Puto s matkou je nezlomné, jej kosti však áno

Osteoporóza kradne nielen kosti, ale aj roky života

Deň matiek je čas, ktorý môžeme s mamou stráviť dlhými rozhovormi o všedných veciach, nevyjadrených potrebách, ale aj dlhodobo prehliadaných zdravotných problémoch. Existuje veľa ochorení, ktorými môžu naše mamy trpieť. Jedným z nich je aj osteoporóza. Darujte tento rok svojej mame záujem o jej zdravie. Prevencia osteoporózy jej totiž môže zachrániť nielen kosti, ale aj roky kvalitného života a vášho spoločného času.

• Osteoporóza je zodpovedná za približne 2 milióny zlomenín každý rok

• Viac než 85 % pacientov na Slovensku tvoria práve ženy

 

Kosti a ich prirodzená prestavba

Naše kosti tvorí živé tkanivo, ktoré sa neustále mení. Od narodenia do mladého dospelého veku sa kosti vyvíjajú a silnejú. Najhustejšie sú okolo veku 25 rokov. Každá kosť sa neustále prestavuje – remodeluje vďaka tzv. kostnému metabolizmu. Je to zložitý dej, pri ktorom sa odbúravajú opotrebované staré zložky kosti a tvoria sa nové. Počas detstva a dospievania sa kosť pretvára tak, že telo viac kosti tvorí ako odbúrava, preto kosti rastú a silnejú. Okolo veku 25 – 35 rokov človek dosiahne vrchol množstva kostnej hmoty a asi od veku 35 rokov už ženy kostné tkanivo len strácajú, keďže pri prestavbe kosti sa jej viac odbúrava, ako tvorí.

 

Proces kostnej prestavby je trvalou súčasťou životného cyklu kostí. Keď sa kosť zlomí alebo praskne, vytváraním nového kostného tkaniva sa sama regeneruje, teda dorastá a obnovuje sa. Dôležitú úlohu pri novotvorbe a prestavbe kostí zohráva vápnik a vitamín D.

 

Tichá a nebezpečná nepriateľka žien

Osteoporóza je metabolické ochorenie kostí, pri ktorom sa znižuje obsah kostnej hmoty a narúša sa stavba kosti, čím vzniká vysoké riziko zlomenín. Málokto si však uvedomuje, že pri nedostatočnej liečbe môže byť toto ochorenie smrteľné. Na následky zlomeniny krčka stehennej kosti zomrie viac žien, ako na rakovinu vaječníkov, maternice a krčka maternice dohromady.

 

Tichá a nebezpečná nepriateľka žien - osteoporóza – postihuje najmä ženy po menopauze a podľa odhadov ňou celosvetovo trpí až 200 miliónov žien. Podľa aktuálnych štatistík trpí osteoporózou približne 400 000 Slovákov, no len približne tretina z nich je diagnostikovaná a ani nie jedna pätina sa adekvátne lieči. Deň matiek bol príležitosťou upriamiť pozornosť na toto podceňované ochorenie, ktoré sa považuje za nevyhnutnú súčasť starnutia, ktoré sa s pribúdajúcim vekom týka aj našich mám. Vďaka liečbe a správnej životospráve sa však dá rozvoju tohto ochorenia zabrániť.

 

Príznaky a diagnostika osteoporózy

Osteoporóza sa vyvíja potichu a spočiatku nespôsobuje žiadne citeľné ťažkosti. S progresiou ochorenia sa môžu objaviť bolesti chrbta alebo končatín, kŕče chrbtového svalstva, celková únava a nechutenstvo, neskôr aj tzv. oblý chrbát (zhrbenie hrudnej časti chrbtice), strata telesnej výšky (o 1 – 3 cm) a/alebo zlomeniny už pri malom tlaku, ktoré najčastejšie postihujú stavce chrbtice alebo krčok stehnovej kosti. Osteoporóza nemá nijaké špecifické vonkajšie prejavy, podľa ktorých by bolo možné ju odhaliť, preto by mal navštíviť lekára každý, kto má viacero rizikových faktorov ochorenia, najmä ľudia nad 60 rokov.

 

Poznajte varovné signály

Najčastejším príznakom a zároveň najzávažnejšou komplikáciou osteoporózy sú zlomeniny kostí. Postihujú krčok stehnovej kosti, stavce chrbtice a drobné kosti zápästia. Pacientom môžu spôsobiť stratu pohyblivosti či dokonca smrť. Každé tri sekundy dochádza niekde na svete k zlomenine, ktorej príčinou je osteoporóza. Osteoporotické zlomeniny môžu vznikať už pri malej záťaži a tlaku, napríklad pri sedení, prudšom zakašľaní, čupnutí, zdvíhaní predmetov, či dokonca objímaní. Najzávažnejšie sú zlomeniny krčka stehnovej kosti, pri ktorých do jedného roka po úraze zomiera až 30 % pacientov. Z ostatných je až 80 % po úraze odkázaných na pomoc okolia či špecializovanú starostlivosť. Závažné komplikácie prinášajú aj osteoporotické zlomeniny stavcov chrbtice, ktoré môžu mať trvalé následky, ako sú intenzívne bolesti chrbtice, deformity, strata telesnej výšky, útlak vnútorných orgánov či znížená pohyblivosť.

 

Prevencia zachraňuje životy

Osteoporóza sa môže celé roky vyvíjať celkom nenápadne a nespôsobovať pacientovi žiadne ťažkosti, až kým sa neobjaví prvá zlomenina. Pacienti následne zostávajú často zaskočení oznámením diagnózy. Medzi najbežnejšie rizikové faktory osteoporózy patrí rodinná predispozícia, hormonálne zmeny, významná strata telesnej výšky, skorší začiatok menopauzy, metabolické poruchy (poruchy štítnej žľazy), podváha, dlhodobé užívanie kortikosteroidov, nedostatok minerálov, vitamínov, pohybu či nadmerné požívanie kávy, alkoholu a fajčenie. Preventívne by mal teda lekára navštíviť každý, kto má viacero rizikových faktorov ochorenia, najmä ľudia nad 65 rokov. Základnou diagnostickou metódou je denzitometrické vyšetrenie, vďaka ktorému dokážu lekári zhodnotiť zdravie kostí a odhaliť problémy ešte skôr, ako sa prejavia. Každý má možnosť zistiť riziko osteoporózy na www.krehkekosti.sk. Ide o jednoduchý test, ktorý môže čo to napovedať a predstavuje veľmi dobrú prípravu na rozhovor s lekárom.

 

Mame, babke, starej mame alebo inej milej osobe, môžu pomôcť deti, vnúčatá, ktoré tak urobia dobrú vec a zároveň príjemne strávia čas so svojimi blízkymi.

 

Komplexný prístup k liečbe

Na liečbu osteoporózy už v súčasnosti existuje množstvo účinných liekov a všetky sú dostupné aj na Slovensku a lekári ich predpisujú s ohľadom na individuálne potreby každého pacienta. Cieľom liečby je najmä zabrániť vzniku zlomenín, ako aj zachovať množstvo a kvalitu kostnej hmoty. Pacienti s osteoporózou majú možnosť liečiť sa rôznymi účinnými látkami, rozličnými formami a režimami užívania. Rovnako ako vývoj osteoporózy, aj jej liečba je dlhodobý proces – minimálne 3 roky. Vo všeobecnosti po 5 rokoch liečby nasleduje prehodnotenie rizikového profilu pacienta. Ak má byť úspešná, je mimoriadne dôležité, aby pacienti užívali svoje lieky pravidelne a dlhodobo. Súčasťou účinnej liečby osteoporózy by vždy mala byť aj správna životospráva, najmä pravidelné cvičenie, vhodné stravovanie, pravidelný pobyt na slnku. Neoddeliteľnou súčasťou liečby osteoporózy je užívanie doplnkov – vápnika a vitamínu D. Je dokázané, že dlhodobá liečba osteoporózy znižuje riziko zlomenín. Naopak nízka adherencia pacienta znižuje efekt liečby a vedie k zvýšenému počtu hospitalizácií pre osteoporotické zlomeniny.

 

Účinnosť liečby

Cieľom liečby osteoporózy u žien po menopauze je predovšetkým zabrániť vzniku zlomenín, čo priamo súvisí so zachovaním množstva a kvality kostnej hmoty, resp. dosiahnutím jej zlepšenia t. j. tvorby novej a pevnejšej kosti. Farmakologická liečba dokáže znížiť riziko zlomenín stavcov o 30 – 70 %, riziko periférnych zlomenín o 15 – 20 % a o viac ako 40 % znížiť riziko zlomeniny krčka stehnovej kosti. Kľúčovým faktorom účinnosti liečby osteoporózy je však vždy súčasný dostatočný prísun vápnika (1 000 – 1 200 mg denne) a vitamínu D (800 – 1 000 IU denne) a čo je zásadné – dodržiavanie dlhodobej liečby pacientom.

 

Efektivitu liečby je možné objektívne overiť vyšetrením dynamiky markerov kostného obratu pred liečbou a niekoľko mesiacov po nasadení terapie. Toto hodnotenie je založené na reálnej zmene markerov odbúravania kostnej hmoty a novotvorby kosti. Dobrá adherencia a efektívna liečba následne vplývajú aj na kvalitu života samotných pacientov. Okrem bolestí či sekundárnych deformít môžu pacienti trpieť aj psychickými problémami v dôsledku zníženia fyzických schopností, sociál­nej izolácie, pocitu odkázanosti na rodinných príslušníkov, či kvôli strate výšky. Je preto mimoriadne dôležité venovať pozornosť nielen samotnej terapii pacientov s osteoporózou, ale klásť dôraz aj na samotnú prevenciu jej vzniku.

 

Ako osteoporóza mení životy ľudí?

 

Prečítajte si dva príbehy

 

Príbeh Heleny (70) – pacientky s osteoporózou:

„Milujem prírodu, slnko, cvičenie a rada sa starám o synovu záhradu. To mi pomáha udržiavať sa vo fyzickej aktivite.“

 

Ako sa to začalo

Krátko na to, ako som dovŕšila dôchodkový vek, som bola na bežnej prehliadke u lekára. Lekár ma poslal na niekoľko vyšetrení, medziiným som absolvovala aj denzitometrické meranie hustoty kostí. Vyšetrenia potvrdili, že mám osteoporózu.

 

Ako sa mi zmenil život

Úprimne, nevedela som, čo mám očakávať. Lekár mi stručne objasnil moju situáciu v súvislosti s touto diagnózou a dohodli sme sa, že o niekoľko týždňov prídem na kontrolu. Medzičasom som sa začala o toto ochorenie zaujímať viac, veľa som si naštudovala. Preto som mala množstvo otázok na lekára. Okrem samotnej liečby a užívania vitamínových doplnkov mi lekár nariadil viac pohybu, odporučil cvičiť a upraviť si stravu. Pomerne jednoducho som si zvykla na novú životosprávu a pravidelné užívanie liekov. Mala som pocit, že som pre svoje zdravie už urobila dosť. Akosi podvedome som prestala pravidelne cvičiť, postupne som jedla viac a viac, no cítila som sa stále výborne. Neskôr ma upútal jeden článok, v ktorom sa písalo o osteoporóze ako o tichom zlodejovi kostí. Zvýšené rednutie kostí sa navonok dlho nijako neprejavuje a hlavne osteoporóza vo svojich začiatkoch nebolí, „nepáli”. Človek býva náhle zaskočený až prvým prejavom osteoporózy, zlomeninou. To je už vážna komplikácia, pretože niektoré druhy zlomenín si vyžadujú dlhodobý pobyt na lôžku, čo pre starého človeka môže mať fatálne dôsledky.

 

Ako mi to pomohlo

Až tento článok mi otvoril oči. Hoci ešte stále úplne nerozumiem podstate ochorenia, som si vedomá komplikácií a dôsledkov tohto ochorenia na môj ďalší život. Odvtedy poctivo dodržiavam pokyny lekára. Som staršia osoba, ale v rámci možností túžim prežiť život plnohodnotne a naplno. To pre mňa znamená tráviť viac času vonku s priateľmi, hrať sa s vnúčatami a venovať sa práci na záhrade. Mám obrovskú radosť z každej zeleniny, ktorú si dopestujem sama.

 

Ako sa dnes cítim

Nedovolím, aby ma osteoporóza obmedzovala a znepríjemňovala mi život. Nechcem byť na príťaž mojej rodine. Nová životospráva sa stala prirodzenou súčasťou môjho života. Naďalej pozorne sledujem a študujem všetko, čo sa týka tohto ochorenia.

 

Príbeh Alici (74) – pacientky s osteoporózou:

„V tej chvíli, ako ma lekár oboznámil s rizikom na základe výsledkov testu, najviac som sa obávala, že budem odkázaná na druhých.“

 

Ako sa to začalo

Pred rokmi ma dcéra prehovorila, aby som sa s lekárom porozprávala o možných nežiaducich účinkoch kortikoidov, ktoré dlhodobo užívam, pretože mám reuma­toidnú artritídu. Na jej radu som si urobila aj online test na www.krehkekosti.sk, aby som zistila, či mi nehrozí riziko osteoporózy. Dlhodobé užívanie kortikoidov je jedným z rizikových faktorov osteoporózy. Preto som lekára požiadala, aby vyhodnotil test, ktorý som si urobila doma a zároveň o denzitometrické vyšetrenie, ktoré by mohlo potvrdiť alebo vyvrátiť moje obavy z možnej diagnózy.

 

Ako sa mi zmenil život

Osteoporóza sa u mňa potvrdila, tak som začala s liečbou. Stále som však mala pocit, že potrebné lieky nestačia a mala by som pre svoje zdravie urobiť viac. Dcéra na mňa naliehala, že sa musím začať stravovať zdravšie a dopriať si dostatok pohybu. Tiež mi poradila, čo všetko sa mám spýtať lekára počas ďalšej pravidelnej kontroly. Dnes chodím každý týždeň plávať, pretože plávanie zvyšuje svalovú hmotu a zlepšuje svalovú koordináciu. Po plávaní si doprajem saunu. Na kratšie vzdialenosti, napríklad na menšie nákupy, chodím radšej peši ako autom. Upravila som si aj stravu, dnes jem zdravšie.

 

Ako mi to pomohlo

Možno to bude znieť čudne, ale to, že mi diagnostikovali osteoporózu, mi vlastne pomohlo. Začala som sa konečne o seba viac starať a život si viac užívam. Pokračujem v liečbe, užívam špeciálne lieky spolu s vitamínmi, hýbem sa, pravidelne cvičím, snažím sa stravovať zdravo.

 

Ako sa dnes cítim. Čo viac by som mohla urobiť pre svoje zdravie?

Na jednej strane cítim, že mám ochorenie pod kontrolou, nakoľko si uvedomujem všetky riziká s ním súvisiace. Na druhej strane sú tu však isté obavy z toho, čo by sa stalo, ak by som spadla, alebo mala iný úraz a niečo si zlomila. Nerada by som bola odkázaná na pomoc iných.

 

Aktívny prístup k liečbe je dnes rozhodujúci

Navyše aj teraz v čase pandémie koronavírusu, je dôležité, aby sa pacienti aktívne dožadovali svojej liečby. Práve teraz je pre každého s osteoporózou, oveľa dôležitejšie ako kedykoľvek predtým, zostať bez zlomenín. Prevencia pádov je rozhodujúca: je dôležité ubezpečiť sa, že v domácom prostredí nie sú prekážky. Pacienti by nemali prerušiť liečbu osteoporózy, ktorá im bola predpísaná, rovnako ani užívanie kalcia a vitamínu D. Svojho lekára môžu požiadať o elektronický recept. Podanie injekčnej liečby je možné aj v domácom prostredí, či už ide o samoaplikáciu alebo aplikáciu za pomoci člena rodiny, opatrovateľa. Každý lekár svojmu pacientovi určite poradí tú najvhodnejšiu alternatívu.

 

-EZ + JD-

Patrí do vydania: 
Jún 2020