Predbežná správa o potravinovej terapii s probiotickými potravinami v práškovej forme Laktera, obsahujúcich kmene Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 u pacientov s COVID-19

Experimentálne, in vitro a in vivo výskumy tímu prof. Palok Aich z Národného inštitútu pre vedu, vzdelávanie a výskum (NISER) indického Ministerstva pre atómovú energiu, dokazujú, že kmene Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 vodného pôvodu vedú k repolarizácii makrofágov M2 na M1. Makrofágy M1 sú súčasťou bunkovej imunity a ničia rakovinové a vírusové bunky.

Naše spoločné výskumy s Prof. Aichom pokračujú a použili sme potravinovú terapiu s probiotikom Laktera, obsahujúcim kmene Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 u pacientov s COVID-19.

 

Do Univerzitnej nemocnice v Bulharsku bol prijatý 56 ročný pacient s kladným PCR na COVID-19. Pacient bol prijatý 18. 5. 2020 v ťažkom stave s generalizovaným ekzémom na celom tele, vrátane chodidiel a genitálií. Prípad COVID-19 s takýmto klinickým obrazom a takýmto druhom ekzému je v Bulharsku opísaný po prvýkrát. Existujú vedecké údaje talianskych a anglických lekárov, ktorí opisujú prípady COVID-19 s podobným ekzémom. Tento ekzém je najpravdepodobnejšie zapríčinený tým, že (COVID-19) zasiahol endotel a arterioly. Ekzém zasiahol nielen kožu celého tela, ale aj sliznice, pričom v ústach bola jasne viditeľná nekróza. Pacient nemohol jesť.

 

Potravinová liečba probiotikom Laktera, obsahujúcim kmene Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 v dávke 2 x 15 g začala 23. mája 2020. Po štyroch dňoch užívania sa ekzém začína zmenšovať a vyt­vára sa nová zdravá koža a sliznica úst sa obnovuje. Pacient začína znovu prijímať potravu a cíti sa dobre. Po 12 dňoch užívania -ekzém aj nekróza sa stále zmenšujú. 9. 6. 2020 je pacient prepustený z nemocnice klinicky zdravý, PCR na Covid 19 negatívny.

 

Do tej istej Univerzitnej nemocnice v Bulharsku bolo prijatých ešte 7 pacientov s kladným PCR na COVID-19. Ich klinický obraz sa prejavoval respiračným zlyhaním, horúčkou a rádiografickým dôkazom bilaterálnej pneumónie. Od prvého dňa liečby, všetci pacienti okrem štandardnej liečby COVID-19 prijímajú aj potravinovú liečbu probiotikom Laktera, obsahujúcim kmene Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 v dávke 2 x 15 g. Je zrejmé, že na rozdiel od iných pacientov s pneumóniou COVID-19, tí, ktorí prijímajú probiotikum, majú oveľa lepšie klinické zlepšenia. Počas tretieho až štvrtého dňa hospitalizácie sú v dobrom celkovom stave, afibrilní, bez prejavov respriračného zlyhania a silne zníženého kašľa. Počas 9 – 10. dňa hospitalizácie týchto chorých, PCR na COVID-19 je negatívny a pneumónia je resorbovaná. Medzi pacientami s COVID-19, ktorí prijímali potravinovú liečbu probiotikami Laktera, sa nevyskytlo úmrtie. Všetci pacienti sú aj po prepustení z nemocnice naďalej lekársky pozorovaní. Klinické pozorovania pokračujú aj v súčasnosti.

 

Naše klinické výskumy potvrdzujú experimentálne in vitro a in vivo výskumy profesora Paloka Aicha a význam Lactobacillus bulgaricus DWT1 a Streptococcus thermophilus DWT4 pre repolarizáciu makrofágov M2 na M1 a zvyšovanie bunkovej imunity v ľudskom organizme.

 

Dňa: 22. 06. 2020 Sofia Bulharsko

 

Gen. Major vo výslužbe

Prof. Nikola Alexandrov D.Sc.

MUDr. Daniela Petrova Ph.D

MUDr. Georgy Alexandrov Ph.D

Maria Peneva Ph.D

 

www.sciencedirect.com/science/article/abs/pii/S1756464619301513

Patrí do vydania: 
Júl - August 2020