzi pacientov, ktorí chcú spolupracovať a chcú žiť. Dôveruje naším rozhodnutiam a spolieha sa pri liečbe na naše uváženie. Občas k nám na onkológiu prichádzajú aj ľudia, ktorí sa vedome či nevedome odmietajú liečiť a rezignovali na život. Pán Ľudovít je však odhodlaný bojovať a urobiť všetko potrebné. Len ak nám pacient dôveruje, máme šancu spoločne pokračovať v liečbe a udržiavať ho v dobrom stave. Pre chvíle, na ktorých záleží.“

 

-red-

Patrí do vydania: 
Apríl 2018