Iba kvalita rozhoduje, či bude profitovať naše telo

Výživové doplnky sú obľúbenou, často používanou formou pomoci pri rozličných zdravotných problémoch, ako aj v prevencii zdravia. Avšak nie všetky spĺňajú to, čo sľubujú a navyše kontrolné mechanizmy na potvrdenie kvality a deklarovaného obsahu účinných látok v nich často nie sú pre zákazníkov jednoducho prehľadné. Vhodné je preto staviť na istotu a siahnuť po prípravkoch, ktoré sú overené a ktoré si možno vybrať v lekárni, zároveň aj s odborným poradenstvom.

Pre lekárnikov je prirodzene dôležité, aby tieto produkty spĺňali nespochybniteľné kvalitatívne kritériá. Napríklad pri prípravkoch s rastlinnými výťažkami kladú dôraz na to, aby boli pripravené vo forme štandardizovaných extraktov, t. j. s bylinnými výťažkami štandardizovanými na obsah určitej látky. Takéto prípravky, napríklad extrakty ženšena, echinacey, cesnaku, oregana, kurkumy, brusníc, čučoriedok či výťažky mnohých ďalších bylín v samostatných produktoch či produktoch tvorených komplexom výťažkov, v porovnaní s rovnakým množstvom nespracovanej suroviny (sušenej rastliny v prášku) zaručujú stály, opakovane dosiahnuteľný účinok pri najvyššom stupni bezpečnosti. Rovnaké množstvo rastlín nedokáže zaistiť v porovnaní s extraktmi permanentne ten istý efekt.

 

Záruka vysokého kreditu produktov – TRU-ID TM

Lekárnici si rovnako všímajú, aké nároky kladú výrobcovia výživových doplnkov na svoju vlastnú produkciu. Sledujú predovšetkým certifikáty kvality udelené výrobkom nezávislými programami certifikácie. Za vysoko spoľahlivý považujú certifkát TRU-ID TM. Certifikačný proces TRU-ID TM – nezávislé skúšanie botanického pôvodu aktívnych zložiek prípravkov, ktoré využíva najnovšie skúsenosti v technológiách DNA, bol vyvinutý kanadskou univerzitou v Guelphe a je zárukou, že pri prípravkoch s rastlinnými výťažkami spotrebiteľ nadobudne výrobok takého zloženia, aké sa uvádza na etikete. Špecifický botanický pôvod aktívnych zložiek v súlade so schválenými štandardmi starostlivo sleduje najnovšia technológia DNA barcode (skúmanie krátkych úsekov DNA), čím potvrdzuje ich pravosť. Pri TRU-ID TM skúšaní sa používajú viaceré štatistické metódy, ako aj na tento účel špeciálne vyvinutá banka identifikačných údajov s databázou obsahujúcou viac ako 45 000 druhov a viac ako 180 000 DNA sekvencií. O TRU-ID TM certifikáciu svojich produktov môže požiadať ktorýkoľvek výrobca, avšak logo TRU-ID TM môžu mať na obale iba tie výrobky, ktoré spĺňajú príslušné normy.

 

Prvé probiotiká ocenené certifikátom TRU-ID®

Lekárnici uvítali tiež prvý certifikát TRU-IDTM udelený probiotikám. Bola ním potvrdená osobitá kvalita bakteriálnych kultúr Jamieson, jedinečne navrhnutých, vyrobených a kontrolovaných internými výskumnými pracovníkmi vo farmaceutických laborató­riách firmy Jamieson Laboratories.

 

V prípade probiotík dodávaných oslabenému organizmu formou výživových doplnkov, by mala technológia ich výroby zaručiť uchovanie kvality účinných látok aj po otvorení balenia, mala by prihliadať na ich odolnosť pred žalúdočnými kyselinami po prechode tráviacim traktom a ich pozitívny vplyv na organizmus by mal byť potvrdený klinickými štúdiami. A práve takými sú probiotiká Jamieson. Certifikát TRU-IDTM garantuje pôvod, kvalitu a obsah konkrétnych bakteriálnych kmeňov obsiahnutých v probiotikách s uvedením ich identifikácie (názov kmeňa + jeho identifikačné číslo) a je zárukou nemennej kvality a účinnosti bakteriálnych kultúr po celú dobu ich minimálnej trvanlivosti.

 

Pri ich výrobe sa používajú prvotriedne suroviny z overených prírodných zdrojov a pripravujú sa unikátnou technológiou, ktorá na uchovanie kvality účinných látok uplatňuje 360 rôznych postupov, kontrol a testov. Bakteriálne kultúry majú zaručený organický pôvod, bez akýchkoľvek genetických modifikácií.

 

Dohľad nad zdravím

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) je falšovanie výrobkov vážnym ohrozením bezpečnosti zdravia spotrebiteľov. Neporušenosť, kvalita a originalita výživových doplnkov sú preto najdôležitejšie, sú ochranou koncového spotrebiteľa pred poškodením zdravia falšovanými výrobkami. Pre blaho zdravia, fyzickú i psychickú kondíciu. A práve lekáreň je ukážkovým vzorom symbiózy produktov vysokej kvality a odborného poradenstva. Iba kvalita rozhoduje, či bude profitovať naše telo.

 

Aké prípravky preferujú pacienti?

Z prieskumu medzi účastníkmi akreditovaného seminára zaradeného do systému kontinuálneho vzdelávania SLEK a SK MTP – Vitamínovej akadémie, ktorá sa uskutočnila nedávno v Košiciach, vyplynulo, že pri výbere doplnkov výživy slovenskí pacienti často žiadajú o profesionálnu radu lekárnika, ktorý im pomôže zorientovať sa v ich obrovskej ponuke a správne sa rozhodnúť pri výbere so zreteľom na ich zdravotný stav, vek i životný štýl. Dôverujú skúsenostiam a profesionalite lekárne. Zaujíma ich, či ide o doplnky výživy s obsahom syntetických alebo prírodných zložiek – uprednostňujú prípravky bez obsahu syntetických konzervačných látok a chemických prísad. Informujú sa na možné alergizujúce účinky i vhodnosť prípravkov pre diabetikov, vegetariánov či vegánov. Kladú tiež dôraz na pomer ceny prípravkov ku kvalite, všímajú si certifikáty kvality. V poslednom čase sa informujú najmä na výživné látky, ktoré sú základom silnej imunity, ako aj o doplnky stravy na podporu vitality a energie organizmu.

 

Na úlohu starostlivosti lekárnika o pacienta v oblasti výživy poukázal na Vitamínovej akadémii aj PharmDr. Ondrej Sukeľ – prezident SLeK vo svojej prednáške Orientácia pacienta v doplnkovom sortimente lekárne – kľúčová úloha farmaceuta. Zdôraznil v nej zodpovednú úlohu farmaceutov pri výdaji doplnkového sortimentu s ohľadom na legislatívny rámec týkajúci sa výživových zdravotných tvrdení. Keďže pacienti dôverujú skúsenostiam a profesionalite lekárne a často žiadajú lekárnika o pro­fesionálnu radu, lekárnik by im mal vedieť pomôcť zorientovať sa v obrovskej ponuke doplnkov výživy a správne sa rozhodnúť pri výbere so zreteľom na ich zdravotný stav, vek i životný štýl. Len tak im napomôže vykročiť na správnu cestu k zdravšiemu životu.

 

Patrí do vydania: 
November 2020