Liečba "kortikoidmi" - PhamDr. Peter Stanko

Pri mnohých ochoreniach, najmä pri zápalových procesoch sa bežne stretávame s liečbou glukokortikoidmi, ktoré spolu s mineralokortikoidmi patria do veľkej skupiny kortikoidov. Úspešne sa užívajú v mnohých medicínskych odboroch. Podobne ako iné lieky môžu spôsobovať však aj nežiaduce účinky a zdravotné problémy.

Glukokortikoidy sú hormóny, ktoré sa prirodzene vyskytujú v ľudskom organizme. Tvoria sa v kôre nadobličiek. Zasahujú do mnohých fyziologických systémov, ako odpoveď na stres, imunitná odpoveď, kontrola zápalu, metabolizmus cukrov, rozklad proteínov atď. Vo farmácii sa využívajú predovšetkým pre svoje protizápalové pôsobenie. Práve tieto ich vlastnosti v druhej polovici 20. storočia dali impulz na vyvinutie syntetických glukokortikoidov. Objav umelých glukokortikoidov a ich využívanie v liečbe zápalových a infekčných ochorení, možno prirovnať k objavu antibiotík. „Glukokortikoidy sú v súčasnosti nenahraditeľné lieky. V liečbe sa používajú pomerne často, pretože dokážu potláčať zápalový proces priamo v mieste jeho vzniku, či už ide o zápal kostí a kĺbov, alergický a astmatický zápal, kožné zápaly a podobne,“ hovorí PharmDr. Peter Stanko z Univerzitnej lekárne FaF UK – Ružinov v Bratislave a dodáva, že glukokortikoidy znižujú v mieste zápalu tvorbu tých látok, ktoré zápalovú reakciu podnecujú a ďalej rozširujú. „Ide o tzv. mediátory zápalu. Ak však glukokortikoidmi potlačíme tvorbu mediátorov zápalu, potlačíme aj celkovú zápalovú reakciu.“ Glukokortikoidy sa používajú v mnohých medicínskych oblastiach. „Iba málo medicínskych odborov obchádza glukokortikoidy. Ich použitie je naozaj široké. Napríklad v alergiológii sa používajú na tlmenie alergického zápalu, v pľúcnom lekárstve na potláčanie astmatického zápalu, v reumatológii pri reumatoidnom zápale, dermatológii pri zápaloch kože a kožných elementov, v oftalmológii pri zápaloch oka, spojiviek atď.,“ vysvetľuje lekárnik. Podľa doktora Stanka glukokortikoidy sa používajú v mnohých aplikačných formách. „Tam, kde je to nevyhnutné, podávajú sa systémovo – injekčne, infúzne alebo perorálne, pričom vtedy je pravdepodobnosť prejavu ich nežiaducich účinkov najvyššia. Väčšine nežiaducich účinkov môžeme predchádzať, ak aplikujeme glukokortikoidy iba lokálne, napr. na kožu, na sliznicu, inhaláciou do pľúc, do oka, do nosa a podobne.“

Glukokortikoidy majú okrem liečivých účinkov aj nežiaduce vplyvy. „Medzi významné celkové nežiaduce účinky glukokortikoidov patria oslabenie imunitného systému, riziko nástupu cukrovky a jej komplikácií, poruchy nálady, nespavosť, rednutie kostí, vredy žalúdka a dvanástnika, nárast telesnej hmotnosti, zvýšenie krvného tlaku a ďalšie. Drvivú väčšinu nežiaducich účinkov eliminujeme alebo úplne odstránime, ak glukokortikoidy podávame iba lokálne v podobe mastí, krémov, roztokov na vonkajšie použitie, ako inhalačné lieky, nosové spreje a podobne,“ hovorí doktor Stanko a dodáva, že osteoporóza (rednutie kostí) sa prejavuje, ak sa glukokortikoidy podávajú systémovo do žily alebo prehĺtaním. Riziko existuje najmä pri dlhodobom podávaní. „Krátkodobá liečba glukokortikoidmi v tomto smere nepredstavuje zásadné riziko. Dlhodobá lokálna indikácia glukokortikoidov vo forme masti, krému, roztoku, gélu či spreja je veľmi vzácna, preto sú aj nežiaduce účinky takýchto liekov málo závažné až raritné. Prípadné neželané prejavy, ako je vysušenie pokožky či sliznice a pod., sa dajú kompenzovať v priebehu liečby alebo po jej skončení. Zvyčajná dĺžka protizápalovej liečby nekomplikovaných kožných zápalov je 1 – 3 týždne. Glukokortikoidy sa môžu používať aj dlhodobejšie, ale vtedy je potrebná pravidelná a častejšia kontrola u odborného lekára. Existuje prevencia nežiaducich účinkov glukokortikoidov? „V mnohých prípadoch áno. Napríklad ak ich používame inhalačne. Vtedy je vhodné vypláchnuť si po každej aplikácii ústa a vykloktať čistou vodou alebo ústnou vodou, čim predídeme nežiaducim účinkom. Všeobecne si treba pamätať, že kým nepoužívame glukokortikoidy dlhodobo, riziko nežiaducich účinkov nie je vysoké. A v prípade dlhodobej liečby sa o možnostiach eliminácie nežiaducich účinkov treba poradiť so svojim lekárnikom alebo lekárom,“ odporúča doktor Stanko.

Autor: 
Dobroslava Medvecová
Patrí do vydania: 
Máj 2010