Zabúdanie nemusí byť súčasťou staroby


Zabúdanie, neustále opakovanie tých istých otázok či horšiu orientáciu v priestore u starších ľudí vnímame, často aj s istou nadsázkou či humorom, ako prirodzenú súčasť starnutia. Aj keď pozvoľné oslabovanie psychickej a fyzickej kondície patrí k vyššiemu veku, ak je sprevádzané aj výraznými zmenami osobnosti človeka a negatívne ovplyvní kvalitu života jeho samotného ako aj jeho blízkych, môže ísť o príznaky tak závažného ochorenia, akým je Alzheimerova choroba. Podľa štatistík trpí vo vekovej skupine ľudí nad 65 rokov demenciou Alzheimerovho typu každý dvadsiaty človek, ale čo je ešte závažnejšie, toto ochorenie postihuje čoraz častejšie aj ľudí v strednom veku. Aj keď súčasná medicína zatiaľ nepozná spôsob, ako zabrániť vzniku ocho­renia, ani liek na jeho úplné vyliečenie, pri včasnom záchyte Alzheimerovej choroby je vďaka existujúcim liekom a akti­vizačným cvičeniam možné vývoj ochorenia výrazne spomaliť. Napriek širokej osvete sa pacienti trpiaci Alz­hei­me­­rovou chorobou dostávajú k te­­rapii väčšinou až v neskoršom štádiu ochorenia, kedy majú už výraznejšie problémy – a nielen s pamäťou. Vtedy majú lekári už iba obmedzené možnosti ovplyvniť priebeh ochorenia. Podľa štatistík len 5-10% pacientov dostáva adekvátnu liečbu, ktorá zmierňuje príznaky ochorenia a zlepšuje kvalitu života pacientov. Viac info na www.alzheimer.sk

Patrí do vydania: 
Október 2008