Život s diabetom nemusí byť životom na hrane

Aké sú hraničné situácie v živote diabetika? Ktoré hodnoty určujú, či sa jeho ochorenie dlhodobo udrží v stabilizovanom stave bez komplikácií? Život s diabetom nemusí byť životom na hrane, určite je však životom s hranicami. Aj preto sa slovenské pacientske organizácie zapájajú do projektu Žijeme život na hrane.

Počet prípadov diabetes mellitus každým rokom rastie. Viac ako 90 % diabetikov tvoria ľudia s cukrovkou 2. typu. Približne tretina chorých pritom o svojom ochorení netuší. A práve oni skutočne žijú na hrane. Diabetes mellitus v súčasnosti postihuje na Slovensku asi 400 000 obyvateľov, ďalších asi 100 000 obyvateľov má tzv. prediabetický rizikový syndróm. Je to jedno z najčastejších, najzávažnejších a finančne najnáročnejších chronických ochorení. Pokiaľ nie je dostatočne kontrolované liečbou, môže skrátiť očakávanú dĺžku života o 15 až 20 rokov. Celková predpokladaná dĺžka života je teda u dia­betikov skrátená o štvrtinu, v skupine 40- až 60-ročných môže dokonca klesnúť až o 30 – 40 %. Už to samo osebe je životom na hrane. Počet nových prípadov ochorenia diabetes mellitus celosvetovo narastá. V súčasnosti ním v EÚ trpí 10 % obyvateľov. Pri súčasnom trende vývoja môžeme predpokladať, že do roku 2030 sa podiel pacientov zvýši na 16,6 %. Na Slovensku je to cca 400 000, čo predstavuje 7 % z celkového počtu obyvateľstva. Pri súčasnom trende vývoja môžeme predpokladať, že do roku 2030 sa podiel pacientov s cukrovkou na Slovensku zvýši na 15 %.

 

Hranice bezproblémového života

Diabetes mellitus je hlavnou príčinou slepoty, zlyhania obličiek s potrebou dialyzačnej liečby a tiež amputácií na dolných končatinách. Veľmi vážna je hrozba srdcovocievnych ochorení, ktoré sú u pacientov s diabetom 4- až 8-krát častejšie, ťažšie sa liečia a v porovnaní s populáciou bez diabetu majú aj horšiu prognózu. Hranice bezproblémového života pri diabete určuje správna liečba a životný štýl. Vďaka nim by sa hodnoty cukru v krvi diabetikov mali dlhodobo udržiavať v správnom rozmedzí. Ak tieto hodnoty presahujú určité hranice, prípadne často kolíšu mimo nich, hrozia vážne zdravotné komplikácie, ktoré vedú k invalidite a ohrozujú život pacienta. Život s cukrovkou nemusí byť životom na hrane, ak pacient pozná hraničné hodnoty, ktoré je potrebné dodržiavať, a zvládne hraničné situácie, ktoré choroba môže priniesť. Slovenská diabetologická spoločnosť odporúča diabetikom cieľové hodnoty glykémií v rozmedzí: glykémia nalačno 4,0 – 7,2 mmol/l a glykémia po jedle 5,0 – 9,0 mmol/l. Dôležitým hraničným číslom pre diabetikov je aj hodnota glykovaného hemoglobínu (HbA1c). Jeho hodnota poukazuje na priemernú hodnotu glykémií v období asi 3 – 4 mesiace pred stanovením. Vyšetrenie hladiny glykovaného hemoglobínu je najefektívnejšia kontrola diabetu. Cieľová hodnota pre pacientov s diabetom je 6,5 – 7 %. Ak pacient dosiahne takúto hodnotu, jeho cukrovka je dobre kompenzovaná, diabetes je správne liečený a má nižšie riziko komplikácií cukrovky než u pacientov s vyššími hodnotami. Ak však dosahuje glykovaný hemoglobín hodnoty vyššie ako 7 %, je čas začať s inzulínovou liečbou. Inzulín je považovaný za najefektívnejšiu liečbu diabetu pri znižovaní vysokých glykémií. Najnovšie lekárske poznatky tiež potvrdzujú, že čím skôr sa pacientovi s diabetom nasadí inzulín, tým úspešnejšie je možné zastaviť rozvoj diabetu a zabrániť vzniku diabetických komplikácií (zlyhanie obličiek, slepota, amputácia dolných končatín, poškodenie ciev). Až 22 percent lekárov však uvádza, že pacienti označujú hypoglykémiu alebo strach z hypoglykémie ako dôvod na prerušenie inzulínovej liečby. Hypoglykémia – príliš nízka hranica cukru v krvi pod 3,3 mmol/l. Je teda hraničnou situáciou v živote diabetika. Pacienti sú kvôli tomuto strachu menej ochotní spolupracovať na intenzívnej liečbe, zhoršuje sa dodržiavanie diétnych opatrení aj správnosť a presnosť užívania liekov. Hypoglykémia sa tak paradoxne stáva rizikovým faktorom rozvoja neskorých chronických komplikácii diabetu spôsobených častou hyperglykémiou – vysokou hladinou cukru v krvi. Je preukázané, že u pacientov s diabetom 2. typu sa výrazne zvyšuje riziko kardiovaskulárnych chorôb, čo spôsobuje práve hyperglykémia. Tieto zmeny na cievach postihujú mužov i ženy s diabetom rovnako, vznikajú v mladšom veku a rýchlejšie než u nediabetikov. Preukázalo sa, že hyperglykémia je jednoznačne samostatným rizikovým faktorom úmrtnosti na srdcovocievne ochorenia.

 

Diagnóza diabetes mellitus pre mnohých znamená predstavu ďalšieho života pod ustavičnou kontrolou. Pacienti majú takisto obavy z bolesti a vážnych zdravotných problémov, ktoré diabetes môže priniesť. Nič z toho sa však nemusí udiať. So správne liečenou cukrovkou sa dá viesť plnohodnotný život. Skorá diagnostika a včasná, správne zvolená liečba spolu s dodržiavaním zásad životného štýlu, pravidelnou kontrolou hodnôt cukru v krvi a správnou výživou dokáže zabrániť vážnym komplikáciám diabetu alebo ich výrazne oddialiť.

 

Slovenská diabetologická spoločnosť sa pripája k projektu s názvom Žijeme život na hrane, ktorý podporuje spoločnosť Sanofi. Jeho cieľom je zvýšiť povedomie o možných rizikách zle liečenej cukrovky. „V roku 2017 sa Slovensko spája v tomto úsilí s Českom a pridáva sa k aktivitám, ktoré organizujú české pacientske organizácie. V deň konania tlačovej konferencie bolo v OC Eurovea v Bratislave pripravené špeciálne vyhradené miesto určené na edukáciu širokej verejnosti a meranie glykémie aj glykovaného hemoglobínu u diabetikov. Merania a primárnu edukáciu organizovali zástupcovia Slovenského spolku študentov farmácie. Súčasťou meraní bol krátky dotazník.

 

Dia dni v lekárni

V mesiacoch november a december odštartuje už 3. úspešný ročník projektu Dia dni v lekárni vo vybraných 15 lekárňach západoslovenského kraja,“ povedala komunikačná manažérka spoločnosti Sanofi Ing. Beáta Kujanová.

 

Sprievodným programom je slackline, čiže chodenie po lane. Posilňuje zmysel pre rovnováhu a držanie celého tela. Od klasického lana sa líši tým, že na chodenie sa využívajú dva pevné body, medzi ktoré sa naťahujú polyesterové popruhy šírky 25 mm. Laná boli upevnené v blízkosti edukačného miesta v dňoch 24. – 26. októbra 2017. Ako ďalšie aktívne možnosti balansovania na hrane boli pripravené aj bosu podložky, jednokolka, ale aj  handwalking. V dňoch 24. – 26. októbra si tak každý mohol odmerať svoje hodnoty cukru v krvi a aspoň symbolicky vyskúšať, aký je život na hrane s diabetom.

 

Viac informácií o projekte, ale aj o ochorení nájdete na stránke www.zivotbezcukrovky.sk

 

Termín  -  čas  -  lekáreň

02. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sv. Lucie, Cintorínska 16, Bratislava

03. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Milosrdní bratia, Nám SNP 10, Bratislava

06. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Astra, Ružinovská 10, Bratislava

07. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Vrakuňa, Rajecká 1, Bratislava

08. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sofia, Švabinského 17, Bratislava

09. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Rača, Tbiliská 6, Bratislava

13. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Samaria, Hlavná 35, Šamorín

14. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Rákocziho, Rákocziho 3125, Komárno

15. 11. 2017 8:00 – 14:00 Lekáreň nemocničná – verejná,

Duklianskych hrdinov 34, Malacky

16. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sv. Alžbety, G. Czuczora 1, Nové Zámky

20. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Dami, Špitálska 13, Nitra

21. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Olmed, Mierovo nám. 6, Senec

22. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Sv. Tadeáša, Holubyho 41, Pezinok

23. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Tilia, SNP 1, Šurany

24. 11. 2017 9:00 – 15:00 Lekáreň Vitalita, Líščie údolie 57, Bratislava

 

Patrí do vydania: 
November 2017