Na živote záleží!

Ak sa ocitnete v situácii, kedy je každá sekunda dôležitá pre záchranu ľudského života, je dobré vedieť, že ste na to pripravení. Po stránke teoretickej, ale hlavne praktickej. Nehovoriac o tom, keď ste vy sami v ohrození života a nemáte v blízkosti človeka, ktorý by vám vedel pomôcť.

Aj novinári si mohli vyskúšať, že okamžite správne poskytnutá prvá pomoc dáva postihnutému vyše 60 % šancu na prežitie.

Zásada prvej pomoci sa riadi heslom „Všetko čo potrebuješ, sú dve ruky“. Okrem dvoch rúk je však nutná aj odvaha, ochota, snaha zachrániť ľudský život a istá úroveň základných znalostí. Účinne poskytnúť prvú pomoc dokáže podľa záchranárov asi päť percent Slovákov. Podľa prieskumu záujem o vedomosti máme. Potvrdzuje to fakt, že takmer dve tretiny Slovákov by uvítali možnosť absolvovať kurz prvej pomoci, keďže väčšina z nich sa cíti nedostatočne prakticky vybavená.

 

S cieľom vylepšiť nelichotivé štatistiky pripravila spoločnosť Media Market Group s podporou spoločnosti Sanofi „Akadémiu Prvej Pomoci pre novinárov“. Interaktívny workshop „Preži!“ vďaka profesionálnemu tímu figurantov vytvoril reálne stresové situácie, pri ktorých bol ohrozený život. Novinári tak boli vtiahnutí rovno do deja a vedomosti z úvodnej teoretickej prezentácie mohli uplatniť v nasledujúcej praktickej časti a vyskúšať si ako správne zachrániť zdravie a životy. Sirény, blikajúce svetlá a výkriky demonštrovali autentickosť situácie, počas ktorej bolo treba zachovať rozvahu, správne vyhodnotiť situáciu, zistiť o aký druh poranenia ide, poskytnúť prvú pomoc a privolať záchranárov. K najbežnejším modelom ako sú dopravné nehody, poranenia, zastavenie dýchania, krvného obehu, veľké vonkajšie krvácanie, bezvedomie a šok pribudli aj nové situácie simulujúce zdravotné následky teroristického útoku.

 

,,Túto novú časť sme zaradili v spolupráci s prof. Otom Masárom – prednostom Kliniky urgentnej medicíny a všeobecného lekárstva, do workshopu hlavne preto, aby účastníci našich kurzov boli pripravení reagovať aj na aktuálne možné hrozby“, hovorí konateľ spoločnosti Záchranná akadémia – Activa C&S, Eduard Horovský a dodáva: „Aj zásady poskytovania prvej pomoci musia kráčať s dobou. Mnohé veci sa za posledné roky zmenili. Každých 5 rokov zasadá Európska resuscitačná rada, ktorá vydáva odporúčania v oblasti prednemocničnej urgentnej starostlivosti. Napríklad odporúčania z roku 2015 hovoria aj to, že okrem pôvodnej možnosti resuscitácie dospelého pacienta v zmysle pomeru kompresií hrudníka a umelých vdychov 30:2, je takisto akceptovateľné iba stláčanie hrudníka rýchlosťou 100 stlačení za minútu, počas dvoch minút samozrejme, ak postihnutému dostatočne spriechodníme dýchacie cesty. Po dvoch minútach skontrolujeme stav postihnutej osoby a podľa situácie pokračujeme ďalej až do príchodu záchrannej služby. V prípade laickej prvej pomoci je dobré, že odporúčania ERC sa zjednodušujú. Tým pádom má postihnutý väčšiu šancu prežiť.“

Patrí do vydania: 
Február 2018