September 2022

Pôvodne sa predpokladalo, že tento v tuku rozpustný vitamín je len jedným z variantov vitamínu K1, ktorý pôsobí ako zrážací faktor krvi. Neskôr bol pomenovaný ako vitamín K2 a posledné výskumy ukázali, že má v našom organizme jedinečnú biologickú funkciu a tou je vychytávanie vápnika z extracelulárneho priestoru a jeho viazanie do kostí.

Obdobie klimaktéria prináša do života ženy veľa zmien. Táto fyziologická životná etapa prichádza na začiatku pozvoľna, potom zvykne udrieť plnou silou. Najčastejším a veľmi nepríjemným príznakom hormonálnych zmien ženy v tomto období, sú návaly horúčav. Hormóny estrogén a progesterón, ktoré pri tomto „procese“ zohrávajú dôležitú úlohu, však môžu spôsobovať aj ďalšie ťažkosti. Napríklad búšenie srdca.

Leto je obdobím, ktoré mnohé svetové pacientske organizácie venujú upriamovaniu pozornosti na jedno vzácne ochorenie. Je ním sklerodermia.

Nastal čas dať zdraviu opäť prednosť. Prelomme spoločne bariéru, ktorú nám posledné obdobie prinieslo do cesty, a naštartujme opäť potrebnú prevenciu. Samovyšetrenie a včasná diagnostika totiž dokážu zachrániť nejeden život. Očakávaný 12. ročník najväčšieho charitatívneho podujatia na Slovensku, ktorý už od začiatkov symbolizuje vzájomnú podporu všetkým ženám v boji za zdravé prsia, je už za rohom! Postavme sa tak spoločne ZNOVA NA ŠTART a pochodujme za všetky ženy, ktoré s týmto ochorením bojujú. Ružová je predsa farbou prevencie!

Občianske združenie Liga proti rakovine pomáha onkologickým pacientom a ich rodinám viac ako 32 rokov. Aj tento rok v rámci projektu Vystrihaj sa Slovensko, ktorý podporuje už niekoľko rokov i ikonická značka Pantene a 101 DROGERIE, opäť mobilizuje ľudí k podpore onkologických pacientov. Okrem pomoci v boji proti tejto zákernej chorobe, upriamuje LPR pozornosť na dôležitosť prevencie a pravidelných zdravotných prehliadok, ktoré môžu zachrániť životy.