Syndróm traseného dieťaťa

Syndróm traseného dieťaťa (shaken baby syndrome) je ťažká forma poranenia hlavy dieťaťa, ktoré bolo spôsobené silným trasením dojčaťa alebo dieťaťa.Deti majú slabé krčné svaly a k telu neproporčne veľkú a ťažkú hlavičku. Silné trasenie dieťaťom spôsobuje pohyb jeho mozgu v lebke, a tým jeho poranenie, ktoré môže byť reprezentované až opuchom mozgu, krvácaním do mozgu, čo môže viesť k permanentnému, ťažkému poškodeniu až smrti.

Charakteristické poranenia pre deti, ktoré boli vystavené silnému traseniu, sú subdurálne krvácanie (krvácanie do mozgu), retinálna hemorágia (krvácanie do sietnice), poškodenie miechy a krku a zlomeniny rebier a kostí. Tieto poranenia nemusia byť hneď rozpoznané. Najčastejšie symptómy detí vystavených silnému traseniu sú: extrémna dráždivosť, letargia, zlé sanie, problémy s dýchaním, kŕče, vracanie a bledá koža s nádychom modrej farby. Syndrómu traseného dieťaťa sú vystavené obyčajne deti do 2 rokov veku, ale bol už pozorovaný i u starších detí nad 5 rokov veku.

Liečba:

Akútna liečba detí, ktoré trpia syndrómom traseného dieťaťa, obyčajne spočíva v meraní a sledovaní životných funkcií, ako je dýchanie, ďalej v chirurgickej liečbe, ktorá ma za cieľ zastaviť krvácanie alebo ho odstrániť. Diagnostika spočíva v zrealizovaní zobrazovacích vyšetrení mozgu, eventuálne miechy a ďalší postup liečby sa stanovuje podľa výsledkov.

Prognóza:

V porovnaní s poraneniami mozgu detí pri úrazoch majú trasené deti horšiu prognózu. Poškodenie sietnice oka môže spôsobiť úplnú slepotu. Väčšina detí, ktoré prežili stavy silného trasenia, majú nejakú formu neurologického alebo mentálneho postihnutia, napríklad mentálnu retardáciu, poruchu hybnosti, ochrnutie, tieto postihy sa nemusia prejaviť hneď, ale postupom času, väčšinou sú už úplne zrejmé a badateľné v 6 rokoch dieťaťa.

Prečo dochádza k silnému traseniu dieťaťa?

Vo väčšine prípadov nahnevaný rodič alebo opatrovateľ trasie dieťaťom, aby ho potrestal alebo upokojil. Mnohokrát alebo možno väčšinou to nie je s úmyslom ublížiť, napriek tomu ide o formu zneužitia dieťaťa.Skúsenosti ukazujú určitú súvislosť s vypätými životnými situáciami rodičov (strata zamestnania, partnerské problémy, ochorenie a pod.), určité percento prípadov vyplýva z agresivity ubližujúceho.Syndróm traseného dieťaťa nevzniká pri jemnom kolísaní, šteklení, vyhadzovaní dieťatka do vzduchu (i keď to nerada vidím), nie je spôsobený ani joggingom s dieťatkom, keď je v odpruženom kočíku. Tento syndróm nie je spôsobený ani pádom zo stoličky, schodov, ani náhodným pádom z rúk rodiča či opatrovateľa. Takéto pády môžu mať za následok aj poranenia hlavy, ale iného typu, ide o akútne poranenie, na rozdiel od dlhodobejšieho opakovaného trasenia dieťaťa.

Všímajte si!

Ak vo vašom okolí, rodine pozorujete dieťatko s nasledujúcimi príznakmi a máte podozrenie, že v rodine nie je všetko v poriadku, skúste mu pomôcť tým, že upozorníte jeho lekára alebo kohokoľvek iného, kto by mohol pomôcť:
• extrémne predráždené dieťa,
• ospalé, letargické, málo sa smejúce,
• chudé dieťatko s nechuťou do jedla,
• bledá až bledomodrá koža,
• vracanie,
• kŕče,
• poruchy dýchania.

Prevencia:

Nikdy netraste s dieťaťom, či v rámci hry, alebo v hneve. Aj jemné trasenie sa môže zmeniť na ubližujúce, ak ste nahnevaní!Ak cítite, že ste nahnevaní, zúfalí alebo až zúriví, položte dieťatko do kočíka alebo na bezpečné miesto a opustite izbu. Pokúste sa upokojiť, zavolajte si niekoho z rodiny alebo z priateľov na pomoc, aby zostali s dieťatkom, kým sa nebudete mať pod kontrolou. Neignorujte okolie, ak máte podozrenie, že dochádza k ubližovaniu dieťaťu, a oznámte to.

Nezabúdajte: Nikdy, nikdy netraste dieťaťom!

Autor: 
MUDr. Soňa Ostrihoňová, detský neurológ, Sinalgis, spol. s r. o., Neurologické centrum pre deti a dospelých
Patrí do vydania: 
Október 2008