Máj, mesiac milostných radovánok

Máj, lásky čas. Hovorievali kedysi naše babičky a mamičky. Predpokladajme však, že ne mys leli len platonickú túžbu milovať vysnívanú polovičku, ale skutočné milovanie so všetkým, čo k nemu patrí. Neľakajte sa, neprelistovali ste sa k zakázaným stranám nevhodným pre maloletých čitateľov. My v Lieku nazeráme aj na kvalitný a šťastný sexuálny život zo zdravotného hľadiska. Tak, aby „všetko“ fungovalo, ako má. Môžeme aj za mužskými disfunkciami hľadať ženu? Tak ako sa hovorieva v kuloároch? LIEK vám prináša odpovede na mnohé tabuizované otázky.

 

 

Erekcia, dovidenia?

To v žiadnom prípade! Jedným z často skloňovaných výrazov je – v spojitosti s prekážkami v zdravom a pravidelnom sexuálnom živote – impotencia. Nazývame však problém správnym menom? Ako samodiagnostici by sme sa mali naučiť rozlišovať termíny. Impotencia a erektilná dysfunkcia nie sú úplne jedno a to isté. Kým impotencia je širší termín pochádzajúci z latinského impotentia s významom neschopnosť, nemohúcnosť, erektilná dysfunkcia je „len“ jednou z foriem impotencie. Impotencia coeundi, zjednodušene ED (erektilná dysfunkcia) nemá však nič spoločné s plodnosťou či sťaženou schopnosťou dosiahnuť orgazmus (impotentia satisfactionis). Porucha erekcie spôsobuje mužom problémy dostať sa do žiaduceho stavu. Laicky ide o problémy so stoporením pohlavného údu. Na Slovensku trpí touto poruchou približne pol milióna mužov a postihuje až polovicu pánov po štyridsiatke. Uznajte, ide o pomerne častý výskyt tohto ochorenia. Čo spôsobuje poruchy sexuálnych funkcií?

 

 

Viac sa dočítate v májovom čísle časopisu Liek, ktorý je už v predaji.

 

 

Autor: 
Mgr. Veronika Antoliková
Patrí do vydania: 
Máj - 2014