Feudálna olympiáda medzi hradmi a zámkami

Kto z nás by sa nechcel aspoň na chvíľu vrátiť späť do čias, keď ešte žili mocní vládcovia, udatní rytieri a krásne šľachtičné? Dejiskom legendárnych udalostí boli práve hrady a zámky opradené povesťami...

Patrí do vydania: 
Október 2008