Najčastejšie očné ochorenia a ich liečba – PhamDr. Martin Milly

Oči patria medzi dôležité orgány človeka. Nie sú nevyhnutne dôležité pre život, ale predstavme si, aký je to pocit byť slepý. Očiam je potrebné venovať maximálnu starostlivosť. Odborná literatúra uvádza, že na svete je okolo 45 miliónov slepých ľudí a 150 miliónov slabozrakých ľudí.  Tieto štatistiky však nezahŕňajú ľudí s refrakčnými chybami, takže skutočný počet ľudí s očnými ochoreniami je oveľa vyšší.

Medzi najčastejšie príčiny slepoty patrí katarakta, glaukóm, vekom podmienená makulárna degenerácia, diabetická retinopatia, trachóm. Ochorenia uvedené ďalej, až na trachóm, nespôsobujú slepotu ani výraznú degeneráciu oka, ale sú časté a môžu byť nepríjemné.

Syndróm suchého oka

V súčasnosti patrí syndróm suchého oka medzi najčastejšie ochorenia, s ktorými prichádzajú pacienti k očnému lekárovi. Pod názvom syndróm suchého oka sa myslí množstvo očných príznakov a zmien očného povrchu, ktoré vznikajú následkom zníženej tvorby sĺz, rýchlejšieho odtoku sĺz a zmeny kvality –zloženia sĺz. Slzy majú v oku dôležitú funkciu. Pôsobia ako lubrikant, zabezpečujú hladkosť povrchu oka, hladkosť optického povrchu, odplavujú prachové a iné častice, ktoré sa nachádzajú v oku, odstraňujú baktérie. Slzný film sa skladá z dvoch častí. Niektorí autori uvádzajú tri vrstvy, a to tukovú, mukóznu a vodnú. Mukózna a vodná vrstva však nie sú pevne rozdelené, ale plynule prechádza najspodnejšia vodná fáza do mukóznej. Najvrchnejšia časť je tuková. Zabraňuje nadmernému vyparovaniu vodno-mucínovej časti a stabilizuje slzný film. Táto časť je nevyhnutná na zachovanie správneho fungovania optickej časti oka. Druhá, vnútorná mukózna časť, sa skladá z vody a polysacharidov, nachádzajú sa v nej imunoglobulíny, bielkoviny a mucín.

Dôvodom suchého oka sú najčastejšie:

* vplyvy životného a pracovného prostredia (vietor, klimatizácia, slnko, prach, práca s počítačom a nadmerné sledovanie televízie),

* systémové ochorenia (cukrovka, poruchy imunity,

* kožné ochorenia, endokrinné ochorenia),

 * vek,

* nosenie kontaktných šošoviek,

* ochorenia očí (zmena postavenia viečok,

 * ochorenia odtokového systému),

* lieky (hypnotiká, antidepresíva, neuroleptiká, antikoncepčné lieky).

 K najčastejším príznakom patrí pálenie, svrbenie, pocit cudzieho telieska v oku, pocit suchosti, únava očí, zvýšená citlivosť na svetlo. Liečba syndrómu suchého oka musí byť komplexná. Ako prvé je potrebné vylúčiť alebo obmedziť vyvolávajúcu príčinu. Samozrejme, ak sa dá. Ak to nie je možné, nastupuje liečba očnými kvapkami a gélmi, očnými masťami a v závažných prípadoch aj chirurgická liečba. Z očných kvapiek sa používajú tie, ktoré obsahujú lubrikanty, a to najmä polyvinylpyrolidón, polivinylalkohol, hydroxypropylmetylcelulóza, kyselina polyakrylová, kyselina hyalurónová. Zvyčajne sa užívajú 4 až 5-krát denne jedna kvapka do oka. Pri častejšom užívaní sa preferujú prípravky bez konzervačných látok, ktoré pri dlhodobom užívaní majú na oči nepriaznivý účinok. Z očných mastí sa používajú masti s vitamínom A alebo s pantenolom.

Jačmeň – hordeolum

Jačmeň je hnisavý zápal folikulu riasy alebo žliazok ústiacich k nej. Najčastejším vyvolávateľom sú stafylokoky. Patrí medzi veľmi časté očné ochorenia detí. Jačmeň sa prejavuje zápalom a opuchom mihalnice, pričom sa utvorí drobný absces na vonkajšej strane mihalnice, ktorý je vyplnený hnisom. Pri liečbe sa používajú lokálne masti a kvapky s antibiotickým účinkom alebo z voľnopredajných liečiv masti a kvapky s dezinfekčným účinkom. Z iných liečebných postupov sa používajú teplé obklady z odvaru rumančeka alebo skorocelu. Bežne sa ochorenie do 4 – 5 dní vylieči a nie je potrebná iná, napr. chirurgická liečba.

Alergické ochorenia

Alergické ochorenia oka bývajú veľmi často ako pridružené ochorenie k základnému ochoreniu, a to alergii. Vyskytujú sa spolu s ostatnými alergickými ochoreniami, najmä s alergickou nádchou, alergickými ochoreniami kože (napr. atopickou dermatitídou), alergickými ochoreniami tráviaceho traktu. Môže sa však vyskytnúť aj ako samostatné ochorenie. Alergické ochorenie oka je najčastejšie sezónne, môže sa však s rozličnou intenzitou vyskytnúť aj celoročne. Hlavné príznaky sú svrbenie a pálenie očí, zvýšené prekrvenie, opuchnuté viečka a najmä slzenie. Pri liečbe sa celkovo používajú antihistaminiká, lokálne očné kvapky s antihistamínovým a protizápalovým účinkom, výnimočne pri veľmi ťažkom ochorení aj kortikoidy. Liečba je dlhodobá a je potrebná spolupráca s pacientom, pretože očné kvapky je potrebné aplikovať pravidelne niekoľkokrát denne.

Zápaly očných spojiviek

Zápaly očných spojiviek sú ďalším najčastejším ochorením oka. Delia sa na infekčné a neinfekčné. Z infekčných príčin to môžu byť vírusové infekcie (herpetické vírusy, adenovírusy, varicella), bakteriálne infekcie (stafylokoky, streptokoky, hemofily) a chlamýdiové infekcie. Liečba týchto ochorení, najmä pri ťažšom priebehu patrí do rúk odborníka. Z neinfekčných najmä alergické a iritačné. Pri vírusových infekciách sú postihnuté najčastejšie staršie deti. Ochorenie môže byť jednostranné alebo sú postihnuté obe oči. Ochorenie môže súvisieť so zápalom hrtanu. Postihnuté sú aj podsánkové žľazy. Vírusové ochorenia sú vysoko infekčné. Je potrebné pátrať často po hlavnom ochorení. V liečbe sa používajú očné masti s obsahom antivirotík. Pri bakteriálnych infekciách sa zápal vyskytuje buď obojstranne, alebo len na jednom oku, ide o pálenie, „rezanie“ či hnisavú sekréciu. Ochorenie môže súvisieť aj so zápalom stredného ucha a postihuje najčastejšie deti. V liečbe sa používajú lokálne antibiotické masti a kvapky. Celkové podávanie antibiotík je nevyhnutné len pri pacientoch s pokročilými systémovými ochoreniami a s poruchou imunity. Chlamýdiové infekcie oka sú v súčasnosti u nás menej rozšírené, ale tým, že je v súčasnosti vysoká migrácia obyvateľstva, môže sa ochorenie vyskytovať častejšie aj u nás. Ochorenie spôsobuje baktéria Chlamydia trachomatis A-C. Na celom svete je ročne zaznamenaných asi 80 miliónov ochorení. Asi 10 % pacientov s týmto ochorením má trvale postihnutý zrak. Ide o zdĺhavé chronické ochorenie. Ochorenie sa prenáša priamym kontaktom so sekrétmi oka, nosa, hrdla postihnutých osôb alebo kontaminovanými predmetmi či hmyzom. Príznaky pri infekcii sú hlienovo hnisavá sekrécia oka, zvýšené prekrvenie. Zápal je obojstranný. V liečbe sa používajú antibiotiká zo skupiny makrolidov, tetracyklínov a chinolónov. Lokálne sa používajú kvapky s obsahom chinolónov. Liečba musí byť razantná a je zdĺhavá. Medzi časté zápaly očných spojiviek patria zápaly spôsobené vetrom, prachom a slnkom. Príznaky sú pálenie, rezanie, zvýšené prekrvenie. Ak nie je prítomná sekundárna infekcia, netvorí sa v oku hnis. Ak je zápal spôsobený vet - rom alebo prachom, v liečbe sa používajú kvapky s dezinfekčným účinkom, očný výplach na odstránenie prachových častíc. Pri zápale očí zo slnečného žiarenia sa používajú upokojujúce kvapky s obsahom napr. tetryzolínu, fenylefrínu a escínu. Môže sa vo všetkých prípadoch použiť aj obklad z odvaru rumančeka.

Prasknutá cievka v oku

Prasknutie drobnej cievky v oku je pomerne časté. Ako príčina môže byť zvýšená krehkosť ciev, zvýšený krvný tlak, náhle striedanie krvného tlaku, užívanie niektorých liekov proti zrážavosti krvi (napr. kyselina acetylsalicylová, warfarín). Pri opakovanom prasknutí sa odporúča návšteva lekára, meranie krvného tlaku, príp. zmeranie vnútroočného tlaku. V liečbe sa používa kombinácia vitamínu C s rutínom alebo samostatný rutín 3-krát denne 50 mg. Môžu sa použiť aj očné kvapky s obsahom tetryzolínu alebo escínu.

 

Autor: 
PharmDr. Martin Milly
Patrí do vydania: 
September - 2011