Kostné metastázy - liečba oddiaľuje nástup bolesti i vážne komplikácie

Málokto si uvedomuje, že k najčastejším miestam v tele, kde sa tvoria metastázy viacerých nádorových ochorení, patria kosti. Tri štvrtiny metastáz do kostí vychádzajú z nádorov prsníka, prostaty, pľúc a obličiek. Kostné metastázy sa vyskytujú takmer u 80 % ľudí s diagnostikovanou rakovinou prsníka, prostaty, či pľúc, teda u pacientov s často sa vyskytujúcimi nádormi. Kosti sú pri týchto ochoreniach často prvými miestami metastáz v tele. V pokročilých štádiách ich sprevádzajú veľmi silné bolesti, vážne zlomeniny či dokonca ochrnutie. Týmto stavom sa dá predchádzať a dajú sa oddialiť pomocou liečby.

Kostné metastázy

V prípade, že sa nádor do kostí rozšíril z iného ložiska v tele, hovoríme o kostných metastázach. Vznikajú vtedy, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru, preniknú do krvného obehu alebo lymfatického systému a putujú do kostného tkaniva, kde sa usadia a začnú rásť. Viac ako polovica pacientov s novodiagnostikovaným nádorovým ochorením má aj kostnú bolesť. Najčastejšie je príčinou metastatické postihnutie kostí, ktoré je veľmi častou komplikáciou u pacientov s pokročilým nádorovým ochorením. Kostné metastázy u pacientov zhoršujú kvalitu života, skracujú ich prežívanie a ich liečba je často nákladnejšia a komplikovanejšia ako samotná liečba prvotného nádorového ochorenia. Veľmi často sú komplikované kostnými príhodami, ktoré výrazne zhoršujú prognózu ochorenia, skracujú prežívanie a dramaticky zhoršujú kvalitu života pacienta s nádorovým ochorením. Podstata procesu vzniku kostných metastáz nie je zatiaľ úplne objasnená, preto lekári zatiaľ nie sú schopní rozvoju týchto komplikácií úplne predchádzať. Najčastejšie sa metastázy do kostí teda šíria pri mnohopočetnom myelóme, pri rakovine prsníka a rakovine prostaty.

 

Kde sa kostné metastázy najčastejšie vyskytujú?

Kostné metastázy môžu vzniknúť v každej kosti tela. Niektoré lokality sú však postihnuté kosnými metastázami častejšie. Je to dané najmä mierou krvného zásobenia určitých častí kostry. Najčastejšie postihnuté kosti sú:

• chrbtica 40 – 50 %

• panva 10 – 20 %

• rebrá 25 – 30 %

• stehenné kosti 5 – 10 %

• lebka 3 – 5 %

 

Najčastejšie sa teda kostné metastázy objavujú v tých kostiach, ktoré majú veľký podiel krvotvornej kostnej drene. Tá je bohato prekrvená a umožňuje ľahší prienik nádorových buniek do kosti a rozvoj metastáz. Preto sa vyskytujú najmä v kostiach chrbtice (až 80 % všetkých kostných metastáz: 70 % v hrudnej chrbtici, 20 % v krížovej časti chrbtice a 10 % v krčných stavcoch), v panve a proximálnych častiach dlhých kostí (teda bližšie k trupu a hlave). Ďalej nasledujú rebrá a klenba lebky, najmä u starších pacientov. V spodných častiach končatín (nižšie od kolena alebo lakťa) sa objavujú zriedkavo, najmä pri rakovine prsníka alebo pľúc.

 

Rakovinové bunky v kostnom tkanive produkujú množstvo látok, ktoré majú vplyv na metabolizmus kostí a navodzujú nerovnováhu v ich prirodzenej prestavbe. Ovplyvňujú najmä rastový faktor, ktorý reguluje dozrievanie, aktiváciu a funkciu kostných buniek-osteoklastov. Ak sa jeho množstvo zvýši, stimuluje osteoklasty, a tak vedie k zvýšenému odbúravaniu kostnej hmoty. Rozpad kosti v dôsledku metastatického postihnutia je potom výsledkom bludného kruhu. Niektoré kostné metastázy sú takzvane osteoblastické a v svojom okolí spôsobujú abnormálnu novotvorbu kostného tkaniva, iné sú označované ako tzv. osteolytické a kostné tkanivo odbúravajú. Oba typy spôsobujú silné bolesti kostí, osteolytické často vyvolávajú patologické zlomeniny. Existujú aj zmiešané kostné metastázy, pri vzniku ktorých prebiehajú v kosti obidva patologické procesy.

 

Aké sú príznaky kostných metastáz?

V skorých štádiách sa metastázy v kostiach nijako neprejavujú. Keď nádor dosiahne rozmery, pri ktorých dráždi nervové zakončenia, prejaví sa ako bolesť.

 

Spočiatku sa bolesť objavuje a znovu mizne, no postupne sa zhoršuje a pretrváva. Často sa zhoršuje v noci. Nedá sa jednoznačne povedať, že existujú špecifické bolestivé príznaky pri výskyte kostných metastáz. Bolesti môžu byť rovnako nenápadné ako pri bežných bolestiach krížov či krku pri prechladnutí alebo námahe. Bohužiaľ, za navonok banálnym problémom sa môže skrývať vážne ochorenie. Preto je dôležité žiadnu bolesť chrbta nepodceňovať. Prvotným signálom by mala byť dĺžka trvania. Dlhodobá bolesť jedného miesta môže znamenať problém. Varovným znamením môže byť aj to, že človek sa necíti dobre, stráca chuť do jedla, chudne, potí sa a necíti sa celkovo dobre. Kostné metastázy súvisia s viacerými onkologickými ochoreniami, takže nie je možné určiť špecifickú rizikovú skupinu, ani podľa veku. Preto by bolesti nemal podceňovať ani mladší človek. Bolesti často vznikajú oveľa skôr než sa kostné metastázy dajú zistiť bežnými diagnostickými metódami. Preto u pacienta s nevysvetlenou kostnou bolesťou je nutné dôkladné vyšetrenie s citlivými zobrazovacími metódami.

 

Silná, intenzívna, neutíchajúca bolesť je hlavným príznakom, ktorý sprevádza rozvinuté kostné metastázy. Bolesť ako dôsledok kostných metastáz významne znižuje kvalitu života pacientov. Kostné metastázy sú najčastejšia príčina bolesti u onkologických pacientov, znižujú ich nezávislosť v bežnom živote (nedostatok spánku, spomaľovanie celodenných aktivít, nutnosť požiadať o pomoc pri nakupovaní, upratovaní, varení, napokon aj pri toalete, polihovanie a depresia). Bolesti bývajú vo dne aj v noci, časom sa zhoršujú. Ich príčina môže byť mechanická (zhoršuje sa pri nosení ťažších bremien a pri oddychu prichádza úľava), biologická (spojená s rastom samotných metastáz, ktoré spôsobujú tlak na kosť; bolesť býva tupá, hlboká a nezávisí od aktivity pacienta), zápalová, môže ju vyvolať svalový kŕč či tlak na nervové zakončenia.

 

Kostné komplikácie

 

Patologické zlomeniny

Ak prevažuje odbúravanie kosti nad jej tvorbou, zvyšuje sa riziko zlomeniny. Najnáchylnejšie na patologické zlomeniny sú dlhé kosti rúk a nôh a kosti chrbtice. Patologické fraktúry kosti (ramenných kostí, stehenných kostí, telá stavcov, stavcové oblúky) sú veľmi bolestivé, vyžadujú si rýchlu operáciu so stabilizáciou kosti a ďalej zhoršujú pohyblivosť chorého.Podľa súčasných údajov sa vyskytujú patologické zlomeniny až u 33 % hormonálne neaktívnych karcinómov prostaty. V dvoch tretinách sú postihnuté stavce a vo zvyšných prípadoch ide o zlomeniny dlhých kostí. Pritom platí, že patologické zlomeniny u pacientov s karcinómom prostaty metastázujúcim do kostí významne skracujú dĺžku ich prežívania.

 

Kompresia (utlačenie) miechy

Metastázy v stavcoch chrbtice môžu tlačiť na miechu, čo môže byť veľmi bolestivé a tlak ju môže poškodiť. To môže spôsobiť stratu pohyblivosti, slabosť svalov, strnulosť a problémy pri močení. V najzávažnejších prípadoch môže tlak na miechu spôsobiť až paralýzu (ochrnutie). Zhoršovanie bolestí chrbta a slabosť dolných končatín je varovný signál. Ochrnutie dolných končatín vyvolané útlakom miechy je nezvratné. Je príčinou úplného pripútania pacienta na posteľ a vozík a závislosti od pomoci blízkych alebo cudzích ľudí. Karcinóm prostaty je najčastejšou nádorovou príčinou kompresie miechy. U neliečených pacientov vznikajú kostné komplikácie opakovane a patologické zlomeniny skracujú prežívanie.

 

Hyperkalciémia

Vysoká hladina vápnika, spôsobená uvoľňovaním vápnika zo zlomených a poškodených kostí, môže viesť k strate chuti do jedla, nevoľnosti, smädu a únave, a niekedy, ak sa nelieči, dokonca ku kóme.

 

Ako sa kostné metastázy liečia?

Liečba kostných metastáz je viacúrovňová. Uplatňuje sa chirurgická liečba, rádioterapia i systémová liečba (chemoterapia, hormonálna liečba, bisfosfonáty, cielená liečba). Terapia kostných metastáz je v podstate paliatívna a jej hlavným cieľom je spomaliť postup ochorenia a zlepšiť kvalitu života chorého. Pri liečbe zameranej nie na liečbu primárneho nádoru, ale kostných komplikácií hovoríme o tzv. podpornej liečbe. Či sú to bisfosfonáty alebo cielená liečba, jej cieľom je znížiť úmrtnosť súvisiacu s kostnými metastázami, výskyt komplikácií spojených s kostnými metastázami a spomalenie/oddialenie rozvoja kostných metastáz.

 

Kostné metastázy a osteoporóza

Kosť je živé tkanivo a celý čas sa obnovuje. Pohlavné hormóny estrogén a testosterón pomáhajú udržiavať kosti zdravé. Po menopauze hladina estrogénu u žien klesá, čo môže spôsobiť, že kosti rednú a stávajú sa krehkými. Toto môže napokon viesť k ochoreniu nazývanému osteoporóza. Osteoporóza sa môže vyskytovať aj u mužov v dôsledku rôznych príčin, vrátane starnutia a/alebo nízkej hladiny mužského pohlavného hormónu, testo­sterónu. Veľa pacientov s osteoporózou nemá žiadne príznaky, sú však neustále vystavení riziku zlomenia kostí, hlavne v chrbtici, bedrách a zápästiach.

 

Operácia alebo lieky, ktoré zastavujú tvorbu estrogénu alebo testosterónu, používané na liečbu pacientov s nádorovým ochorením prsníka alebo prostaty, môžu tiež viesť k úbytku kostnej hmoty. Kosti sa stávajú slabšími a ľahšie sa zlomia. Pacienti, ktorí trpeli osteoporózou už pred vznikom nádorového ochorenia, sú viac ohrození vznikom komplikácií kostných metastáz.

 

Kostné metastázy a pohyb

Pokiaľ kostné metastázy nie sú prekážkou pri pohybe, je opatrný, pravidelný pohyb pre pacientov veľmi dôležitý, pretože podporuje pevnosť kostí a svalstva. Mnohí ľudia s metastázami v kostiach, ktoré zatiaľ nie sú komplikované, chodia na prechádzky alebo plávajú. Vhodná terapia bolesti a predchádzanie komplikáciám pomocou liečby, im umožnia robiť tieto aktivity čo najdlhšie.

 

Pri súčasnom aj budúcom pokroku v medicíne si musíme pripustiť, že niektoré ochorenia nie sú vyliečiteľné. Je dôležité, aby sme život mohli predĺžiť a zlepšiť jeho kvalitu. Tieto hodnoty by mali byť rovnocenné - dĺžka a kvalita života pacientov s kostnými metastázami by mali ísť vedľa seba.

 

-EZ + red.-

Patrí do vydania: 
Február 2021