Systematická kontrola krvného tlaku v domácom prostredí

Tlak krvi je jeden z hlavných ukazovateľov nášho zdravotného stavu. Práve preto je veľmi dôležité nielen jeho pravidelné meranie, ale hlavne pravidelné PRESNÉ meranie. Z tohto dôvodu si pri kúpe tlakomeru všímajme nielen jeho dizajn, ale zaujímajme sa aj o presnosť merania, s ktorou sa krvný tlak zaznamenáva i o funkcie, ktorými je tlakomer vybavený. Iba tak môžeme svoj krvný tlak kontrolovať objektívne. Pravidelný domáci monitoring krvného tlaku nám môže doslova zachrániť život!

Podľa kardiológov sledovanie krvného tlaku by sme mali mať na pamäti už vo veku nad 40 rokov, zvlášť, ak pochádzame z rodiny s výskytom hypertenzie či trpíme nadváhou, cukrovkou prípadne iným chronickým ochorením, alebo, a to veľmi často, pracujeme pod neustálym stresom. Veková hranica hypertonikov sa totiž posúva čoraz nižšie. Nikomu nepripadá zvláštne kupovať si moderné prístroje monitorujúce chod našej domácnosti, kvalitný monitoring však potrebuje aj náš mikrosvet… Nemalo by byť teda výnimočné, mať poruke aj kvalitný tlakomer. Podľa Európskej spoločnosti pre hypertenziu (ESH) a Európskej kardiologickej spoločnosti (ECS) objektívny obraz o hodnotách tlaku krvi poskytujú jedine pravidelné kontroly krvného tlaku v pokojných domácich podmienkach a následná aktívna spolupráca pacienta s lekárom pri ich vyhodnocovaní.

 

Domáce meranie tlaku predstavuje dnes na základe klinických štúdií a ambulantnej i klinickej praxe nový zásadný prístup nielen v oblasti diagnostiky, ale aj v oblasti kontroly hypertenzie. Umožňuje optimalizovať liečebný režim, odhaliť doteraz maskovanú hypertenziu, ako aj tzv. syndróm bieleho plášťa, ktorý u pacientov vyvoláva stres z pobytu v ambulancii.

 

Ako si správne tlakomer vybrať?

Podľa Mgr. Petra Podstupku, odborníka z oblasti metrológie, je vhodné používať klinicky testované digitálne tlakomery, ktorých presnosť bola overená podľa protokolov medzinárodných expertných spoločností, napríklad: ESH (Európska spoločnosť pre hypertenziu), BHS (Britská spoločnosť pre hypertenziu), GHS (Nemecká spoločnosť pre hypertenziu), AAMI (Americká asociácia pre vývoj lekárskych prístrojov) a sú vybavené minimálne funkciou PAD (Pulse Arythmic Detection), ktorá počas merania krvného tlaku deteguje srdcovú arytmiu. Navyše je vhodné pri kúpe tlakomeru požiadať o krátke zaškolenie, keďže pri meraní tlaku krvi sú dôležité správne nasadenie manžety, pokoj (10 minút pred meraním), vzpriamený sed...Zaobchádzať s ním budúcich užívateľov erudovane naučia napríklad v lekárňach, ktoré záujemcom o svoje zdravie poskytujú službu merania krvného tlaku.

 

Veľmi presné merania užívateľom poskytujú digitálne tlakomery microlife vybavené unikátnou švajčiarskou technológiou MAM (Microlife Average Mode – počítačovo „priemerovaným” meraním). Trojnásobné meranie zrealizované počas troch minút prostredníctvom jedného jediného kroku spracúva mikroprocesor a výsledkom sú vypočítané hodnoty tlaku krvi pacienta v stave pokoja – tie sa odčítajú na displeji! Konečnú hodnotu krvného tlaku nameranú MAM technológiou považujú odborníci za objektívne najpresnejšiu.

 

Dokonale zmapovať hodnoty krvného tlaku a zároveň včas diagnostikovať predsieňovú arytmiu – zvlášť nebezpečné chvenie predsiení srdca, tzv. atriálnu fibriláciu (AF), dokáže jedinečná svetová novinka, digitálny tlakomer so zabudovanou funkciou Afib. Atriálna fibrilácia postihuje hlavne ľudí nad 50 rokov – objavuje sa asi u 3 % ľudí v tomto veku a s ďalšími pribúdajúcimi rokmi exponenciálne narastá – pri veku nad 70 rokov sa vyskytuje už u viac 10 % obyvateľov. Mgr. Peter Podstupka preto odporúča tlakomer s funkciou Afib práve tejto vekovej skupine. Upozorňuje, že kľúčom k odhaleniu atriálnej fibrilácie, ktorá je najväčšou hrozbou mozgovej porážky, je čas! Pri atriálnej fibrilácii môže dôjsť k uzatvoreniu mozgovej tepny zrazeninou, ktorá vycestovala krvným prúdom zo srdca a je doslova rozbuškou cievnej mozgovej príhody. Ide o najzávažnejšiu formu mŕtvice s najväčším rozsahom poškodenia mozgu a z toho vyplývajúcej úmrtnosti. Atriálna fibrilácia je zodpovedná za 20 % cievnych mozgových príhod, pričom trom zo štyroch prípadov mozgovej porážky spôsobenej atriálnou fibriláciou možno predísť pri včasnom zachytení problému. A práve tlakomery s funkciou Afib ju dokážu odhaliť v ranom štádiu ochorenia, kedy pacient ešte nepociťuje žiadne príznaky. Peter Podstupka vyzdvihuje fakt, že včasné zaznamenanie skrytej predsieňovej arytmie dokáže znížiť riziko mozgovej porážky až o 68 %! Podľa štatistík je totiž práve mozgová porážka prvá najčastejšia príčina invalidity, druhá najčastejšia príčina demencie a tretia najčastejšia príčina smrti. Pre každého človeka, ktorému záleží na svojom zdraví, je to určite dostatočný dôvod na zváženie prevencie srdcovo-cievnych ochorení pravidelnou kontrolou svojho krvného tlaku v domácom prostredí.

 

Alarmujúce čísla

Podľa prognózy Svetovej zdravotníckej organizácie počet ľudí s hypertenziou by za 20 rokov mohol prekročiť miliardu. Už dnes je každý štvrtý dospelý obyvateľ sveta postihnutý hypertenziou, ktorá zvyšuje riziko srdcových ochorení, mozgovej mŕtvice až smrti.

 

Skríning a včasnú diagnostiku rizikových faktorov, ktoré vplývajú na vznik mozgovej príhody, umožňuje napríklad digitálny tlakomer microlife BP A150 Afib s certifikovanou funkciou atriálnej fibrilácie. Presne a spoľahlivo meria tlak krvi, pulz a identifikuje výskyt atriálnej – predsieňovej fibrilácie. Meranie v domácom prostredí prináša korektné výsledky, neovplyvnené zbytočným stresom. Tlakomer využíva najmodernejšiu technológiu MAM – automatické 3-krát opakované meranie, ktoré zodpovedá hodnotám nameraným v stave pokoja. Je vybavený M-L univerzálnou manžetou na rameno, záznamom dátumu a času merania a pamäťou na 30 meraní. Viac na www.microlife.skwww.afib.sk

Patrí do vydania: 
November 2019