Liga proti rakovine – Deň narcisov

V Bratislave „rozkvitlo“ 206 214 narcisov – to je číslo rovnajúce sa výsledku jedinej verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov – v hlavnom meste. Už po štrnásty raz narcis spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť.

Patrí do vydania: 
Máj 2010