Pacienti s kostnými metastázami sa už môžu liečiť cielene

Metastázy v kostiach sú jednou z najčastejších príčin bolesti u pacientov s rakovinou. Prevencia a liečba ich komplikácií nepriniesla za posledné roky nič nové, teraz však konečne prichádza inovatívny liek, ktorý mení vyhliadky pacientov s kostnými metastázami a kvalitu ich života k lepšiemu.

Kostné metastázy vznikajú ako vzdialené ložisko primárneho zhubného nádoru. Trápia asi 85 % pacientok s pokročilou rakovinou prsníka a rovnaké percento mužov s pokročilým karcinómom prostaty, objavujú sa aj pri karcinómoch pľúc, obličiek, štítnej žľazy, tráviacich orgánov č maternice. Predpokladom vzniku kostných metastáz je neustála prirodzená prestavba kostí a kostné bunky – osteoblasty, ktoré vytvárajú novú kosť, a osteoklasty, ktoré odbúravajú nepotrebnú alebo poškodenú kostnú hmotu. U zdravého človeka sú oba procesy v rovnováhe, a tak ostáva množstvo kostného tkaniva napriek neustálej prestavbe takmer konštantné. Kostné metastázy vznikajú, keď sa rakovinové bunky oddelia od primárneho nádoru a usadia sa v kostiach. Tam začnú rásť, produkovať množstvo faktorov, ktoré spôsobia nerovnováhu v prirodzenej prestavbe kostí, najmä rastový faktor ovplyvňujúci dozrievanie a funkciu osteoklastov. Ak sa jeho množstvo zvýši, stimuluje osteoklasty, a tak vedie k zvýšenému odbúravaniu kostnej hmoty. Rozpad kosti v dôsledku metastáz teda nespôsobuje len samotný nádor – rakovinové bunky by totiž samy osebe nedokázali kosť rozrušiť, na rozdiel od osteoklastov. Kostné metastázy často spôsobujú hrozivé komplikácie, medzi ktoré patrí najmä silná bolesť, nezvratné poškodenie kosti, zlomeniny, stlačenie miechy, nevyhnutnosť ožarovania kostí kvôli intenzívnej bolesti a nezriedka musí pacient podstúpiť aj chirurgický zákrok. Metastázy kostí výrazne zhoršujú kvalitu života, a ak tlačia na miechu, môžu spôsobiť aj poruchy pohyblivosti či dokonca paralýzu. Pri farmakologickej liečbe pacientov s kostnými metastázami sa doteraz využívali najmä bisfosfonáty. Sú to lieky, ktoré ovplyvňujú kostnú prestavbu, potláčajú aktivitu osteoklastov a proces odbúravania kosti. Napriek tomu ho však často nedokážu ovplyvniť dostatočne a pacienta chrániť pred vznikom kostných komplikácií. Prinášajú tiež riziko nežiaducich účinkov, najmä toxického vplyvu na obličky.

V súčasnosti však už prichádza aj na slovenský trh inovatívna liečba – vôbec prvý cielený liek na prevenciu a liečbu následkov a komplikácií kostných metastáz vo forme monoklonálnej protilátky, ktorá priamo zasahuje do bludného kruhu zodpovedného za rozpad kosti. Bráni vzniku osteoklastov, čo sú jediné bunky, ktoré dokážu rozrušiť kosť. Liek zablokuje naviazanie rastového faktora na osteoklast, a tak bráni jeho dozrievaniu, funkcii a prežívaniu. Tým dokáže zabrániť odbúravaniu kosti nádorom, znižuje počet kostných komplikácií, odďaľuje a zmierňuje bolesť a zlepšuje kvalitu života pacientov. Cielený liek preukázal najvyššiu účinnosť spomedzi všetkých dostupných možností liečby pacientov s kostnými metastázami a takisto vyššiu bezpečnosť bez závažných nežiaducich účinkov typických pre bisfosfonáty. V priemere je až o 18 % účinnejší v prevencii kostných komplikácií ako najlepší dostupný bisfosfonát. Na Slovensku môžu lekári cielenú liečbu predpisovať ako liek prvej voľby na prevenciu príhod súvisiacich s kostrou, medzi ktoré patrí zlomenina, stlačenie miechy, ožarovanie kosti alebo chirurgický zákrok na kosti u pacientov s kostnými metastázami pri rakovine prsníka a prostaty.

 

Autor: 
(ym)
Patrí do vydania: 
Júl - August / 2012