Aj pacienti s rakovinou majú svoje sny

Malígny lymfóm – nádorové ochorenie lymfatic­kého systému – je častým typom rako­vi­ny. U detí je dokonca tretím najčastejším onkologickým ochorením. Svetový deň lymfómu je na Slovensku aj príležitosťou, kedy si pacienti s touto diagnózou môžu plniť svoje sny...

Patrí do vydania: 
Október 2008