Sedem životov - Transplantácie zachraňujú ľudské životy

Informačnú kampaň na podporu odberového a transplantačného programu pod názvom Sedem životov spustila v apríli t. r. Slovenská transplantologická spoločnosť. Cieľom kampane realizovanej pod záštitou Ministerstva zdravotníctva SR je upriamiť pozornosť na problematiku transplantácií a darcovstva orgánov. Darovaním orgánu v prípade smrti mozgu je možné zachrániť život viacerým ťažko chorým ľuďom. Takáto pomoc inému je najvyšším prejavom šľachetnosti a hlbokej ľudskosti. Len v minulom roku bolo zachránených 165 pacientov tým, že im bol transplantovaný niektorý zo životne dôležitých orgánov. Napriek tomu však Slovensko stále patrí medzi krajiny s najnižším počtom orgánových transplantácií v Európe.

 

 

Jeden darca môže darovaním orgánov ako napríklad srdce, pľúca, obličky, pečeň či pankreas zachrániť život až siedmim pacientom. Na orgánovú transplantáciu čaká na Slovensku aktuálne 443 pacientov, ktorých život závisí od darcov orgánov. Kampaň má zámer dopomôcť k zníženiu doby čakania na životne dôležitý orgán a zabrániť tak predčasným úmrtiam pacientov čakajúcich na transplantáciu. „Darovanie a transplantácia orgánov je službou životu, ktorá predstavuje vysokú morálnu hodnotu. Dnes už nikto nepochybuje o tom, že transplantácie orgánov zachraňujú ľudské životy a dávajú šancu žiť tým, pre ktorých je transplantácia jedinou nádejou na život. Aj preto sme sa rozhodli touto kampaňou upriamiť pozornosť na túto problematiku a zvýšiť povedomie verejnosti o odberovom a transplantačnom programe v SR,“ hovorí Zuzana Žilinská, prezidentka Slovenskej transplantologickej spoločnosti. „Za ostatných 10 rokov zaznamenávame pokles, resp. stagnáciu v oblasti odberovej  aktivity. V roku 2014 sa uskutočnilo 125 transplantácií obličiek, 17 transplantácií srdca a 23 transplantácií pečene. V porovnaní s rokom 2007 je to pokles o 42 %. Naším cieľom je stabilne dosiahnuť úroveň z roku 2007,“ vysvetľuje Daniel Kuba, riaditeľ Národnej transplantačnej organizácie.

 

 

Viac sa dočítate v májovom čísle časopisu Liek, ktorý je už v predaji.

 

 

 

Patrí do vydania: 
Máj - 2015