September 2008


Krv sa odpradávna považovala za sídlo duše alebo života. V minulosti sa jej priraďovali liečivé účinky. Na jednej strane bola krv symbolom zdravia, vlastná alebo cudzia krv sa používala na liečenie chorôb, pila sa krv zabitých bojovníkov na získanie ich sily. Na druhej strane boli ľudia poškvrnení krvou, napr. ženy po menštruácii alebo bojovníci po bitke, a museli sa podrobiť špeciálnym očistným rituálom. Z minulosti je takisto známy proces púšťania žilou, ktorý sa používal pri rôznych ochoreniach a ktorého cieľom malo byť zbavenie organizmu škodlivých látok. Aj keď sa v dôsledku pokroku, modernej medicíny a vedy stali tieto tvrdenia a javy už len symbolickým artefaktom histórie, neodškriepiteľným faktom zostáva, že krv plní dôležité základné funkcie v organizme, ako je zásobovanie tkanív kyslíkom a živinami, odstraňovanie oxidu uhličitého a metabolitov, udržiavanie stálosti vnútorného prostredia, transport tepla, obranné funkcie. Aby však krv mohla tieto funkcie plniť, musí v organizme obiehať, a práve túto úlohu zabezpečuje srdcovo-cievny systém.


Ľudia vďačia viniču za veľa. Vďaka hroznu a vínu vedia, kde je ukrytá pravda. A vďaka listom viniča spoznávajú aj zdravie a krásu. Listy viniča obsahujú liečivé látky – flavonoidy, ktoré sú známe vďaka svojim antioxidačným účinkom. Flavonoidy priaznivo pôsobia na kardiovaskulárny – srdcovocievny – systém, regenerujú a spev­ňujú cievy. Náš cievny systém je počas horúcich letných mesiacov zaťažený oveľa viac ako v iných obdobiach roka. Horúčavou trpia najmä dolné končatiny, čo sa prejavuje opúchaním, nepríjemným tlakom či bolesťou. Častým sprievodným znakom je, že žilky na nohách začnú praskať a vy­stu­povať na povrch kože, čím nohy strácajú svoju krásu. Vzniká tzv. chronická žilová nedostatočnosť.

Otestujte si vaše vedomosti o telesnej aktivite a ochoreniach srdca v nasledujúcom teste, kde si vyberiete z odpovedí Áno/Nie. Potom si na konci testu prečítajte správne odpovede...


Hypertenzia, čiže vysoký tlak krvi, je ochorenie, pri ktorom sa vytvára vyšší tlak na steny ciev, než je z fyziologického hľadiska potrebné. Podľa definície Svetovej zdravotníckej organizácie sa arteriálna hypertenzia vymedzuje ako dlhotrvajúce zvýšenie krvného tlaku v tepnách (artériách) krvného obehu nad stanovené hodnoty. Rozlišujú sa dve hodnoty – tzv. horný, čiže systolický tlak, ktorý vzniká v čase, keď srdce svojím sťahom vypudzuje krv do aorty (systola), a dolný, čiže diastolický tlak, ktorý sa meria vo chvíli, keď srdce medzi dvoma sťahmi odpočíva a plní sa krvou. Ešte pred niekoľkými rokmi sa za normu považovali hodnoty až do 160 mmHg systolický a 95 mmHg diastolický tlak krvi. Hodnoty medzi 141 – 159 mmHg systolického a 91 – 94 mmHg diastolického sa považovali za hraničné. Avšak na základe veľkých štúdií zahŕňajúcich tisíce pacientov i kontrolných osôb počas mnohých rokov sa ukázalo, že sprísnenie normy a účinná liečba už aj miernej hypertenzie s hraničnými hodnotami krvného tlaku vedie k zníženému výskytu komplikácií spojených s hypertenziou a k lepšej kvalite života. Z hľadiska dlhodobej perspektívy sa dnes považujú za optimálne hodnoty krvného tlaku nepresahujúce 129/84 mmHg. Pri zvýšených hodnotách sa dá hovoriť už o zvýšenom riziku a opakovane namerané vysoké hodnoty (140/90 mmHg a viac) už lekári považujú za hypertenziu. Dnes sa hovorí už aj o tom, že ideálna hodnota tlaku krvi je čo najnižšia hodnota, ktorá ešte zabezpečí normálne zásobenie orgánov krvou.


Srdce je najdôležitejší orgán, vďaka ktorému žijeme. Zdravé srdce predstavuje pre človeka oveľa kvalitnejší život, keďže v dnešnej uponáhľanej dobe sa stále viac rozširujú rozličné srdcové choroby. Srdce však nie je iba sval, je aj sprievodcom celým naším životom a je pri všetkých našich vzostupoch a pádoch... Srdce je ešte stále predovšetkým symbolom lásky.


Medzi telesnou aktivitou a rizikom srdcových ochorení alebo vysokého krvného tlaku existu­je priama súvislosť. Zjednodušene povedané: čím viac pohybu v živote máme, tým menšie riziko srdcovo-cievnych ochorení podstupujeme. Pravidelný šport posilňuje naše srdce a pomáha k zdravšiemu aj vyrovnanejšiemu životu.

Ochorenie srdca u žien i mužov je jednou z najčastejších príčin úmrtí. Čo o ňom viete? Odpovedajte na otázky v teste a overte si svoje znalosti.


Oko je z viacerých stránok významným orgánom ľudského tela. Už samotné uloženie očí na výraznom mieste predurčuje, že si ich pri styku s inými ľuďmi musíme všímať. Do značnej miery ovplyvňujú aj vonkajší vzhľad tváre. Výraz očí pre­zrádza veľa z vnútorného diania jednotlivca, napríklad prežívané pocity radosti, starosti, smútku, nádeje či sklamania. Výstižne to vyjadruje i ľudové príslovie, podľa ktorého sú vraj oči zrkadlom duše. Z praktického hľadiska je oko najdôležitejším zmyslovým orgánom, pretože stelesňuje najvýznamnejší zo všetkých zmyslov – zrak. Zrak nám umožňuje vidieť svet v jeho rozma­ni­tosti, umožňuje rozlišovať svetlo od tmy, rozoznávať formu predmetov, zistiť rozdiel-nosť medzi farba­mi, vidieť blízke i vzdiale­né priestory a pohyb v nich. Kým vidíme dob­re, pokla-dáme to za samozrejmosť a ani si hlbšie neuvedomujeme význam dobrého zraku.V plnej miere to začíname pociťovať až pri jeho slabnutí alebo pri slepote. Citeľnejšie zhoršenie zraku nám znemožňuje vykonávať mnohé bežné zamestnania a slepota pripútava postihnutého na jedno miestoa ochudobňuje ho o plnosť života. Naproti tomu dobrý zrak dovoľuje prežiť život bohato a činorodo. Z toho vyplýva, že očiam aj zraku treba venovať patričnú pozornosť.

Máte povolanie, pri ktorom ste doslova zrástli s počítačom? Nespustíte z neho zrak aj niekoľko hodín denne? Chráňte si oči!

Vekom podmienená degenerácia makuly (VPDM) patrí k civilizačným ochoreniam a dnes vo vyspelých krajinách Európy a Ameriky predstavuje vážny nielen medicínsky, ale aj sociálno-ekonomický problém. Závažnosť tohto ochorenia spočíva v tom, že progredujúci chorobný proces vedie k postupnej strate kvalitného videnia a môže sa končiť až praktickou slepotou. Predlžujúci sa vek života jedincov v civilizovaných krajinách vedie k nárastu počtu starších ľudí a zároveň sa tým zvyšuje výskyt ochorení staršieho veku. Z očných ochorení k nim patrí vekom podmienená degenerácia makuly. Štúdia kanads­kej populácie (Beaver Dam Eye Study) odhaduje celkový výskyt ochorenia asi 23 % ľudí vo veku 43 až 64 rokov, ale až 56 % pripadá na ľudí starších ako 65 rokov.


Ochorenie zraku – vekom podmienená degene­rácia makuly – predstavuje veľký problém súčasnosti, pretože je to hlavná príčina straty zraku u ľudí nad 50 rokov. Má narastajúcu tendenciu a na svete je ním postihnutých asi 150 miliónov ľudí.Akékoľvek poškodenie zraku predstavuje zníženú kvalitu života. Praktická slepota, ku ktorej vedie vekom podmienená degenerácia makuly, znamená pre postihnutého človeka stratu nezávislosti.O tomto ochorení, o prevencii a o možnostiach liečby sme sa porozprávali s oftlalmológom MUDr. Radovanom Piovarčim.

Zrak je jeden z nenahraditeľných ľudských zmyslov, ktoré pre svoj život potrebujeme. Bez zraku je náš život omnoho chudobnejší... O dôležitosti zraku, očných chorobách a prevencii sme sa porozprávali s odborníkom – oftalmológom Radovanom Piovarčim.

CIBA VISION pomáha zažiť najvzácnejšie momenty ľudského života

V Ústrednej vojenskej nemocnici v Ružomberku bola dnes po prvý­krát na Slovensku aj v strednej a východnej Európe vôbec aplikovaná biologická liečba nehojacich sa rán vo forme kožného implantátu. Slovensko je druhou krajinou v Európskej únii, kde sa takáto liečba bude používať. Rany nehojace sa dlhodobo sa vyskytujú pri ochoreniach, ako epidermolysis bullosa, tzv. choroba motýlích krídel, diabetická noha alebo bercov vred – vred predkolenia.

„Aspirín je vhodnou voľbou nielen pri liečbe bolestí hlavy. Dávky 0,5 g a 1 g, inými slovami jedna až dve tablety, sú vhodné aj na zníženie horúčky a sú rovnako účinné a bezpečné ako paracetamol. Aspirin® má zároveň málo miernych vedľajších účinkov,“ povedal profesor Schrör, jedna z vedúcich osobností v oblasti výskumu kyseliny acetylsalicylovej.

Prvý augustový týždeň bol vyhlásený za Svetový týždeň dojčenia 2008. Vedecké štúdie potvrdzujú, že dojčenie má vplyv na duševný rozvoj dieťaťa a výrazne upevňuje citové väzby medzi matkou a dieťaťom. Takmer každá žena považuje toto obdobie za najkrajšie v živote.

V dôsledku opakovaných pokusov o schudnutie a experimentova­nia s diétami dochádza k zmenám metabolizmu. Telo sa naučí šetr­nosti a spaľuje menej a pomalšie. Tento problém sa týka ľudí, ktorí za svoj život viackrát schudli a znova nabrali veľa kilogramov a „zúspornili“ si tak metabolizmus. Takýto stav je veľmi ťažké zmeniť. Radikálne znižovanie príjmu potravy nepomôže. Dôležité je zamerať sa na skladbu jedla, prijímať dostatok bielkovín a pre­do­všetkým zvýšiť pohyb. Vďaka tomu sa bude zvyšovať podiel svalovej hmoty, čo je cesta k zvýšeniu metabolizmu. Zvýšiť meta­bolizmus pomáhajú aj niektoré lieky, napríklad liek na chudnutie s účinnou látkou sibutramín ho zvyšuje zhruba o 500 kJ za deň.