Pečeň plná tuku?

Steatóza pečene, alebo stukovatená pečeň, bola zaradená do rebríčka najrozšírenejších ochorení vyspelých krajín sveta. Zistilo sa, že nesúvisí len s alkoholom, nebolí, nie je ju vidieť a v mnohých prípadoch je ju náročné včas zastaviť.

Pečeň nemožno len „prepiť“, ale aj „prejesť“

Za posledné tri- štyri desaťročia nealkoholické tukové ochorenie pečene (NAFLD) vyrástlo z relatívne neznámeho ochorenia k najbežnejšej príčine chronického ochorenia pečene na svete. Odhaduje sa, že v súčasnosti postihuje až 25 % svetovej populácie.

 

To, že je pečeňová steatóza prvým stupňom poškodenia pečene pri nadmernom pití alkoholu, je už dávno známe. Ale, že steatózu pečene majú aj ľudia, ktorí alkohol vôbec nepijú, alebo ho pijú len občas a v malom množstve, je v povedomí ľudí skoro neznáme. Chorých neustále pribúda, lekári nachádzajú steatózu u ľudí rôzneho veku, prevažne s obezitou, hypertenziou, hyperlipoproteinémiou a diabetom 2. typu. Teda u ľudí trpiacich metabolickým syndrómom (MS).

 

Definovať ho možno aj ako prítomnosť najmenej troch z nasledujúcich piatich abnormalít:

• obvod pásu u mužov viac ako 94 cm alebo 80 cm u žien

• hladina sérových triglyceridov viac ako 1,7 mmol/l

• hladina sérového HDL-cholesterolu pod 1,0 mmol/l alebo u žien pod 1,3

• krvný tlak vyšší ako 130 mmHg v systole či 85 mm Hg v diastole

• hladina glukózy nalačno vyššia ako 5,6 mmol/l alebo prítomnosť už rozvinutého diabetes mellitus (cukrovky) 2. typu.

 

Postupná deštrukcia pečene a jej štádiá

U nealkoholového stukovatenia pečene (NAFLD) je prvým stupňom steatóza pečene, kedy sa v hepatocytoch, teda v pečeňových bunkách, ktoré tvoria až 60 – 70 % jej objemu a zodpovedajú za väčšinu funkcií, ktoré pečeň vykonáva, akumuluje tuk v podobe kvapôčok. Obrovský počet kvapôčok tak vytvára množstvo konzistencie na rozhraní medzi tukom a cytoplazmou buniek, ktoré sú ľahko preukázateľné ultrazvukom. Závažnejší problém však nastáva, ak steatóza pečene ďalej prechádza do nealkoholovej steatohepatitídy (NASH), ktorá môže prejsť až do fibrózy, cirhózy a tiež do hepatocelulárneho karcinómu.

 

Rozsah poškodenia pečene definovaný tukom

• Steatóza znamená poškodenie viac ako 5 % hepatocytov tukom.

• Ak je poškodené do 33 % hepatocytov, hovoríme o ľahkej steatóze.

• Stredne ťažká má medzi 34 a 66 %.

• A ťažká steatóza nad 66 % hepatocytov poškodených akumulovaným tukom.

 

Kto patrí do ohrozenej skupiny?

S určitosťou vieme, že nadmerné a nezdravé priberanie ľudí s metabolickým syndrómom, teda s poruchou metabolizmu, vedie jednoznačne k nárastu počtu chorých s cirhózou pečene, vyvinutou na základe NASH, čiže nealkoholovej steatohepatitídy.

 

„Vo všeobecnosti sme prešli na nesprávne zloženie stravy. Máme takzvanú diétu na západný štýl – „western style diet“ (The Western Pattern Diet (WPD)), ktorá ako jediná z diét škodí. Lebo ináč majú diéty pomáhať. Princíp toho, prečo je WPD škodlivá tkvie v tom, že obsahuje veľmi veľa kalórií, málo vláknin a veľa cukrov,“ hovorí MUDr. Marián Oltman, PhD., hepatológ z bratislavského centra THALION, ktorý sa venuje diagnostike a liečbe chorôb pečene viac ako 30 rokov. Ďalším faktorom je prehnaná super hygiena a nepohyb.

 

Dopady ochorenia na zdravotníctvo a ekonomiku

NAFLD sa neobjavuje iba u dospelých, vysoká miera prevalencie tejto choroby existuje aj u detí a dospievajúcich. Z dôvodu úzkeho spojenia NAFLD s cukrovkou typu 2 a obezitou najnovšie modely predpovedajú, že prevalencia NAFLD bude naďalej extrémnym spôsobom stúpať, a to bude mať za následok obrovské aj ekonomické zaťaženie. Našťastie už existujú metodiky, ktoré vedia určiť štádium fibrózy pečene. Odhalenie NASH, teda steatózy, najčastejšie nastáva pri jednoduchom ukltrazvukovom vyšetrení. Absolútne nevyhnutnou podmienkou u pacientov je zmena životného štýlu. Isté zlepšenie môžu poskytnúť podporné lieky na žlčové cesty a pečeň, takzvané hepatoprotektíva, lipotropné liečivá. Poslednou možnosťou je transplantácia pečene.

 

Veda a výskum: novú nádej rozdúchali sójové bôby

Významným prostriedkom na podporu regenerácie pečene sa ukazujú esenciálne fosfolipidy, ktoré pochádzajú zo sójových bôbov. Ukázalo sa totiž, že majú takmer identickú stavbu ako membrány väčšiny pečeňových buniek. Táto „náhradná“ stavebná jednotka môže pomôcť pri regenerácii stukovatenej pečene a zlepšiť tak ultrazvukové nálezy a stuhnutosť pečene, a tiež významne znížiť hladiny transamináz.

 

Tip redakcie: voľnopredajný liek Essentiale® 300 mg obsahuje esenciálne (základné) fosfolipidy, ktoré sú takmer identické ako fosfolipidy membrán pečeňových buniek. Pri pečeňových ochoreniach, pri ktorých dochádza k poruche látkovej premeny pečeňovej bunky, sú takto podané fosfolipidy prednostne využívané pečeňovými bunkami a zabudovávané do ich bunkovej membrány. Liek podporuje nasledujúce deje: normalizáciu narušených funkcií a enzymatických aktivít pečeňovej bunky, uvoľnenie energetických zásob v pečeňovom tkanive, urýchlenie a podporu regenerácie pečeňových buniek, úpravu rovnováhy krvných tukov, stabilizáciu žlče.

 

Spomínaný liek môžu užívať deti od 12 rokov (cca 43 kg), doba liečby nie je časovo obmedzená. -MH-

Patrí do vydania: 
Jún 2021