Inkontinenciu stále sprevádza pocit hanby

Mimovoľný únik moču či neschopnosť udržať moč sa odborne nazýva inkontinencia. Asi štvrtina dospelej populácie Slovenska vie, o čom je reč. Je to stav, pri ktorom človek nie je schopný vedome regulovať močenie, má ťažkosti s udržaním moču, v dôsledku čoho dochádza k jeho samovoľnému úniku. Tento častý a závažný zdravotný, sociálny a hygienický problém pacienta traumatizuje. Postihnutí neradí o ňom hovoria a zdravotný problém s pocitom hanby stále tabuizujú. Predpokladajú, že úniku moču sa so stúpajúcim vekom nedá vyhnúť. V súčasnosti sa inkontinencia dá úspešne liečiť a vyliečiť.

Močenie je komplexný dej, ktorý môže byť porušený na rôznych úrovniach. Za normálnych okolností prechádza moč prefiltrovaný v obličkách cez močovody do močového mechúra. Potom opúšťa telo cez močovú rúru. Močový mechúr (dutý svalový orgán) mení svoj tvar podľa toho, koľko je v ňom moču. Ak je plný, obsahuje okolo pol litra tekutiny, ale ak je v ňom 1 dl, človek pociťuje nutkanie na močenie. Vyprázdňovanie mechúra (sťah steny mechúra a uvoľnenie vonkajšieho zvierača) riadia autonómne nervy a nervy dolnej časti miechy, ktoré sa naučíme ovládať už v detstve. Ak sa tento proces naruší, môže dôjsť k úniku moču. Podľa odborníkov trpí u nás niektorou z foriem inkontinencie až 30 % dospelej populácie. Častejšie sa vyskytuje u žien (38 %) než u mužov (16 %). Inkontinenciu ešte stále sprevádza pocit hanby, preto postihnutí svoj zdravotný problém zamlčujú. Napriek značne zníženej kvalite života len výnimočne vyhľadajú odbornú pomoc. Znášajú svoj údel napriek tomu, že ak sa ochorenie včas diagnostikuje a správne lieči, prognóza je veľmi dobrá. Liečba inkontinencie je v niektorých prípadoch dlhodobá a vyžaduje si spoluprácu viacerých špecialistov a trpezlivosť pacientov, ale výsledný efekt podstatne zvýši kvalitu života. Príčiny unikania moču sú rôznorodé. So stúpajúcim vekom žien rastie aj pravdepodobnosť inkontinencie. Medzi hlavné príčiny tohto ochorenia u žien patrí pokles močovej rúry často spojený s poklesom rodidiel po opakovaných pôrodoch. Ďalej je to stúpajúci vek, hormonálna nerovnováha po prechode žien, ťažká fyzická námaha, operácie v malej panve, obezita, fajčenie, vplyv liekov, alkoholu, diabetes, opakujúce sa infekcie močových ciest, neurologické ochorenia a iné ochorenia.

Stresová inkontinencia

Existujú tri stupne inkontinencie. Pri miernom 1. stupni badať občasný únik moču po kvapkách (asi 2-krát denne). Častejší únik prúdu moču niekoľkokrát denne je pri 2. stupni. Pri 3. stupni je už trvalý únik moču (predovšetkým u ležiacich pacientov, môže byť spojený aj s únikom stolice). Aby mohlo byť ochorenie správne liečené, treba zistiť o aký typ unikania moču ide. Pri „stresovej inkontinencii“ dochádza k úniku moču pri náhlom zvýšení tlaku v brušnej dutine, hlavne pri kašli, fyzickej námahe, smiechu alebo kýchnutí, dvíhaní predmetov, zmene polohy... Slovo „stresová“ nemá nič spoločné s tzv. civilizačným stresom. Stresová inkontinencia ľahkého stupňa sa dá liečiť a korigovať liekmi a posilňovaním panvového dna – najlepšie pod odborným vedením. Ťažšie stupne stresovej inkontinencie sa účinne liečia aj operačnými metódami, najčastejšie aplikáciou tzv. pásky pod močovú rúru. Celkom nečakane sa môže objaviť aj „urgentná inkontinencia“. Môže ju spôsobiť infekcia močových ciest alebo patologické zmeny v stene močového mechúra. Niekedy sú na príčine močové kamienky, nádory, vydutiny steny močového mechúra, účinky niektorých liekov, nesprávna životospráva, nesprávny pitný režim či fajčenie. Ide o nedobrovoľný únik moču, keď žena pociťuje vôľou neovládané silné nútenie na močenie, pričom močenie nevie svojvoľne oddialiť a dochádza k vyprázdňovaniu tak silno, že žena nestihne prísť na WC. Sval, ktorý kontroluje vyprázdnenie mechúra, je podráždený, nestabilný a sťahuje sa nepravidelne. Týmto typom inkontinencie trpia najmä starší ľudia. Obyčajne je jej spúšťacím mechanizmom zlé liečenie močových ciest, nádory, cukrovka a zväčšená prostata. Ľahší stupeň tejto formy sa prejavuje močením viac ako 8-krát denne a viac ako 3-krát v noci, pričom k úniku nemusí vždy dôjsť. Tento typ inkontinencie sa lieči úpravou životného štýlu, preliečením infekcií močových ciest a liekmi. Existuje aj zmiešaný typ, ktorý predstavuje kombináciu oboch typov a tvorí 30 percent inkontinencií. Pri týchto typoch je diagnostika a liečba ťažšia.

Dôležitý je pitný režim

Ďalšie typy unikania moču sú málo časté. „Reflexná inkontinencia“ vzniká dôsledkom neurologického ochorenia alebo úrazu a môže postihnúť aj ľudí v mladšom veku. Starších mužov so zväčšenou prostatou trápi „inkontinencia z pretekania“, keď moč horšie odteká z dôvodu zúženej močovej trubice. Ochorenie sa dá operatívne odstrániť. Unikanie moču má rôzne príčiny a prejavy, preto diagnostikovať a liečiť inkontinenciu môže iba odborník – urológ a gynekológ. Ďalej je potrebné vyšetrenie krvi, moču a obličiek, močových ciest a močovej rúry, gynekologické vyšetrenie u žien a vyšetrenie cez konečník u mužov (zväčšená prostata) či EMG – elektromyografia. Všetky vyšetrenia sú nebolestivé. Každý, kto má problémy s udržaním moču, by mal čo najskôr vyhľadať lekára. Väčšinu ťažkosti možno liečiť konzervatívne, bez operácie. Najčastejším spôsobom liečby je farmakoterapia a neraz sa kombinuje s použitím hygienických absorpčných pomôcok. Sú spoľahlivé, lebo boli špeciálne vyvinuté na zvládnutie problému s unikaním moču. Samotná liečba závisí od stupňa inkontinencie a pridružených ochorení. Lekári varujú pacientov, aby v snahe vyhnúť sa nežiaducemu nutkaniu na močenie neporušovali pitný režim a neobmedzovali príjem tekutín. Týmto postupom sa môže paradoxne situácia ešte zhoršiť. Dostatočný príjem tekutín je dôležitý pre normálnu činnosť obličiek, a preto sa odporúča v priebehu dňa vypiť aspoň 2 – 3 litre tekutín. Okrem pitného režimu sa odporúča udržiavať si primeranú hmotnosť, vyhýbať dvíhaniu ťažkých bremien, dôkladne preliečiť močové cesty, stravovať sa tak, aby ste netrpeli zápchou. Odporúča sa aj pravidelné posilňovanie svalov panvového dna. Liečba inkontinencie je často dlhodobá, vyžaduje si spoluprácu viacerých špecialistov a trpezlivosť pacientky, pretože výsledný efekt podstatne zvýši kvalitu jej života. Každý pacient s týmto ochorením sa môže rozhodnúť, v akej kvalite a s akými obmedzeniami prežije svoj život. Keď existuje možnosť úspešnej liečby, tak prečo to nevyužiť.

Dôležité je posilňovať panvové dno:

Svalstvo panvového dna je uložené vnútri panvy, obklopuje močový mechúr, pošvu a črevá a spolu so zvieracími svalmi kontroluje ich otváranie. Zaisťuje aj správnu polohu močovej trubice. Ak je svalstvo oslabené, močová trubica môže pri námahe klesnúť a v dôsledku toho dochádza k nekontrolovateľnému úniku moču. Nikdy nie je neskoro. Cvičiť a posilňovať svalstvo si môže každá žena, či má 40 alebo 70 rokov. Cvičenie nemá vedľajšie účinky a nemalo by trvať dlhšie ako 15 minút denne. Ak má byť efektívne, musí byť pravidelné. Treba ho zaradiť do bežného denného režimu. Zlepšenie stavu sa prejaví po 2 – 3 mesiacoch.

Ako cvičiť?

Stiahnite zvieracie svaly k sebe, akoby ste chceli zadržať moč. Ak to urobíte správne, ucítite panvou pohyb akoby smerom hore. Pozor! Nesťahujte naraz iné svaly – sedacie, brušné, stehenné.

Autor: 
Dobroslava Medvecová
Patrí do vydania: 
Máj 2010