Mamograf odhalí aj malý hrášok!

Odhaliť rakovinu prsníka včas je pre digitálny mamograf maličkosť. Jedinou podmienkou je nájsť si čas a prísť k svojmu lekárovi. Uprednostniť vlastné zdravie pred akoukoľvek pracovnou činnosť je výsada múdrych žien! O dôležitosti prevencie pred rakovinou prsníka sme sa rozprávali s lekárkou Preventívneho centra Onkologického ústavu svätej Alžbety v Bratislave MUDr. Alenou Kállayovou, ktorá denne pomáha ženským prsiam vyzdravieť.

Pani doktorka, podceňujú Slovenky prevenciu a preventívne prehliadky? Aká je Vaša dlhoročná skúsenosť?

Dlhé roky sa pýtam žien, prečo nechodia na prevenciu. Odpoveď je často tá istá: „Viete, boli problémy s deťmi, starými rodičmi, partnerom, tak som to nestihla, a potom som sa už bála, čo keď mi niečo nájdete?“. Takže to nie je o podceňovaní prevencie, ale o podceňovaní seba samej a svojej dôležitosti pre najbližších. A pre tento postoj na Slovensku zbytočne zomrie 300 žien ročne na pokročilé štádium rakoviny prsníka.

 

Je pravda, že mamografia je jediná metóda, ktorá dokáže zachytiť rakovinu prsníka aj vo veľmi včasnom štádiu? Zobrazí aj nález podobný malému hrášku?

Skríningová mamografia odhalí a zdiagnostikuje včasné štádiá rakoviny prsníka a v niektorých prípadoch aj zmeny žľazy, ktoré by sa časom zvrhli na rakovinu prsníka. 75 percent onkologických ochorení prsníka zachytených v skríningu je veľkosti do 2 centimetrov bez postihnutia lymfatických uzlín. Takéto ložiská sú len málokedy hmatateľné pri samovyšetrení alebo pri vyšetrení lekárom.

 

V akom štádiu rakoviny prsníka musia ženy prísť, aby bolo možné ich vyliečenie?

V mamografickom skríningu je väčšina onkologických ochorení prsníka zistená vo včasnom štádiu bez metastatického postihnutia lymfatických uzlín, čo je spolu s ďalšími faktormi veľmi dôležité pre liečbu a uzdravenie. V tomto štádiu často postačuje prsník zachovávajúca operácia a následná medikamentózna liečba, čo zaručí vysokú šancu na uzdravenie. Z 1000 žien, ktoré absolvujú pravidelné mamografické skríningové vyšetrenia, býva 2 až 6 žien zachránených pred smrťou na rakovinu prsníka.

 

Samovyšetrovanie prsníkov v domácom prostredí nestačí?

Samovyšetrenie má dôležitú úlohu medzi dvomi skríningovými mamografickými vyšetreniami. Veľmi zriedka, ale predsa sa niekedy stane, že u ženy vznikne rýchlorastúce onkologické ochorenie. Toto nemuselo byť zjavné na poslednom vyšetrení mamografom. Ak žena pozná svoje prsníky a spozoruje pri samovyšetrení zmenu, ktorá tam predtým nebola, okamžitá konzultácia a vyšetrenie na skríningovom mamografickom pracovisku, kde bola vyšetrená predtým, jej odpovie na otázku, či je zmena závažná alebo nezávažná.

 

Kto má na skríningové mamografické vyšetrenie nárok? A ako často ho treba opakovať?

Najvyššie riziko ochorenia na rakovinu prsníkov je u žien vo vekovej skupine 50 až 69 rokov a starších. Ženám starším ako 70 rokov sa odporúča, aby absolvovali mamografické vyšetrenie každé dva roky z vlastnej iniciatívy tiež.

 

Čo predchádza objednaniu sa v preverenom kvalitnom mamografickom skríningovom centre?

Ženy dostanú pozvánku od svojej zdravotnej poisťovne a táto bude slúžiť ako žiadanka na vyšetrenie na skríningovom mamografickom pracovisku. Adresa a kontakt na preverené skríningové pracovisko je uvedená na pozvánke. Stačí sa objednať a prísť.

 

Ktoré pacientky sú náchylnejšie na vznik rakoviny prsníka a sú tzv. rizikovou skupinou?

Zaoberáme sa aj touto problematikou a v spolupráci s genetikmi pripravujeme dotazník, ktorý bude súčasťou prípravy k mamografickému vyšetreniu a pomôže nám presne určiť, u ktorej ženy je vhodné odporučiť genetickú konzultáciu a u ktorej sa nejedná o zvýšené riziko vzniku rakoviny prsníka.

 

Niektoré ženy nejdú na mamografiu, pretože si myslia, že je škodlivá, zbytočná alebo dokonca, že môže rakovinu prsníka spôsobiť. Ako zmierniť ich pochybnosti?

Mnohé štúdie v celom svete dokázali, že ženy, ktoré sa pravidelne zúčastňujú mamografického skríningu na kvalitných preverených skríningových mamografických pracoviskách, je možné zachrániť pred smrťou na rakovinu prsníka. Takéto výsledky zatiaľ neboli dokázané pre žiadny iný program pre zisťovanie skorých štádií rakoviny prsníka. Pri mamografii sa používa mäkké röntgenové žiarenie a jeho dávka je taká nízka, ako povoľuje norma pre skríningovú mamografiu a jej dodržiavanie je prísne sledované. V žiadnom prípade nevedie k vzniku rakoviny prsníka.

 

Čo robiť, keď si už „niečo“ nahmatáme? No bojíme sa, čo to bude...

Z desiatich prípadov, keď si žena niečo nahmatá, je to v ôsmych prípadoch len nezávažná zmena žľazy. Len v dvoch prípadoch sa jedná o ozajstnú zmenu, ktorá ešte vôbec nemusí byt onkologického pôvodu. Ale každú zmenu je potrebné vyšetriť, čiže je rozumné nevyľakať sa na smrť a vyhľadať čo najskôr lekársku pomoc.

 

Rok 2019 bol Ministerstvom zdravotníctva označený za Rok prevencie. Z médií počujeme o celoplošnom skríningu.

 

Čo to pre slovenské ženy v bežnom živote znamená?

Tento rok sa mamografický skríning začína spúšťať. To znamená, že sú Ministerstvom zdravotníctva preverené mamografické skríningové pracoviská, ktoré spĺňajú vysoké odborné a technické požiadavky. Zoznam kvalitných preverených skríningových mamografických pracovísk je zverejnený na stránke MZ SR. Preverené skríningové mamografické centrum sa zaväzuje v čo najkratšom čase, t. j. do 3 pracovných dní, informovať účastníčku skríningu o tom, že mamografia je v poriadku a stačí prísť na vyšetrenie opäť o dva roky. Zároveň sa zaručuje, že v prípade, že sa zistí a potvrdí onkologické ochorenie, zabezpečí a zorganizuje žene ďalšiu lekársku starostlivosť. Lekár pracoviska jej v osobnom pohovore vysvetlí všetko, čo potrebuje vedieť.

 

A na záver, chceli by ste dodať čitateľkám odvahu, aby sa zúčastnili na mamografickom skríningu a postavili svoje zdravie na prvé miesto?

Mamografický skríning beží v celej Európe už niekoľko desaťročí a vďaka vysokej účasti žien sa darí zachraňovať ich životy. Verím, že tento skríningový program budú slovenské ženy využívať tiež a 300 rodín ročne neostane bez milovanej matky, manželky, tety, starej matky či sestry. a rakoviny krčka maternice.

 

Viete, kde nájdete zoznam a adresy kvalitných a preverených skríningových mamografických pracovísk?

Kliknite na stránku Ministerstva zdravotníctva www.rokprevencie.sk alebo na www.health.gov.sk, kde v sekcii Zdravotná starostlivosť, vyhľadajte Rok prevencie. Následne sa vám ponúkne odkaz na Skríningové mamografické pracoviská, kde nájdete Zoznam všetkých odborne preverených mamografických pracovísk.

 

Viete, čo je to skríning?

Skríning je vyhľadávanie jedincov s chorobami v populácii, kým je ešte choroba v štádiu bez príznakov a neprejavuje sa. Cieľom skríningu je ich záchyt v štádiu, kedy sú ešte liečiteľné. V roku 2019 v rámci Roku prevencie spúšťa Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky populačný skríning rakoviny hrubého čreva, skríning rakoviny prsníka a krčka maternice.

Patrí do vydania: 
September 2019