Chytľavá pesnička, ktorá môže zachrániť život - zapojili sa aj známe osobnosti

Rôzne občianske združenia sa v čase korony rozhodli pomôcť. Napríklad Iniciatíva #ktopomozeslovensku vyzbierala vyše 1 milión eur. Iniciatíva Zaočkujem sa informovala o očkovaní tisíce ľudí. Občianske združenie Zmudri.sk pripravilo chytľavú pieseň, kde vo videoklipe vystupujú aj známe osobnosti ako Karin Haydu, Juraj Kemka alebo Matej Tóth. My sme sa porozprávali so zakladateľom občianskeho združenia Zmudri.sk, Juliánom Gerhartom.

Julián, čo je Zmudri.sk?

Zmudri je online vzdelávacia platforma, na ktorej vytvárame náučné videá na dôležité a praktické témy, ktoré potrebujú mladí ľudia do života, ale zároveň sú podľa nás zanedbané na základných a stredných školách. Videokurzy sa týkajú tém, ako kritické myslenie, digitálna bezpečnosť, mediálna gramotnosť a rôznych aktuálnych spoločenských otázok. Videá sme sa rozhodli tvoriť z toho dôvodu, že mladí ľudia majú o takýto obsah záujem a radi ho sledujú aj vo voľnom čase. K videám tiež vytvárame metodické materiály pre učiteľov, aby vedeli, ako ich používať na hodinách. Aktuálne je v projekte zapojených cez 5 000 učiteľov.

 

Prečo ste sa rozhodli spraviť pieseň k téme očkovania?

Ako som už povedal, robíme vzdelávacie videá a piesne sú nový formát, ktorý skúšame. Aj touto formou vieme viac ľudí nalákať na inak menej atraktívnu tému. Pri tvorbe piesní spolupracujeme s Matúšom Kothajom, ktorý pripravil text, melódiu, a aj ju naspieval. My sme natočili video­klip a snažili sme sa o rozšírenie piesne medzi učiteľov a študentov. Zatiaľ na ňu máme celkom pozitívne ohlasy. Očkovanie je v týchto týždňoch spoločenská téma číslo jeden. Koluje o ňom veľké množstvo informácií, z ktorých veľká časť je nepravdivá a nezakladá sa na faktoch. Sú to často hoaxy a dezinformácie. Očkovanie samozrejme nie je jediná téma, o ktorej kolujú hoaxy. Môžu mať však fatálny dopad na spoločnosť tým, že podnecujú ľudí k rozhodnutiu nezaočkovať sa, čo ich neskôr môže stáť zdravie alebo život. Preto sme si povedali, že je potrebné tvoriť obsah na túto tému, ktorý bude ponúkať ľuďom pravdivé a overené informácie a svojím spôsobom vyvracať hoaxy.

 

Čo všetko sa skrýva za celou tvorbou?

Tvorba vzdelávacích videí je oveľa náročnejšia, ako sa môže zdať. Človek vidí iba 3-minútový výstup, za ktorým je však veľmi veľa práce. V prvom rade je potrebné vybrať a zadefinovať tému. Napríklad, téma očkovania je veľmi široká. Ak by sme ju chceli pokryť zo široka, možno by na to nestačilo ani hodinové video. Ďalej nasleduje hľadanie podkladov z dôveryhodných zdrojov a ich overenie, prípadne hľadanie odborných partnerov, ktorí nám podklady dodajú a garantujú ich pravdivosť. Z podkladov sa následne píše scenár, ktorý kontrolujú obsahoví garanti. Nasleduje točenie, strihanie a doplnenie videa o rôzne animácie, texty, grafiky. Nakoniec sa to ešte raz celé skontroluje. Pri tvorbe piesne je proces ešte dlhší. Je potrebné vymyslieť text piesne, melódiu a klip. Ak chcete mať v klipe známejšie osobnosti, oslovovanie a dohadovanie spolupráce opäť zaberie čas.

 

Tvoriť video obsah je dosť technicky a časovo náročné. Odkiaľ na to beriete financie?

Video o očkovaní nebolo nikým financované. Bolo to výslovne v našej réžii. Ani osobnosti, ktoré sa do klipu zapojili, nedostali žiaden honorár. Robili sme to všetci z vlastného presvedčenia, keďže považujeme túto tému za dôležitú. Všeobecne na fungovanie organizácie čerpáme financie z rôznych grantov a nadácií, či už verejných alebo súkromných.

 

Očkovanie je dosť citlivá téma pre spoločnosť. S akými reakciami ste sa stretli?

Áno, presne tak. Očkovanie je mimoriadne citlivá téma. Je to pochopiteľné aj smutné zároveň. Pochopiteľné, lebo ľudia sa prirodzene boja o svoje zdravie a zdravie svojich blízkych. Smutné preto, že práve svojou neznalosťou a neschopnosťou overovať fakty ohrozujeme seba a svojich blízkych najviac. Ani naše aktivity ohľadom očkovania sa nevyhli negatívnym reakciám. Najčastejšie sa týkali toho, že sme vraj platení niekým, kto chce, aby sa ľudia čipovali, prípadne, aby na tom niekto zarobil.

 

Plánujete robiť ešte iné aktivity na podporu očkovania?

Nie sú to naše posledné aktivity. Snažíme sa pripraviť aj iné videá. Napríklad sa chystáme spracovať video o tom, že celý Covid je vymyslený preto, aby na ňom zbohatli farmafirmy. Venujeme tomu celé video, ktoré vysvetľuje, ako bol vývoj vakcín reálne financovaný a do akej miery z očkovania farmafirmy zbohatli alebo nezbohatli.

 

Aké máte plány so Zmudri do budúcnosti?

Chceme pokračovať v tvorbe vzdelávacích videí, venovať sa dôležitým témam - praktickým, ale aj spoločenským. V novom školskom roku spúšťame novú online platformu, ktorá pomôže učiteľom a žiakom ešte viac. Zároveň by sme radi expandovali do zahraničia a šírili videá v oblasti strednej a východnej Európy, nakoľko si myslíme, že tieto krajiny majú podobné problémy ako my.

Autor Lukáš Priškin

 

Patrí do vydania: 
Máj 2021