Vieme zvíťaziť nad rakovinou žalúdka - MUDr. Martina Vorobjov

Rakovina žalúdka patrí k častým typom nádorov tráviaceho traktu. Tvorí asi 10 % zo všetkých nádorových ochorení. Často postihuje ľudí medzi 40. – 60. rokom života, hlavne mužov.

Žalúdok sa nachádza v hornej časti brucha, má vakovitý tvar a slúži na prechodné hromadenie potravy, ktorá sa neskôr presúva do tenkého čreva. Na začiatku aj na konci má jednosmerné ventilové zariadenie (kardiu a pylorus), ktoré umožňuje, aby žalúdok plnil funkciu rezervoára. Najčastejší histologický typ je adenokarcinóm, vzácnejšie sa môže vyskytnúť sarkóm, lymfóm alebo karcinoid. V posledných rokoch možno pozorovať zníženie prípadov tohto ochorenia. Predpokladá sa, že to má za následok zlepšenie životných podmienok, ako lepšia konzervácia potravín (preferovanie mrazených), kvalitnejšia strava či lepšia záchytnosť infekcie, ktorú spôsobuje Helicobacter pylori. Ako vieme, práve on zapríčiňuje zápal žalúdočnej sliznice, ktorá môže vyústiť do rakoviny žalúdka.

Čo spôsobuje rakovinu žalúdka?

Presná príčina nie je jasná. S týmto onkologickým ochorením však súvisia rizikové faktory, ako strava, fajčenie, Helicobacter pylori, chronické zápaly žalúdočnej sliznice, ako aj dlhodobé vracanie žalúdočných štiav, perniciózna anémia (málokrvnosť), ale aj dedičná predispozícia.

Existujú príznaky typické pre toto ochorenie?

To sú časté otázky zo strany pacientov. V tomto prípade je možné odlíšiť rôzne štádiá (stupne) podľa závažnosti príznakov udávané pacientom. Pacienti najčastejšie uvádzajú tri druhy príznakov:
1. Pacient je takmer bez príznakov.
2. Pacient má pocit tlaku v bruchu nad žalúdkom, pocit plnosti aj po malej porcii jedla, typická je bolesť zosilňujúca sa po jedle, nauzea, vracanie, nevoľnosť, váhový úbytok, celková únava.
3. K ďalším príznakom môžeme zaradiť krvácanie z oblasti žalúdka s následným vracaním s prímesou krvi. Čierne sfarbenie stolice (meléna), anémia (málokrvnosť) a s ňou súvisiaca únava, celková slabosť.

Nádor žalúdka môže prebiehať dlhodobo bezpríznakovo a prejaví sa až v pokročilom štádiu. Opísané príznaky môžu sprevádzať aj iné nenádorové ochorenia, čo môže spôsobiť neskoršie odhalenie nádorového ochorenia, a tým ovplyvniť aj liečebnú stratégiu. V klinickej praxi sa, bohužiaľ, mnoho ráz stretávame práve s pokročilým ochorením. Preto netreba nikdy podceňovať príznaky zo strany organizmu a je nevyhnutné vyhľadať lekára, najmä keď sa príznaky opakujú.

Za prekancerózy pri rakovine žalúdka sa považujú:

– žalúdočné polypy,
– žalúdočné vredy,
– na liečbu nereagujúci chronický zápal sliznice žalúdka sprevádzaný neprítomnosťou kyseliny chlorovodíkovej v žalúdočnej šťave.

Aké vyšetrenia je možné využiť na odhalenie rakoviny žalúdka?

Na diagnostiku rakoviny žalúdka využíva lekár niekoľko druhov vyšetrení, patria k nim:
gastrofibroskopia (vizuálne vyšetrenie gastrointestinálneho traktu),
röntgen žalúdka ,
utrazvuk brucha ,
CT (počítačová tomografia),
PET (pozitrónová emisná tomografia),
laparoskopia (operačná metóda, pri ktorej sa do brušnej dutiny zavedie kamera s optikou),
laboratórne testy (krvný obraz, biochemické vyšetrenie...),
nádorové markery .

Ako znížiť riziko?

Dôležité je upraviť svoj životný štýl, čo najviac sa vyhýbať konzumácii presolených jedál, znížiť príjem údenín, nezabúdať konzumovať veľa ovocia a zeleniny a ako samozrejmosť je nutné nepiť a nefajčiť! Čo sa týka liečby, nádej na úplné vyliečenie prináša len operácia, pri ktorej sa odstráni veľká časť žalúdka. Tento postup môže lekár zvoliť len v začiatočných štádiách ochorenia, ale ako vieme, málokedy sa diagnostikuje včas. Samotný liečebný postup závisí od uloženia nádoru, štádia ochorenia a celkového zdravotného stavu pacienta. Niekedy sa operácia robí aj pri pokročilých karcinómoch, aby sa predišlo možným komplikáciám, ako je napr. krvácanie. Pri liečbe pacienta má svoje miesto aj chemo- a rádioterapia. Je preukázateľný benefit pri R0 resekciách (žiadne makro- ani mikro- skoskopické zvyškové ochorenie), keď sa signifikantne znižuje počet lokálnych recidív, predlžuje sa medián prežitia a prežitie bez relapsu ochorenia (relaps – nové prepuknutie choroby). Rádioterapia je podobne ako chirurgia lokálna liečba. K zničeniu nádorových buniek sa pri rádioterapii využíva schopnosť vysokoenergetického žiarenia. Technologický pokrok je jednou z možností, ako zlepšiť výsledky rádioterapie zhubných nádorov. Zavedenie nových ožarovacích techník do praxe (3DCRT – trojdimenzionálne plánovanie, IMRT – rádioterapia s modulovanou intenzitou – obr. 2) umožnili rozšíriť indikácie rádioterapie, ako je to napr. aj pri rakovine žalúdka, pretože v jeho okolí sa nachádza mnoho orgánov s nižšou tolerančnou dávkou, čo bol problém pri plánovaní. Nové ožarovacie techniky umožňujú zlepšenie lokálnej kontroly so zvýšením celkovej dávky za šetrenia okolitého zdravého tkaniva. Pri nádorovom ochorení žalúdka môže byť rádioterapia aplikovaná pooperačne v kombinácii s chemoterapiou, niekedy sa rádioterapia používa na odstránenie bolestí alebo iných príznakov ochorenia.

Autor: 
MUDr. Martina Vorobjov, Liga proti rakovine
Patrí do vydania: 
Apríl 2010