MOZGOVÁ PRÍHODA – častý následok neliečených srdcových arytmií

Medicína je v súčasnosti na veľmi vysokej úrovni, napriek tomu však nie je možné považovať ju za všemohúcu. Pre naše zdravie je stále najdôležitejšia prevencia. Vďaka nej možno odhaliť ochorenia v ich počiatočnom štádiu a pri včasnom lekárskom zásahu napomôcť ich úspešnej liečbe a predísť tak mnohým závažným komplikáciám. Niekoľkonásobne to platí pri mozgovej príhode. Odhalenie jej najväčšej hrozby, atriálnej fibrilácie, v ranom štádiu ochorenia nám môže doslova zachrániť život!

Čo je atriálna fibrilácia?

Ide o arytmiu – nepravidelný rytmus srdca – narušenie prenosu elektrických signálov do srdca, čo vedie k veľmi rýchlemu chaotickému rytmu hornej predsiene srdca (atrium). V dôsledku toho sa predsieň nemôže efektívne zmrštiť a vytlačiť krv do dolnej komory (ventriculus). Zo srdca nie je prečerpávaná všetka krv, preto tam stagnuje. Uviaznutá krv má tendenciu tvoriť krvné zrazeniny, ktoré môžu putovať krvou priamo do mozgu a uzatvorením mozgovej tepny zapríčiniť cievnu mozgovú príhodu.

Mozgová príhoda je prvou najčastejšou príčinou invalidity, druhou najčastejšou príčinou demencie a treťou najčastejšou príčinou smrti v rozvinutých krajinách.

 

Mali by sme vedieť…

Najčastejším príznakom atriálnej fibrilácie je nepravidelný rýchly tep, mnohí ho však cítiť nemusia. Sťažujú sa len na únavu a zníženie výkonnosti. Na pozore sa treba mať aj vtedy, ak nepociťujeme žiadne príznaky vynechávania srdečného rytmu, badáme však zníženie našej výkonnosti. Spúšťačom ochorenia môže byť takisto problematická zrážavosť krvi, vyčerpanosť organizmu, vysoký krvný tlak, zvýšený cholesterol a cukrovka či nezdravý životný štýl sprevádzaný prejedaním sa, nedostatkom pohybu, deficitom spánku, fajčením či nadmerným príjmom alkoholických nápojov.

 

Narastá exponenciálne s vekom

Vysokým rizikovým faktorom vzniku atriálnej fibrilácie je zvyšujúci sa vek. Kým pri veku 45 až 50 rokov sa vyskytuje asi u jedného promile obyvateľstva (teda u jedného z tisíc ľudí), vo veku od 50 do 55 rokov je už problémom u 1 % osôb (u jedného zo sto ľudí). Vo veku od 55 do 65 rokov sa táto porucha srdcového rytmu zaznamenala asi u 5 % a pri veku nad 70 rokov dokonca už u 10 % obyvateľov (čo predstavuje jedného z desiatich ľudí)! Jej výskyt teda u starších ľudí s ďalšími pribúdajúcimi rokmi exponenciálne narastá.

 

Kľúčom je čas

Je dôležité znova si pripomenúť, že pri atriálnej fibrilácii môže dôjsť k uzatvoreniu mozgovej tepny zrazeninou, ktorá vycestovala krvným prúdom zo srdca a je doslova rozbuškou cievnej mozgovej príhody. Ide o najzávažnejšiu formu mŕtvice s najväčším rozsahom poškodenia mozgu a z toho vyplývajúcej úmrtnosti. Atriálna fibrilácia je zodpovedná za 20 % cievnych mozgových príhod, pričom trom zo štyroch prípadov mozgovej porážky spôsobenej atriálnou fibriláciou možno predísť pri včasnom zachytení problému. Ako ju však odhaliť, keď ľudia postihnutí atriálnou fibriláciou často nemajú žiadne príznaky ochorenia?

 

Systematickou kontrolou tlaku v domácom prostredí! Pravidelná kontrola tlaku krvi v pokoji domova digitálnymi tlakomermi umožňuje vďaka jedinečnej novinke, tlakomeru s funkciou Afib, nielen presné a spoľahlivé meranie tlaku krvi a pulzu, ale aj identifikáciu skrytej poruchy srdca – atriálnej fibrilácie! Sériou tlakomerov s touto jedinečnou funkciou švajčiarska firma microlife zareagovala na upozornenia Európskej kardiologickej spoločnosti, že čoraz vyšší výskyt mozgových príhod je dôsledkom najfrekventovanejšej poruchy srdcového rytmu, atriálnej fibrilácie. Tento vizionársky inovačný krok dal každému z nás možnosť aktívne sa podieľať na skríningu a včasnej diagnostike tohto ochorenia, ktoré kardiológovia aj v súvislosti s predlžujúcim sa vekom považujú za kardiovaskulárnu epidémiu 21. storočia.

 

Včasné zaznamenanie skrytej predsieňovej arytmie dokáže znížiť riziko mozgovej príhody až o 68 %.

Včasnú diagnostiku atriálnej fibrilácie, rizikového faktora, ktorý najčastejšie vplýva na vznik mozgovej príhody, umožňuje digitálny tlakomer microlife BP A150 Afib s certifikovanou funkciou atriálnej fibrilácie. Presne a spoľahlivo meria tlak krvi, pulz a identifikuje výskyt atriálnej – predsieňovej fibrilácie. Meranie v domácom prostredí prináša korektné výsledky neovplyvnené zbytočným stresom. Tlakomer využíva najmodernejšiu technológiu MAM – automatické, 3-krát opakované meranie, ktoré zodpovedá hodnotám nameraným v stave pokoja. Je vybavený M – L univerzálnou manžetou na rameno, záznamom dátumu a času merania a pamäťou na 30 meraní. Je dostupný vo všetkých lekárňach na Slovensku už v cene približne od 70 € a manipulovať s ním je jednoduché a komfortné.

www.microlife.skwww.afib.sk

Patrí do vydania: 
Júl-August 2017