Máj 2010

Niekedy na toto ochorenie poukazuje len zapáchajúca plienka, nepokoj dieťaťa či ťažkosti pri močení. Niekedy aj teplota, ktorá stále nechce klesnúť. Ak to rodičia prehliadnu a s liečbou sa nezačne včas alebo vôbec, dieťa môže mať neskôr vážne zdravotné problémy, ktoré v najhoršom prípade vyústia až do zlyhania obličiek.

Mimovoľný únik moču či neschopnosť udržať moč sa odborne nazýva inkontinencia. Asi štvrtina dospelej populácie Slovenska vie, o čom je reč. Je to stav, pri ktorom človek nie je schopný vedome regulovať močenie, má ťažkosti s udržaním moču, v dôsledku čoho dochádza k jeho samovoľnému úniku. Tento častý a závažný zdravotný, sociálny a hygienický problém pacienta traumatizuje. Postihnutí neradí o ňom hovoria a zdravotný problém s pocitom hanby stále tabuizujú. Predpokladajú, že úniku moču sa so stúpajúcim vekom nedá vyhnúť. V súčasnosti sa inkontinencia dá úspešne liečiť a vyliečiť.

Syndróm bolestivého močenia (SBM) možno opísať takto. Pacient chce močiť, ale moč netečie voľne a je prítomný pocit rozpínania a tlaku. O tomto syndróme sa hovorilo už v období Žltého cisára (okolo roku 100 p. n. l.), je označovaný pojmom LIN: „Choroba je typická pocitom horúčosti (pri močení), opuchom tváre a očí, nespavosťou, výtokom z nosa, krvácaním z nosa, nevoľnosťou, kýchaním, zívaním, moč je tmavý až krvavý a močenie je bolestivé.“

„Kamene sa tvoria vtedy, keď zlyhá vylučovanie solí z organizmu“, tvrdil už v stredoveku známy lekár Paracelsus. Bolo to na jeho dobu prevratné a v podstate pravdivé konštatovanie týkajúce sa obličkových kameňov, ktoré vznikajú z látok obsiahnutých v moči.

Pri mnohých ochoreniach, najmä pri zápalových procesoch sa bežne stretávame s liečbou glukokortikoidmi, ktoré spolu s mineralokortikoidmi patria do veľkej skupiny kortikoidov. Úspešne sa užívajú v mnohých medicínskych odboroch. Podobne ako iné lieky môžu spôsobovať však aj nežiaduce účinky a zdravotné problémy.

Problémy tráviaceho traktu zahŕňajú na prvý pohľad veľmi odlišné ochorenia. Dnes si priblížime len tri z nich – celiakiu, zápal pankreasu a vystupovanie žalúdočných štiav do pažeráka. Tieto ochorenia majú odlišné prejavy, ale z pohľadu Tradičnej čínskej medicíny(TČM) podstata ochorenia je rovnaká.

Letné obdobie prináša mnohé riziká, ktoré môžu negatívne ovplyvniť naše zdravie. Medzi najčastejšie letné zdravotné problémy patria črevné nákazy. Predstavujú veľkú skupinu ochorení, ktorých spoločným prejavom sú bolesti žalúdka a brucha, hnačky, teploty i vracanie. Stačí tak málo – ochutnať zle skladované a pokazené jedlo či napiť sa kontaminovanej vody – a máme problém. Iste preto potraviny zohrávajú významnú úlohu pri prenose ochorení žalúdka a tráviacej sústavy. Teplé letné obdobie totiž vytvára ideálne podmienky na rast choroboplodných zárodkov, na ich rozmnožovanie vo vode i v potravinách.

Náš tráviaci systém ohrozujú nielen choroboplodné zárodky a vážne previnenia proti správnej výžive či spôsobu života. Organizmus reaguje aj na psychickú záťaž, ak sme často prepracovaní a niekedy aj zbytočne nervózni.

Jedlo vnímame všetkými zmyslami. Uvedomujeme si jeho farbu, vôňu, chuť aj kvalitu. Jeme aj očami, všímame si aj farby a prestretý stôl. Ale aj stresy zapríčiňujú vznik ochorení tráviaceho systému.

Viete, aký je medzi týmito dvoma ochoreniami rozdiel? Poznáte spôsoby, ako sa prenášajú? Ak si nie ste istý, určite si nájdite čas na náš test, ktorý vám prezradí základné i detailnejšie informácie o týchto nebezpečných ochoreniach.

Vaginálna mykóza je najčastejšie ochorenie, pre ktoré ženy navštevujú ordináciu gynekológa. Tri zo štyroch žien ju prekonajú aspoň raz za život, takmer polovica z nich ju dostáva opakovane. Na Slovensku tento problém v súčasnosti trápi najmenej 50 000 žien v produktívnom veku. Tento zápal vagíny spôsobujú najmä kvasinky rodu Candida albicans, ktoré sú bežnou súčasťou mikrobiálneho osídlenia vagíny u množstva žien. Samy osebe ešte nemusia viesť k ochoreniu. Mykózy vznikajú až v dôsledku porušenia rovnováhy vaginálnej mikroflóry, keď sa kvasinky premnožia a vyvolávajú zápal vaginálnej sliznice.

Podvedome a nevysvetliteľne majú ženy pred gynekológmi rešpekt. Či je to strach, hanblivosť alebo narušenie intimity, ťažko povedať. A čo musia prežívať dievčatá, ktoré majú absolvovať svoju prvú návštevu v gynekologickej ambulancii... Kedy je ten správny čas? Na prehliadky by žena mala chodiť podľa zákona č. 577/2004 od 18. roku života. Telo je vtedy v stave hormonálneho pokoja a výsledky vyšetrenia nie sú skreslené.

Od začiatku 90. rokov 20. storočia došlo k prudkému nárastu pohlavne prenosných ochorení napriek neustálej osvete zameranej na ochranu populácie pred ich šírením. Čo je príčinou tejto situácie? Je to predovšetkým zmena spôsobu života, výrazná voľnosť v sexuálnej sfére a hlavne migrácia obyvateľstva. Časté cestovanie do krajín, kde sú tieto ochorenia bežným javom a takisto častá návštevnosť Slovenska cudzincami, niekedy aj s cieľom tzv. sexuálnej turistiky, podporuje rozširovanie nákaz prenosných pohlavným stykom.

Slovo psychiatra: „Ak je hysterická žena pre manželstvo tragédia, potom hysterický muž je hotová katastrofa.“

Wellness je jedna z možností, ako ozdravíme telo aj dušu a pritom nemusíme športovať. Najviac možností ponúkajú rôzne kúpele. Vodu považujeme za základ života. Aj bežná sprcha dokáže človeka postaviť na nohy, ale vodoliečba organizmus zregeneruje dokonale.

Temperamentná, silná a pritom krehká, ženská a charizmatická moderátorka nám prezradila, kde si dobíja baterky. Iveta Malachovská sa pred časom zverila do rúk bývalej fitnesky Zory Czoborovej. Úspešne schudla a naďalej sa udržiava vo forme. Športuje aspoň štyrikrát týždenne a prekypuje pozitívnou energiou.

V Bratislave „rozkvitlo“ 206 214 narcisov – to je číslo rovnajúce sa výsledku jedinej verejnoprospešnej finančnej zbierky Ligy proti rakovine – Deň narcisov – v hlavnom meste. Už po štrnásty raz narcis spojil všetkých, ktorí sa rozhodli pomôcť.