Povedzte aj vy NIE RAKOVINE prsníka a zachráňte svoje prsia!

Aliancia NIE RAKOVINE upozorňuje: Pacientok s rakovinou prsníka je na Slovensku viac ako 30 000 a odhaduje sa, že ročne zomrie okolo 900 z nich. Potrebujú viac kvalitnej diagnostiky − mamografov, viac mamologických centier, viac odborníkov, viac dostupnej liečby a moderných onkologických liekov, viac osvety, edukácie a sociálnej pomoci ale aj dostatok informácií o liečbe, ktorú podstupujú a možnosť vybrať si.

Výskyt rakoviny prsníka u nás stále rastie. Kým v roku 2011 lekári zaznamenali 2 803 nových prípadov rakoviny prsníka, v roku 2018 už bolo u nás zaznamenaných 2 999 novodiagnostikovaných prípadov rakoviny prsníka, čo je takmer o 200 viac. Žiaľ, stále platí, že približne 30 percent žien s touto diagnózou na Slovensku je diag­nostikovaných už v pokročilých štá­diách rakoviny prsníka! V priemere až 300 žien ročne zomrie úplne zbytočne, pretože pravidelne neabsolvujú skríningové mamografické vyšetrenie, ktoré je schopné odhaliť toto ochorenie včas, keď sa ešte dá liečiť! Plošný štátom garantovaný skríning môže zachrániť mnoho životov, ak ho ženy využijú a absolvujú skríningovú mamografiu na preverených skríningových mamografických pracoviskách. Zdravotné poisťovne preto pozývajú ženy vo veku 50 − 69 rokov na skríningové vyšetrenie mamografom. Ide o veľmi dôležitú aktívnu prevenciu zo strany štátu a zdravotných poisťovní. Povedomie o tomto ochorení je napriek alarmujúcej situácii v našej krajine stále nízke. Nárok na preventívne mamografické vyšetrenie, ktoré je účinnou metódou prevencie rakoviny prsníka, má 1,33 milióna žien, ročne je to 650 000 žien. Na preventívnom mamografickom vyšetrení sa však zúčastňuje menej ako 30 percent žien. Ideálne by to malo byť aspoň 70 percent.

 

Mamografia môže zachytiť aj včasné štádium

Mamografia je v súčasnosti jediná metóda, vďaka ktorej možno zachytiť aj včasné štádium tejto rakoviny. Skríningovým mamografickým vyšetrením prsníkov sa kontrolujú ženy, ktoré nepociťujú žiadne priame známky prítomnosti nádorového ochorenia prsníka. Skríning znamená, že sa ženy určitej vekovej kategórie môžu zúčastniť na tomto masovom vyšetrení bezplatne. Mamografický skríning na kvalitných mamografických prístrojoch, s ďalšou kvalitnou dodatočnou diagnostikou znižuje mieru úmrtnosti na rakovinu prsníka u žien vo veku medzi 50 a 69 rokmi, ktoré sú najviac ohrozenou skupinou, až o jednu tretinu! Zároveň by každá žena nad 20 rokov raz do mesiaca mala robiť samovyšetrovanie svojich prsníkov. Len vďaka ich dokonalému poznaniu vie zaznamenať nebezpečné zmeny ako sú napríklad hrčky, zhrubnutia, zmeny na koži prsníkov, či výtok z bradavky.

 

15. október 2020 − Deň pre zdravé prsia

Pacientska aliancia NIE RAKOVINE zorganizovala Deň pre zdravé prsia “BREAST HEALTH DAY. PINK OKTÓBER je medzinárodný mesiac povedomia o rakovine prsníka a 15. október je celoeurópsky Breast Health Day − každoročne v 47 krajinách. „V tento deň  aj my upozorňujeme, aby sme nepodceňovali prevenciu rakoviny prsníka a túto diagnózu počas koronakrízy“,uviedla Jana Pifflová Španková, spoluzakladateľka aliancie NIE RAKOVINE. Pacientske združenie NIE RAKOVINE prišlo za ženami s osvetovou onkopreventívnou NIE RAKOVINE TOUR pre celú rodinu. Vyrazili do rôznych miest Slovenska, o. i. do Bratislavy, Trnavy, Trenčína, Dunajskej Stredy, Nových Zámkov či Košíc s jedinečnou edukačnou pomôckou: simulátorom nácviku samovyšetrenia prsníkov. „Simulátor má v sebe zabudované rôzne „hmatné“ nálezy, chceme odbúravať bariéry pred prevenciou práve pre obavy z nálezu „hrčiek“ v prsníku a spolu s našimi dobrovoľníčkami, ktoré prekonali karcinóm prsníka vysvetľujeme ženám, že každá má poznať svoje prsia a hrčky, ktoré sa v nich prirodzene vyskytujú,aby mohla včas zaznamenať odchýlku a ísť s ňou k lekárovi.“ dodávajú spoluzakladatelia OZ NIE RAKOVINE Bibiana Ondrejková a Patrik Herman.

 

Aliancia NIE RAKOVINE pripojila SLOVENSKO k celosvetovému PINK OCTOBER − Breast Cancer Awarenes Month a so spoločnosťou BEPON priniesla podpornú kampaň „OBLEČ SA SRDCOM“. Známy producent pančušiek a ponožiek spolu s ambasádorkami kampane Soňou A Emou Müllerovými pomohli onkologickým pacientkam výťažkom z charitatívnych pančušiek so symbolickým srdiečkom pomoci na členku. Informácie o prevencii boli na každej škatuľke krásnych charitatívnych pančušiek so srdiečkom pomoci z ružovej billboardovej a citylightovej kampane. Každý z 97 obchodov bol v októbri vyzdobený v znamení ružovej a spolu hovoril ženám POVEDZ NIE RAKOVINE PRSNÍKA.

 

„Ja a moja Emča sme veľmi emotívne ženy, a tak sme úprimne s veľkým srdcom vstúpili do tejto kampane proti rakovine. Aj my hovoríme Nie rakovine prsníka, lebo láska matky a dcéry je jedno úžasné, jedinečné puto, ktoré by nikdy nemala pretrhnúť zákerná choroba, ako dôsledok zanedbanej prevencie. Obliekli sme sa do krásnych pančušiek z Beponu, na ktorých je maličké ružové srdiečko, ako symbol lásky, ženskosti a zdravých prsníkov. Veríme, že sa budú ženám páčiť a pripomenú im, že by nemali zanedbať na samovyšetrovanie a preventívnu prehliadku svojich „prsíčok, didikov, cicúšikov, prsiek“, či ako ich doma volajú.

 

A okrem toho symbolický výťažok z predaja pančušiek pomôže vytvoriť ďalšie pacientske centrum na onkológii, kde vyliečené ženy pomáhajú novým pacientkam. Veríme, že táto kampaň pomôže, veľmi si to želáme!“, povedala Soňa Müllerová.

 

Nové Pacientske poradné miesto, kde „pacient pacientovi rozumie“

Pacientska organizácia NIE RAKOVINE prináša okrem už zabehnutých poradní v NOÚ Bratislava a VOÚ Košice aj nové poradenstvo určené pre ženy s rakovinou prsníka, novú poradňu na onkologickom oddelení vo Fakultnej nemocnici v Nitre a pripravuje sa poradňa na onkológii vo FN Trnava.

 

Pre pomáhajúce a vzdelávajúce dobrovoľníčky Aliancie NIE RAKOVINE, mnohé z nich aktuálne pacientky s karcinómom prsníka, sú určené kontinuálne prebiehajúce podporné a vzdelávacie online pacientske semináre, ako aj novembrový Celoslovenský pacientsky seminár, celoslovenské stretnutie pacientok spojené s workshopmi, ktoré organizuje Aliancia NIE RAKOVINE spolu s partnermi kampane.

Chceme dostupnú modernú liečbu

„Chceme dostupnú modernú liečbu ako majú pacientky v okolitých európskych krajinách .Aliancia NIE RAKOVINE chce upriamiť pozornosť verejnosti aj na nízku dostupnosť inovatívnej liečby tzv. „ciklibmi“ pre pacientky s metastatickým karcinómom prsníka. Ide o cielenú molekulárnu liečbu zameranú na zastavenie rozmnožovania sa karcinogénnych buniek a poskytuje sa onkologickým pacientkam od roku 2016 napríklad v Maďarsku, Poľsku, Rakúsku či dokonca v Rumunsku a Kazachstane. U nás nie je stále kategorizovaná a poskytuje sa pacientkam len na výnimku odsúhlasenú zdravotnými poisťovňami. Dokonca jedna zo súkromných poisťovní ju schváli sotva na apel médií len konkrétnym jednotlivým ženám“, zdôrazňuje spoluzakladateľ NIE RAKOVINE Patrik Herman.

 

„V okolitých krajinách Európy sú už dostupné ďalšie nové moderné spôsoby liečby, ktoré zlepšujú vyhliadky onkologických pacientok s rakovinou prsníka na lepší a dlhší život, niektoré aj na vyliečenie. Naše aktivity prinesú viac podpory i informácií, napríklad o aktuálne dostupnej modernej liečbe, medicínskych postupoch a metódach. Chceme, aby aj slovenskí pacienti dostávali túto liečbu v porovnateľnom čase ako v okolitých krajinách. Skrátenie času čakania znamená viac šancí na život“, hovorí prezidentka NIE RAKOVINE Jana Španková.

 

Podľa OZ NIE RAKOVINE je potrebné urobiť viac aj pre pacientky s HER2-pozitívnym včasným nádorom prsníka, ktoré sú vystavené vysokému riziku návratu ochorenia. „Je potrebné, aby im pred samotným operačným zákrokom bola čo najskôr poskytnutá najlepšia dostupná liečba pre zlepšenie ich šance na vyliečenie. Sme tiež presvedčené, že slovenským ženám by mal byť poskytnutý pohodlnejší prístup k liečebnej starostlivosti. Vždy, keď je to možné, mali by mať možnosť zvoliť si orálnu či podkožnú (subkutánnu) formu podávania liečby namiesto vnútrolžilovej (intravenóznej) liečby,“ upozorňuje prezidentka OZ NIE RAKOVINE Jana Pifflová Španková. „Tiež by výrazne pomohlo, ak by ženy mohli uprednostniť domácu starostlivosť pred ambulantnou starostlivosťou. V tomto období sa tak zníži ich vystavenie nebezpečenstvu nákazy COVID-19 počas liečby. Výrazne by im to ušetrilo aj čas i námahu pri liečbe vďaka kratšiemu podávaniu a aj oveľa kratšiemu, len niekoľkominútovému, pozorovaniu po podaní lieku. Ženy by tak strávili kratší čas v nemocnici, bolo by možné zvýšiť kapacitu pracovísk, zlepšiť využitie a zmenšiť vyčerpanie personálu na onkologických klinikách.“, dopĺňa Jana Španková.

 

Pacientsky prieskum

„Pacienti majú právo na informácie o bezpečnosti, alebo zmene liečby preto sme pripravili prieskum o informovanosti v liečbe. Onkologická liečba napreduje a každým rokom sú dostupné nové biologické lieky a aj tzv. biosimilárne lieky. Ide o lieky, ktoré sa veľmi podobajú na originálny liek, ale keďže sa biologické lieky vyrábajú zo živých organizmov, nikdy nie sú úplne rovnaké. O prechode z originálneho biologického lieku na biosimilárny liek rozhoduje ošetrujúci lekár a táto zmena by nemala znamenať zhoršenie liečby. A o takejto zmene by mali byť pacienti informovaní. Preto sme vytvorili dotazník, aby sme podchytili názory tých, ktorých sa to bezprostredne týka a o život ktorých ide. Dotazník je anonymný.

 

„Október bol v znamení ružovej farby – farby, ktorá symbolizuje lásku, ženskosť a zdravé prsia. Vyzývame aj Vás, aby ste sa zapojili do prevencie, podporili niektorú z charitatívnych či vzdelávacích aktivít, povedali spolu s nami NIE RAKOVINE prsníka a pomohli zmierniť zbytočné utrpenie žien a ich rodín, kde sa rakovina prsníka vyskytuje. Ďakujeme za Vašu podporu. Vážime si, že s nami hovoríte NIE RAKOVINE“, Jana Pifflová Španková, Bibiana Ondrejková a Patrik Herman, zakladatelia aliancie

 

Patrí do vydania: 
November 2020