Ako môžeme znížiť riziko škodlivosti cigariet?

Kým niektorí odborníci vidia v znižovaní rizika možnosť pre dospelých fajčiarov, pre iných predstavuje kontroverziu. Koncept znižovania rizika je pritom dlhé roky používaný pri liečení rôznych závislostí. O čo presne ide a prečo by sme si pred ním nemali zakrývať oči?

Prístup znižovania rizika (z angl. j. harm reduction) uplatňujú lekári v oblasti liečby všetkých závislostí, kde znižuje škodlivé zdravotné, sociálne a ekonomické dopady fajčenia či užívania drog a súčasne chráni ostatnú spoločnosť. Ide o spoločensky dlhodobo a dobre akceptovaný koncept verejného zdravia. V prípade fajčenia sa však stretáva s kritikou.

 

Dôvodom sú najmä zmätočné informácie a pochybnosti o alternatívnych zariadeniach, ktoré majú pre fajčiarov predstavovať menej rizikovú voľbu ako klasické cigarety. Dôležité je preto pochopiť, že skoncovať so závislosťou je síce ideál, ale aj behom na dlhé trate, často neúspešným. Koncept znižovania rizika tak ponúka dospelým fajčiarom možnosť, ako prejsť na výrobky, ktoré stále obsahujú tabak, avšak sú menej škodlivé a môžu zachrániť životy.

 

Svet sa otvára menej rizikovým alternatívam

Úrad verejného zdravotníctva v Anglicku v roku 2015 a následne aj v roku 2018 konštatoval, že elektronické cigarety predstavujú pre fajčiara o 99 % menšie riziko ako klasické cigarety a považuje ich za nástroj vhodný na odvykanie od fajčenia. V správe z marca 2020 uvádza, že keďže klasické fajčenie je zodpovedné za najväčší počet odvrátiteľných chorôb a predčasných úmrtí, alternatívy by mohli zohrať kľúčovú úlohu v zmiernení tejto zdravotnej záťaže. „Fajčiarom by sa mali tieto produkty odporučiť spolu s liekmi na odvyknutie od fajčenia a behaviorálnej podpory – táto kombinácia zvyšuje šance na úspech,“ uvádza sa ďalej v správe.

 

Americká Správa potravín a liečív hovorí, že „nikotín, hoci nie je neškodný, nie je priamo zodpovedný za rakovinu, pľúcne ochorenia a srdcové choroby spôsobené tabakom, ktoré zabíjajú stovky tisíc fajčiarov,“ čím dáva jasne najavo, že hlavným problémom cigariet je cigaretový dym, ktorý obsahuje viac ako 6 000 škodlivých látok, ktoré fajčiar vdychuje a vydychuje, čím ohrozuje aj zdravie nefajčiarov v blízkosti. Alternatívy neprodukujú cigaretový dym, tvorí sa v nich buď aerosól, v prípade zariadení na zahrievanie tabaku alebo para v prípade elektronických cigariet. Množstvo štúdií už potvrdilo, že napríklad zariadenie na zahrievanie tabaku IQOS obsahuje o 95 % menej škodlivín ako klasické cigarety. Znie to jednoducho – ak v zariadení nevzniká dym, nemôže byť zdrojom toxických chemikálií nachádzajúcich sa v dyme. Riziko je teda menšie.

 

Prístup znižovania rizika podporuje aj Svetová zdravotnícka organizácia (WHO), podľa ktorej predstavuje jednu z alternatív znižovania výskytu závislostí. V Českej republike už prijali koncept znižovania rizika, ktorý je súčasťou vládou schváleného akčného plánu pre boj so závislosťami pre roky 2019 – 2021.

 

Najlepšie je nefajčiť, ale...

Podľa údajov z Českej republiky sa skoncovať s cigaretami podarí iba 4 % dospelých fajčiarov. Až 96 % sa ku cigaretám napokon vráti. Bez pomoci vydrží nefajčiť po celý rok len asi tri až päť ľudí zo sto. „Veľa ľudí tvrdí, že akékoľvek alternatívne zdroje nikotínu sú zlé, ale väčšinou sú to tí, ktorí s fajčiarmi nepracujú. Ja vidím, ako veľmi sa fajčiari chcú cigariet zbaviť a aké je náročné prestať užívať nikotín. Je potrebné akceptovať, že existuje veľký počet ľudí, ktorí nemôžu alebo nechcú prestať užívať nikotín. Pre nich je zdroj nikotínu bez dymu dozaista benefitom,” uviedla pre magazín Instinkt MUDr. Eva Králiková z Centra pre závislých na tabaku Všeobecnej fakultnej nemocnice a 1. lekárskej fakulty Univerzity Karlovej v Prahe.

 

Podľa Svetovej zdravotníckej organizácie sa v priebehu rokov 2005 až 2015 vďaka vládnej regulácii a kampaní v oblasti verejného zdravia prevalencia fajčenia znížila o 4,1 %. Napriek tomuto úsiliu milió­ny ľudí, ktorí chápu riziká, naďalej fajčia. Podľa odhadov WHO bude v roku 2025 stále fajčiť viac ako miliarda ľudí, čo je približne rovnaký počet ako dnes. Deväť z 10 fajčiarov bude naďalej fajčiť v ktoromkoľvek danom roku. Preto je dôležité hovoriť nahlas o možnostiach, ako znížiť riziko a pozerať sa na veci realisticky.

Patrí do vydania: 
Jún 2020