Homeopatia s lekárom

Klinická homeopatia vznikla pred viac ako 220 rokmi. Aplikovaná je s úspechom u nás i v zahraničí. Nestavia sa proti iným konvenčným a moderným metódam prevencie či liečby, naopak, s modernou medicínou spolupracuje. Jej pilierom sú odborníci s medicínskym aj homeopatickým vzdelaním. Praktizujú ju len lekári. Homeopatické lieky sú registrované ŠÚKL-om (Štátny ústav pre kontrolu liečiv), sú prísne kontrolované a tak ako iné lieky, predávajú sa výhradne v lekárňach.

Najviac dôverujeme lekárovi

Podľa aktuálneho prieskumu je pri riešení niektorých zdravotných problémov homeopatia preferovanou voľbou u takmer polovice Slovákov, zásadne ju odmieta iba 15 %. Prieskum z januára 2019, ktorý mapoval vnímanie a postoje Slovákov k homeopatii potvrdil, že máme k homeo­patii významne viac pozitívnych ako negatívnych asociácií (86 % vs. 37 %) a že najdôveryhodnejším zdrojom informácií je pre nás lekár.

 

Pod homeopatiou si väčšina Slovákov predstavuje spojenie s niečím „prírodným“, bez chémie a vedľajších účinkov, ale tiež je spájaná s placebom, ne­účinnosťou a tým spojenou nedôverou. Polarizovaná je nielen laická, ale aj odborná verejnosť. Oponenti homeopatikám najčastejšie vyčítajú, že účinnosť nie je vedecky dokázaná. Voči týmto názorom stojí pozitívna osobná skúsenosť s homeopatikami – spokojní pacienti. „Ak má niekto s homeopatickými liekmi dobrú skúsenosť, subjektívne mu pomáhajú a z odborného hľadiska nenesie ich užívanie pre danú osobu a jej ochorenie žiadne objektívne riziko, nie je potrebné hľadať argumenty a presviedčať ho, aby ich prestal užívať.“ hovorí liekový analytik PharmDr. Peter Stanko a dodáva: „Je dôležité, aby sa pacienti obrátili na odborníka a poradili sa s ním o možnostiach a obmedzeniach homeopatickej liečby.“

 

Homeopatia s lekárom

je názov vzdelávacej kampane, ktorú pripravila Slovenská lekárska homeopatická spoločnosť (SLHS), aby poskytla širokej verejnosti dostatok informácií, konzultácií a názorov lekárov a lekárnikov o možnostiach a výhodách homeopatickej liečby, ale aj o situáciách, kedy ju neodporúčajú. Je to liečba so svojimi výhodami, možnosti, ale aj obmedzeniami, patrí výlučne do rúk odborníka. „Homeopatiu treba chápať ako legitímnu súčasť medicíny, ktorá má svoje „pre a proti“. Len odborník s medicínskym vzdelaním vie kvalifikovane rozhodnúť o  liečebnom postupe a zhodnotiť, kde sú medze homeopatickej liečby, a kde naopak prevažujú jej benefity, kedy je vhodné homeopatické lieky použiť samostatne a kedy ako vhodnú doplnkovú liečbu“, hovorí praktický lekár s 27-ročnou praxou MUDr. Pavol Tibenský, prezident SLHS a hlavný organizátor edukačnej kampane „Homeopatia s lekárom“.

 

Do kampane sú postupne zapájaní viacerí lekárnici, praktickí lekári, lekári špecialisti (dermatológovia, pediatri, gynekológovia,...) z celého Slovenska využívajúci vo svojej praxi homeopatickú aj alopatickú liečbu.

 

Kľúčové informácie o klinickej homeopatii, názory a skúsenosti lekárov a lekárnikov sa záujemcovia dozvedia na webovej stránke www.homeopatiaslekarom.sk Súčasťou webstránky je aj pravidelná online poradňa, kde na svoje otázky o homeopatickej liečbe dostanú odpovede priamo od odborníkov.

 

Patrí do vydania: 
Máj 2019