Nie je rakovina ako rakovina Každý príbeh je iný...

Vyjadrite fialovú podporu pacientom s karcinómom pankreasu a ich rodinám, dodajte im silu. Poznajte príznaky jednej z najzávažnejších onkologických diagnóz a informujte o nich. Šírte, prosím, ďalej Mapu pomoci, môžete zachrániť život. 16. 11. 2017 je v Svetový deň boja proti rakovine pankreasu. Nielen vtedy všetci hovoríme NIE RAKOVINE!

Za každou diagnózou je jedinečný príbeh

Ešte pred tromi rokmi bola rakovina pankreasu na Slovensku diagnózou, o ktorej sa nehovorilo. Dôvody boli jasné – neskorá diagnostika, takmer nulová možnosť liečby, krátke prežívanie a veľmi zlé vyhliadky pacientov. Ľudia, ktorým oznámili túto diagnózu, zostávali so svojím bojom sami. Ich rodiny trpeli nielen ťažkým ochorením blízkeho, ale aj mlčaním okolia a beznádejou. Za každou diagnózou rakoviny pankreasu sa však skrýva jedinečný príbeh človeka, ktorý bojuje o svoj život. Toto tabu sa na Slovensku podarilo prelomiť. Hoci situácia je stále kritická, už tretí rok sa naša krajina zapája do masívnej informačnej a podpornej kampane na pomoc pacientom s rakovinou pankreasu a ich rodinám. Slovensko sa pridáva k európskym aktivitám Platformy karcinómu pankreasu prostredníctvom Aliancie NIE RAKOVINE a pacientskej organizácie o. z. Europacolon Slovensko, ktoré sú jej členom, s výraznou pomocou pacientov, lekárov, novinárov, dobrovoľníkov a mnohých inštitúcií.

 

Prejaviť spolupatričnosť

Prejaviť spolupatričnosť ľuďom s diagnózou rakovina pankreasu a ich blízkym je dôležité. Povzbudivé slová úprimnej podpory priamo zo srdca bude možné posielať prostredníctvom sociálnych sietí, aby sme nielen v Svetový deň boja proti rakovine pankreasu 16. 11. 2017 mohli ukázať silu spolupatričnosti celej spoločnosti. Na facebookovom profile NIE RAKOVINE ste mohli pripísať vaše príbehy a odkazy na pomoc všetkým ľuďom, ktorým táto zlá choroba zasiahla do života. Symbolom podpory pacientov počas tohtoročného Svetového dňa bolo fialové srdce so stuhou symbolizujúcou boj proti rakovine. Pošlite srdce cez sociálne siete tomu, kto ho teraz najviac potrebuje, a tiež každému, s kým sa chcete podeliť o svoj príbeh a postoj k boju proti tejto zákernej diagnóze. Na znak podpory chorým a ich rodinám bola na Svetový deň boja s karcinómom pankreasu

 

16. novembra 2017 nasvietená na fialovo dominanta Bratislavy – známe UFO na Moste SNP v spolupráci s Magistrátom hlavného mesta Bratislava a so spoločnosťou Siemens. V spolupráci s mestom Košice a pod záštitou primátora Richarda Rašiho boli nasvietené na fialovo Dóm svätej Alžbety a socha Immaculaty na Hlavnej ulici v Košiciach.

 

Povedzte aj vy NIE RAKOVINE a prejavte spolupatričnosť trpiacim na karcinóm pankreasu. Spoznajte ich príbehy a najčastejšie príznaky, ktoré privádzajú Slovákov s nerozpoznaným karcinómom pankreasu k lekárovi. Zistite, kde vám môžu pomôcť, nájdite si v regióne odborníka na špeciálnej mape pomoci – tu:
www.nierakovine.sk/najdigastroenterologa.

 

Aliancia NIE RAKOVINE upozorňuje na 3 najčastejšie príznaky rakoviny pan­kreasu, ktoré zostávajú v prvých štá­diách ochorenia často bez povšimnutia, no napokon sú dôvodom, prečo ľudia s karcinómom pankreasu prichádzajú do ambulancie lekára.

 

Sú to:

1. zmeny stolice (ílovitá) a plynatosť,

2. ožltnutie pacienta,

3. strata hmotnosti, prípadne ňou spojený vznik diabetu. 

 

Zároveň pod heslom Zisti, kde ti pomôžu na svojej stránke www.nierakovine.sk Aliancia NIE RAKOVINE prináša mapu gastroenterologických centier www.nierakovine.sk/najdigastroenterologa. Je to podrobný, rozsiahly a najmä aktuálny zoznam odborných pracovísk podľa regiónov s menami gastroenterológov a telefonickými kontaktmi na ambulancie, kde pacienti s podozrením či s príznakmi rakoviny pankreasu nájdu dostupnú odbornú pomoc, po poukázaní od všeobecného praktického lekára. V porovnaní s inými krajinami Európy v našej malej krajine jestvuje veľmi dobrá sieť gastroenterológov. Máme sa na koho obrátiť a ich úloha je nezastupiteľná.

 

Myslite na karcinóm pankreasu!

Kombinácia príznakov a rizikových faktorov zvyšuje pravdepodobnosť rozvoja rakoviny pankreasu. Pacienti s vysokorizikovým profilom by mali byť pravidelne vyšetrovaní a kontrolovaní, aby došlo k včasnejšiemu záchytu možného ochorenia. Kvôli nešpecifickým príznakom sa nie vždy myslí práve na pankreas a pacienti často navštevujú najskôr neurológov či iných odborníkov, čo má za následok oddialenie stanovenia diagnózy, keď býva operabilných už asi len 20 percent pacientov. Aj preto Aliancia NIE RAKOVINE rozdistribuovala do 1 500 ambulancií praktických lekárov dokument – Myslite na karcinóm pankreasu! Povedomie o rakovine pankreasu treba stále zvyšovať, aby sme dali pacientom s touto diagnózu lepšiu šancu na život.

 

Slovensko je krajina s druhým najvyšším výskytom rakoviny pankreasu vo svete. Je to je jediné onkologické ochorenie, kde sa neustále zvyšuje úmrtnosť u oboch pohlaví. Karcinóm pankreasu je choroba, ktorá má, žiaľ, najnižšiu mieru prežívania zo všetkých onkologických ochorení. V súčasnosti je štvrtou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. V prípade, že nič nepodnikneme, predpokladá sa, že sa v roku 2030 sa stane druhou najčastejšou príčinou smrti na onkologické ochorenia. Situácia je veľmi vážna. Len 20 percent z diagnostikovaných prípadov je operabilných. Hlavnou príčinou neúspešnej liečby pacientov je neskorá diagnóza. Príčinou je náročné rozpoznanie ochorenia v jeho počiatkoch – príznaky nie sú alebo sa ťažko určujú. Priemerný čas prežitia pacientov s diag­nózou metastázujúceho nádoru pankreasu je dnes len 4 až 6 mesiacov. Dnes je diagnóza rakoviny pankreasu preto spájaná s úmrtím. Veľmi málo pacientov prežíva viac ako jeden rok po diagnostikovaní a iba 1 z 20 diagnostikovaných sa dožije viac než 5 rokov. Včasnejšia diagnóza by mohla pomôcť zvýšiť šance na prežitie.

 

Dostupná liečba

Na Slovensku je v súčasnosti dostupná liečba nab-paklitaxelom v kombinácii so štandardnou chemoterapiou liekom gemcitabínom, ktorá dokázala v štúdiách predĺžiť prežívanie aj pri takom závažnom a ťažko liečiteľnom ochorení, ako je adenokarcinóm pankreasu. Táto liečba má štatút registrovaného kategorizovaného lieku, takže je dostupná na predpis onkológa. Aj slovenskí pacienti majú teda možnosť dočkať sa včas inovatívnej liečby na rovnakej úrovni ako v iných vyspelých krajinách sveta.

 

Pomôžte aj vy zvýšiť povedomie o rakovine pankreasu. Bojovať môžeme len s tým, čo poznáme. Pomôžte prelomiť mlčanie o tejto hrozivej diagnóze, zlepšiť informovanosť o príznakoch, podporiť pacientov a ich rodiny, ktorí prežívajú svoj dramatický príbeh boja s rakovinou pankreasu.

 

Povedzte s nami NIE RAKOVINE pankreasu!-JPS-

Patrí do vydania: 
December 2017