Február 2018

Liečivá bylina, ktorá sa dokáže popasovať s oslabeným miestom nášho organizmu – pečeňou. Jej semená si vedia poradiť so škodlivinami, ktoré neustále zanášajú náš organizmus. Majú schopnosť detoxikovať našu pečeň, čím ďalej, tým viac skúšanú kontaminovanými potravinami, vodou, vzduchom... a tak sa podieľať na postupnom predĺžení nášho života.

Zapálené a hnisavé vyrážky na tvári trápia mnoho mladých ľudí, najmä vo veku „... násť“ rokov. Preto sa často stránia spoločnosti a uzatvárajú sa do seba. AKNÉ však možno pomerne ľahko, rýchlo a účinne liečiť! Pomôžte svojim deťom tento problém odstrániť a s „pupákmi“ doslova zatočiť!

Moji zlatí, no ako sa po zime cítite? Už ste odstránili prebytočné kilá z Vianoc? Že nie? A že máte aj tie z minulého roka, nielen tie vianočné? NO dobre, poďme na to!

Svetový deň proti rakovine sa už tradične každý rok konal 4. februára. Jeho organizátorom bola Únia pre medzinárodnú kontrolu rakoviny (UICC), ktorá spoločne so svojimi členskými organizáciami z celého sveta upriamila pozornosť miliónov ľudí na možnosti, ako znížiť riziko vzniku rakoviny prostredníctvom včasnej prevencie a zdravého životného štýlu. K tejto iniciatíve sa – už pravidelne – pridala aj Liga proti rakovine.

V severozápadnom cípe Českej republiky sa na ploche 79 km2 rozprestiera Národný park České Švajčiarsko, ktoré spolu so susedným Národným parkom Saské Švajčiarsko predstavuje oblasť pieskovcov, ktorá svojou rozsiahlosťou a zároveň minimálnym osídlením nemá v Európe obdobu. Za národný park bolo toto úchvatné skalnaté územie s jedinečnou faunou a flórou vyhlásené v roku 2000.

Ak sa ocitnete v situácii, kedy je každá sekunda dôležitá pre záchranu ľudského života, je dobré vedieť, že ste na to pripravení. Po stránke teoretickej, ale hlavne praktickej. Nehovoriac o tom, keď ste vy sami v ohrození života a nemáte v blízkosti človeka, ktorý by vám vedel pomôcť.

Aj novinári si mohli vyskúšať, že okamžite správne poskytnutá prvá pomoc dáva postihnutému vyše 60 % šancu na prežitie.