Downov syndróm

V nedeľu 21. marca budeme oslavovať Svetový deň Downovho syndrómu. Počas tohto dňa môže každý prejaviť svoje sympatie a podporu ľuďom s Downovým syndrómom prostredníctvom Ponožkovej výzvy. Spojme sa a oslávme spolu ľudskú jedinečnosť.

Hlavným zmyslom tejto aktivity je prispieť k zvýšeniu povedomia o Downovom syndróme a ľuďoch, ktorí sa s touto genetickou odchýlkou narodili a tiež podporiť rodiny, ktoré sa s láskou a porozumením starajú o deti s DS a organizácie, ktoré sa im venujú. Ľudia s Downovým syndrómom žijú v našej spoločnosti, patria do našich životov a sú súčasťou našich komunít. Chceme prispieť k väčšiemu pochopeniu, čo znamená mať Downov syndróm a aký pozitívny dosah majú títo ľudia na svoje okolie. Ľudia s Downovým syndrómom si zaslúžia byť rovnocenne vnímaní vo všetkých aspektoch života spoločnosti.

 

Prečo ponožky?

Rozdielne ponožky sa stali symbolom Svetového dňa Downovho syndrómu, pretože chromozóm má práve tvar ponožky. Dátum 21. 3. je tiež symbolický, lebo ľudia s Downovým syndrómom majú o jeden 21. chromozóm naviac. Majú tri namiesto dvoch. Genetická porucha sa odborne nazýva trizómia 21.

 

Ako pomôcť ľuďom s Downovým syndrómom pri začlenení sa do spoločnosti?

Ľudská individualita robí svet pestrejším a farebnejším, bez predsudkov či bariér. V prípade ľudí s Downovým syndrómom však pretrváva problém ich prirodzeného začlenenia do spoločnosti. Pritom stačí tak málo, aby sme prelomili ľady a odstránili strach z neznámeho. Odstráňme predsudky a bariéry voči ľuďom s DS.

 

Takto sa to dá:

Pri oznámení diagnózy po narodení dieťaťa s DS: Práca lekárov a zdravotníckeho personálu je mimoriadne náročná. Okrem zachraňovania životov a starostlivosti o chorých, často oznamujú pacientom vážne diagnózy. Po narodení dieťaťa s Downovým syndrómom musia lekári mimoriadne citlivo prezradiť rodičom správu, že ich dieťa sa narodilo s genetickou odchýlkou.

 

Pri prijatí dieťaťa s DS do rodiny: Prvé dni rodičov, ktorí sa dozvedia, že ich dieťa má vrodenú poruchu, sú najťažšie. V tejto situácii je pre rodičov dôležité vedieť, že pri nich stojí najbližšia rodina a priatelia, ktorí im budú v tomto náročnom období oporou a budú dieťa ľúbiť aj napriek inakosti.

 

Pri prijímaní detí s DS do materskej, základnej či strednej školy: Aj deti s Downovým syndrómom, rovnako ako všetky deti, majú právo na vzdelanie. Je pre ne nevyhnutné, aby dostali šancu venovať sa počas štúdia tomu, čo ich baví. Dieťa s DS bude pre svojich spolužiakov zaručene veľkým prínosom a naučí ich rešpektovať inakosť.

 

Pri prijatí dospelého človeka s DS do zamestnania: Aj ľudia s Downovým syndrómom by mali dostať možnosť pracovať, ak o to budú mať záujem. Môžu obohatiť pracovný kolektív a svoju výnimočnú osobnosť, pozitivitu a veselosť, ktorú vedia rozdávať všetkým naokolo. Ak sa človek s DS zamestná v oblasti, ktorú má rád a je v nej „doma“, môže svojich kolegov predbehnúť alebo motivovať k lepším pracovným výkonom.

 

Prijatie do spoločnosti: Ľudia s Downovým syndrómom sú výnimoční, no rovnako ako my, sú to ľudia, ktorí si zaslúžia svoje miesto v spoločnosti. Možností prijatia je veľa. Môžete sa stať dobrovoľníkom v organizáciách, ktoré sa im venujú, dať im príležitosť študovať alebo poskytnúť im možnosť pracovať vo vašej spoločnosti.

 

Zapojte sa aj Vy do Ponožkovej výzvy, obujte si dve odlišné ponožky, odfoťte sa a zdieľajte fotku na svojich sociálnych sieťach s haghtagmi #PonozkovaVyzva #Connect #WDSD21.

-DD-

 

Patrí do vydania: 
Marec 2021